Vad har gjorts på myndigheterna

Under respektive myndighet presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts. Välj myndighet för att finna länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.