Vård och hälsa

Hälsoeffekterna av ett varmare klimat är flera, inte minst globalt. I Sverige förväntas en fortsatt utbredning av fästingar vilket ökar risken för spridning av borrelia och TBE. Även andra sjukdomsspridare kan gynnas. Minskad risk för köldrelaterade besvär är sannolika.

Röntgenbild

Förhöjd dödlighet bland människor i perioder av intensivare sommarhetta eller vid långvariga strömavbrott kan förväntas. En ökad förekomst av exotiska sjukdomar kan också tänkas. Andningsrelaterade besvär kan förvärras om klimatförändringen påverkar halten av marknära ozon. Allergiker kommer att påverkas av ändrade pollensäsonger och ny arter i landet.

Ändrade risker för trafikolyckor och halkolyckor kan också räknas som klimatrelaterade hälsoaspekter. Det är dock svårt att bedöma i vilken riktning ett förändrat klimat kommer att påverka olycksriskerna. När vintrarna blir mildare minskar tiden med vinterväglag och halka. Särskilt i söder kan man dock tänka sig en ökad förekomst av frosthalka vid barmark vilket är den mest förrädiska formen av halka.