Kalendarium klimatanpassning

Kalendariet ger en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning.

Förteckningen nedan länkar till evenemang kring klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt. Kontakta oss gärna med tips om fler arrangemang.

Kalendarium 

2019

 

Maj

28-31 maj: European Climate Change Adaptation Conference, Lissabon. 

Juni

4-5 juni: Havs- och vattenforum 2019, Göteborg

13-14 juni: Konferens: Cities, risk and rain, Malmö

September

4 september: Temadag om klimatanpassningens sociala dimensioner, Göteborg. Arr: Länsstyrelsen.

12 september: Konferens: Klimateffekter, Aktuell Hållbarhet, Stockholm

13 september: Konferens: Hur blir det med vattnet i Östergötland i framtidens klimat? Norrköping

17-18 september:
Kustmöte 2019, Malmö

Oktober

2-3 oktober: Grundkurs klimatanpassning, Norrköping (mer info kommer)

9-10 oktober: "Ekonomiska risker i ett förändrat klimat”. Nationell konferens i Östersund.

November

13 -14 november: Konferens om jordbrukets vattenhushållning i ett föränderligt klimat 2019, Norrköping