Kalendarium klimatanpassning

Kalendariet ger en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning.

Förteckningen nedan länkar till evenemang kring klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt. Kontakta oss gärna med tips om fler arrangemang.

2019

December

5 december: 
Markbyggnadsdagen 2019, Malmö

5-6 december:
Låt staden grönska! Planera, bygg och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer. Stockholm.

10 december:
RISE bjuder in till seminariedag - Klimatanpassningens möjligheter, Göteborg

2020

Mars

23-30 mars:
Online-konferensen CLIMATE2020

April

1-2 april:
Grundkurs klimatanpassning, Norrköping

27 -30 april:
Adaptation Futures 2020, New Dehli