Nyhetsarkiv

Satsning på vattenkvalitet och hotade fiskbestånd

Ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt kan nu dra igång. I sju vattendrag i Sydsverige kommer vattenkraftverk att miljöanpassas, dammar rivas och viktiga livsmiljöer återskapas. Länsstyrelsen Skåne har beviljats stöd från EU.

Publicerad:

Sveriges nya forsknings- och undersökningsfartyg håller koll på havet

Hur klimatförändringen påverkar havet och hur mycket fisk som finns i de svenska haven. Det är information som det nya forsknings- och undersökningsfartyget Svea ska ge. Fartyget, som kommer att användas av SMHI och SLU, ger sig ut på första expeditionen i oktober.

Publicerad:

Ny IPCC-rapport: Havsnivåerna stiger globalt - ökningen går snabbt

Haven har blivit varmare, surare och mindre produktiva. Smältande glaciärer och landisar orsakar stigande havsnivåer och extrema händelser i kustnära områden får allt större konsekvenser. FN:s klimatpanel IPCC betonar i sin senaste specialrapport att det brådskar, både när det gäller utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder.

Publicerad:

Växtligheten förändras med klimatet

Växtligheten i den svenska naturen förändras i samma riktning som klimatet. Det blir relativt sett fler arter som trivs i ett varmare och blötare klimat. Forskare från bland annat SLU visar i en studie att floran i ökande grad består av arter som gynnas av de nya förhållandena.

Publicerad:

Rapport från Röda Korset: 200 miljoner klimatflyktingar år 2050

I rapporten "The cost of doing nothing" skriver Röda Korset att år 2050 kan så många som 200 miljoner människor i världen behöva humanitärt stöd till följd av klimatrelaterade katastrofer som översvämningar, stormar, torka och skogsbränder samt klimatförändringarnas socioekonomiska effekter.

Publicerad:

Ny film om klimatanpassning

Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort en ny film om klimatanpassning. Denna gång handlar filmen om landsbygden och utmaningar och möjligheter inom lantbruket.

Publicerad:

Utmaning att kombinera resiliens med lönsamhet

Ett företags resiliens handlar om att minska den sårbarhet som följer av bland annat klimatförändringar.
"För landsbygdsföretag kan det handla om att odla flera olika grödor, att bredda sitt erbjudande till flera marknader eller att minska risken för skogsbränder", säger My Sellberg, forskare vid Stockholm Resilience Center.

Publicerad:

Nya scenarier för ökande georisker – ett verktyg i klimatanpassningsarbetet

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram nya scenarier för ökande georisker i ett föränderligt klimat. "Det är hög tid öka kunskapen och insatserna för att minska klimatrelaterade risker för ras, skred, erosion och översvämning", säger Kerstin Konitzer, SGI.

Publicerad:

Så kan du skydda din fastighet mot översvämning

Översvämningsskador på grund av regn står för en tredjedel av de inrapporterade naturskadorna till Folksam. En ny undersökning visar att den vanligaste orsaken till skadorna är undermåliga dagvattenledningar och regn som tagit sig in i källare. Här delar företaget med sig av tips för att skydda fastigheter mot översvämning.

Publicerad:

Elever och politiker spelade Klimatanpassningsspelet

I fredags möttes gymnasieelever och ledande politiker i Linköping och spelade Klimatanpassningsspelet tillsammans. "Det blev seriöst, men på ett roligt sätt", säger eleven Benjamin Håkansson.

Publicerad:
År
Månad