Innovationsdialog för klimatanpassning 5 juni 2013

Den 5 juni 2013 bjöd Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI och Regeringskansliet till dialogmöte om innovation och klimatanpassning, med fokus på god bebyggd miljö.

Dialogen är ett led i arbetet att genomföra den nationella innovationsstrategin, som regeringen presenterade hösten 2012. Syftet är att hitta sätt att främja innovation för att jobba effektivare med klimatanpassning i bebyggd miljö.

Hur kan vi anpassa samhället till ett förändrat klimat? Vilka utmaningar och innovativa lösningar finns idag och vad kan du inom offentlig sektor, näringsliv, forskning eller en ideell organisation göra?

Resultaten och slutsatserna av dialogen blir inspel till Länsstyrelsernas uppdrag att utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning. De blir dessutom underlag för fortsatt klimatanpassningsarbete, bland annat på SMHI och Regeringskansliet.

Vid mötet var deltagarna med och belyste problematiken, tog del av smarta idéer och blev en del av lösningen. Kollegor från myndigheter, kommuner, forskning, små och stora företag träffades. Och från Regeringskansliet och SMHI, naturligtvis.

På programmet

Deltagarna lyssnade till miljöminister Lena Ek, statssekreterare Håkan Ekengren, SMHIs generaldirektör Lena Häll Eriksson, Sten Bergström, klimatexpert SMHI, Annika Carlsson Kanyama, forskare FOI, och många fler.

Deltagarna kunde ta del av allt som händer inom klimatanpassning på Dialogtorget där de hittade utställare från forskning, offentlig sektor och näringsliv. De kunde också göra sin röst hörd under parallella workshops där problem och lösningar kring dessa utmaningar diskuterades: Vattennära infrastruktur och bebyggelse, Extrem nederbörd i bebyggd miljö och Hetta i staden.

Här finns program och dokumentation från dagen.

Så tyckte några av deltagarna

Innovationsdialoglogos
I samarbete med Boverket och VINNOVA


Ställ dina frågor om Innovationsdialog för klimatanpassning till elin.lowendahl@smhi.se