Hälsa

Ett varmare klimat förändrar spridningsmönstren för smittor och medför att nya sjukdomar kan nå Sverige. Dessutom påverkas människors och djurs hälsa direkt av extrema väderhändelser och naturolyckor.

Med ett förändrat klimat förväntas stora delar av Sverige få ändrade förutsättningar vad gäller råvattenkvalitetet och dricksvattenförsörjning. Läs mer om hur samhället kan anpassas på sidan Vatten och avlopp.
Vatten och avlopp

Värmeböljor kan få allvarliga hälsokonsekvenser både för människor och djur. Förebyggande åtgärder krävs för att minska både lidande och dödsfall. Läs mer på sidan Värmebölja.
Värmebölja