Tekniska försörjningssystem

Ett framtida förändrat klimat kommer att påverka sårbarheten i de tekniska försörjningssystemen. Den svenska energiförsörjningen är ett exempel.

Klimatförändringar kan leda till störningar i elförsörjningen. Därför är det viktigt att säkerställa att reservkraft finns tillgänglig. En vägledning har tagits fram av flera myndigheter i samverkan. I verktygslådan finns till exempel powerpoint-bilder som kan användas i utbildningssammanhang. Här finns även förslag på checklistor för det konkreta arbetet med reservkraftuppbyggnaden. 
Vägledning för hantering av reservkraftprocessen (MSB)