Nederbörd

Nederbörden över Sverige förväntas under det närmaste seklet öka med 0 - 40 %. I ännu högre grad än för temperaturen gäller att variationerna är stora mellan olika år och olika decennier. Nederbördsökningen är störst under vintern.

Paraply i snö

Under sommaren förväntas Sydsverige få minskad nederbörd medan förändringarna ser ut att bli små (möjligen en liten ökning) i den norra delen av landet. Detta innebär en ökad avrinning med 5 - 25 % i Sverige som helhet, men med stora regionala skillnader.

Snöförhållandena, beror både på vinternederbörden och på temperaturen. Snösäsongen blir därför både kortare och det maximala snötäcket mindre tjockt, trots ökad vinternederbörd.

Vattentillgången beräknas öka i stort sett i hela Sverige med undantag för de sydöstra delarna av landet. Vattenföringens årsrytm förändras så att vintrarna blir mer instabila med ökande vattenflöden.