Torka

Torka kan definieras på många olika sätt utifrån användningsområde. För skog och jordbruksgrödor är tillgången på vatten i marken viktigast. Markfuktigheten minskar i stora delar av landet i ett förändrat klimat.

Klimatscenarier pekar på en minskning av vattentillgången i stora delar av södra landet. I kunskapsbanksartikeln "Förändrade framtida vattenförhållanden" (SMHI) redovisas den beräknade utvecklingen för vattentillgång, antal dygn per år då det är relativt torrt i marken och antal dygn per år då det är låg vattenföring i vattendragen.

Mer om torka finns att läsa under Vattenförvaltning.