I andra EU-länder

Länderna i EU har kommit olika långt när det gäller klimatanpassning. Men många länder, eller regioner, har webbportaler med fakta och verktyg för klimatanpassning. Här presenteras de europeiska portalerna.

Klimatanpassningsarbetet varierar mellan de europeiska länderna. En del har strategier för hur arbetet ska bedrivas, och många har portaler för anpassning. I vissa fall finns information på engelska.

Norden

Finland
Klimatguiden.fi samlar information om klimatförändring och anpassning. Webbtjänsten är finsk-, svensk- och engelskspråkig och drivs av Finlands miljöcentral (SYKE), Aalto-universitetet och Meteorologiska institutet.
Klimatguiden.fi

Norge
Klimatilpasning.no drivs av Miljødirektoratet och är ett led i regeringens arbete med klimatanpassning.
Klimatilpasning.no (norska)

Danmark
Klimatilpasning.dk är Danmarks klimatanpassningsportal. Arbetet sker i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Naturstyrelsen och ett antal ministerier, myndigheter och intressenter, och vänder sig till privatpersoner, kommuner och företag.
Klimatilpasning.dk (danska)

Övriga Europa

Belgien
KLIMOS är en tvärvetenskaplig forskningsplattform mellan olika universitet som arbetar med klimatanpassning. Sidan finns på engelska.
KLIMOS - Generating Capacity for the Sustainability Transition  

Estland
Den estniska webbplatsen för klimatanpassning är ett samverkansprojekt mellan Estonian Environmental Research Centre (EERC) och Estlands Miljöministerium. Sidorna finns på estniska samt engelska. 
Climate change adaptation in Estonia (engelska) 

Frankrike
ONERC är ett nationellt observationsorgan som arbetar med frågor rörande effekterna av klimatförändringarna. ONERC samlar in och sprider information, studier och forskning om risker i samband med klimatförändringar och extrema klimathändelser. De har också en rekommenderande funktion i frågor som rör förebyggande åtgärder och anpassning för att begränsa riskerna i samband med klimatförändringar. Ministeriet för ekologisk och solidarisk omställning har information om klimatanpassning på sin hemsida.
Adaptation de la France au changement climatique (Ministère de la Transition écologique et solidaire) (franska)

Irland
Information om klimatförändringar och anpassning från Irlands naturskyddsförening (EPA).

Quantifying the Costs and Benefits Associated with Climate Change Risks and Adaptation

Local Authority Adaptation Strategy Development Guideline

Italien
Information om Italiens arbete med klimatanpassning från det italienska miljöministeriet.
Adattamento ai cambiamenti climatici (italienska)

Nederländerna
Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie är den nederländska webbportalen för klimatanpassning. Precis som den svenska motsvarigheten är denna fylld med målgruppsanpassade verktyg, tips, information, exempel på klimatanpassning och mycket annat.
Den nederländska portalen för klimatanpassning (engelska)

Polen
Klimatanpassning i Polen.
Klimada - Adaptation to Climate Change (engelska)

Portugal
Den engelska sidan över Portugals klimatanpassningsarbete är under uppbyggnad. Allt material är för närvarande på portugisiska.
Agência Portuguesa do Ambiente 

Schweiz
Miljödepartementets sida med information på tyska, franska, italienska och engelska.
Federal Office for the Environment FOEN

Storbritannien
The United Kingdom's Climate Impacts Programme (UKCIP) hjälper exempelvis organisationer och regeringar med anpassning till ett förändrat klimat genom praktikbaserad forskning, och genom att ge stöd och råd. På deras webbplats finns en stor mängd material kring klimatanpassning.
UKCIP 

När det gäller ansvaret för Storbritanniens klimatanpassning delas det mellan de fyra ländernas regeringar.

- Nordirland
Climate Northern Ireland

- Wales
Welsh Government

- Skottland
Adaptation Scotland

- England
Environment Agency

Spanien
Information om klimatförändringar och anpassning i Spanien.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente​ (spanska)

Tyskland
Den tyska federala miljömyndigheten (UBA, Umweltbundesamt) presenterar information om klimat och klimatanpassning på sin webbplats.
The Umweltbundesamt​ (engelska)

Ungern
Klimatpolitik i Ungern.
Klímapolitika (ungerska)

Österrike
Samlat om klimat, mitigation och klimatanpassning från den österrikiska staten. Både strategi för landet som helhet och handlingsplaner för landets regioner finns att ladda ned på tyska.
Klimawandelampassung.at