Kommande underlag

Vad är på gång inom myndigheterna? Här på portalen presenteras underlag eller aktiviteter som förväntas levereras från myndigheter.

Hand som skriver på tangetbord

Det pågår ett stort arbete med att ta fram underlag som ska underlätta för klimatanpassning, såväl inom forskning, näringsliv som offentlig verksamhet. På portalen presenteras material eller aktiviteter som är under utarbetande av myndigheterna bakom Klimatanpassningsportalen.