Utbildning/forskning

Forskning

Det finns utbildningar och forskning, både i Sverige och internationellt, som berör klimatanpassning.

Forskning inom Sverige handlar exempelvis om att utveckla underlag för beslutsfattande, hållbar stadsutveckling, biodiversitet och ekosystemtjänster. 

På EU-nivå finns forskningsprojekt inom klimatanpassning sammanställda på portalen Climate Adapt.