Algblomning

När vädret är varmt och vindstilla är förhållandena bäst för algblomningar i Östersjön. Algblomningarna kan sprida sig över enorma områden på relativt kort tid. I ett förändrat klimat kommer antalet dagar som är gynnsamma för algblomning att öka.

Alger och cyanobakterier kallas oftast för växtplankton och när de tillväxer i stora mängder brukas de benämnas algblomning. När vädret är varmt och vindstilla är förhållandena bäst för cyanobakterier och de kan då sprida sig över enorma områden på relativt kort tid.

Om det däremot börjar blåsa omblandas vattnet och då syns inte cyanobakterierna vid ytan längre men tillväxten fortsätter djupare ner i vattnet. Förr eller senare sjunker cyanobakterierna till botten och i samband med nedbrytningen förbrukas syret i bottenvattnet. Detta leder till en utbredning av syrefria bottnar i Östersjön.
 
Konsekvensen av de syrefria bottnarna blir att djurlivet upphör i dessa områden. De djur som har förmågan att förflytta sig flyr, de andra dör. Den syrefria miljön orsakar även att fosfat från sedimentet frigörs och förs upp till ytan som kommer cyanobakterierna tillgodo igen. Det blir en förstärkande effekt.

Hela denna kedja av händelser är naturligtvis förödande för ekosystemet, då organismer får en ständigt minskande yta att leva på.

Mer algblomning i framtiden

I ett förändrat klimat med stigande temperaturer kommer antalet dagar som är gynnsamma för cyanobakterierna att öka. När vattnet värms upp blir det dessutom en tidigare issmältning, vilket frigör näringsämnen tidigare på säsongen. Forskarna räknar med att nederbörden kommer att öka och att Östersjön då blir mindre salt men även att det kommer att rinna ut mer näringsämnen. Cyanobakterier trivs i sötvatten och om det rinner ut mer fosfat så kommer de att trivas ännu bättre.

Ökad vattentemperatur tillsammans med mer regn leder till en stabil skiktning i vattnet. Detta beror på att sött och varmt vatten flyter ovanpå salt och tungt vatten. Cyanobakterierna kommer med andra ord att kunna massföröka sig i lugn och ro utan att riskera att blandas om.

Resultaten visar alltså att en klimatförändring, direkt eller indirekt, skulle gynna cyanobakteriernas massförökning i Östersjön. Detta leder troligtvis till en utbredning av syrefria bottnar.

Den ökade mängden cyanobakterier i vattnet påverkar också hur stor mängd ljus som når bottnarna. Om mängden ljus minskar kommer det att påverka artsammansättningen av bottenlevande makroalger, växter och i förlängningen även fisk och djur.