Åtgärder

Den här sidan innehåller information och vägledning som syftar till att underlätta arbetet med att identifiera klimatanpassningsåtgärder och bedöma deras kostnader och andra konsekvenser. 

Att genomföra en ”klimatanpassningsåtgärd” kan betyda många olika saker. Åtgärder kan bestå av anläggning av vallar eller fördröjningsytor för att hindra nedströms översvämningar men den kan även vara av analyserande eller utredande karaktär, exempelvis att inventera risker, och innebära att man tar reda på mer information som är nödvändig för att gå vidare i klimatanpassningsarbetet.

Att informera eller utbilda medarbetare, allmänhet eller en specifik målgrupp kring effekterna av klimatförändringarna kan också vara en åtgärd.

Verktygen under denna flik är inriktade på att stödja processen med att identifiera och bedöma åtgärder. För information kring sakområden eller åtgärder som syftar till att bemöta specifika risker hänvisar vi till "Verktyg för olika anpassningsområden".

Om ni tidigare har arbetat med steget Organisera klimatanpassning (pdf) och gjort övningen ”...till sårbarhetshantering” (pdf), så har ni en lista med åtgärder för vilka ni kan gå vidare med att bedöma konsekvenser och kostnader.