Nivåvariationer i grundvattenmagasinen

Grundvattennivåerna kommer att påverkas av den förändrade nederbörden och temperaturen. Den ökade nederbörden kan ge höjda grundvattennivåer med någon eller tiotals centimeter. I de sydöstra delarna av landet kan grundvattennivåerna däremot komma att sjunka.

Tidpunkten för när bildandet av grundvattnet är som störst varierar över landet. Den höjda temperaturen kan ge ökad grundvattenbildning under vinterhalvåret på grund av mer nederbörd i form av regn i främst de södra delarna av Sverige.

Avsänkningen av grundvattennivån under sommarhalvåret i hela landet kan komma att förlängas på grund av den tidigare snösmältningen, högre temperatur och längre sommar, vilket kan ge problem med den enskilda vattenförsörjningen.

Förmodligen kommer dock grundvattennivåerna att vara i stort sett oförändrade under årets sista månader.
 

Förändringar i grundvattennivå
Förändringar i grundvattennivån. Foto Margareta Eiserman Förstora Bild