Kommunernas arbete

Här på portalen listas några av de viktigaste aktiviteterna som SKL och kommunerna har gjort och gör.

Andra aktörer

De risker som framförallt uppmärksammats inom det kommunala arbetet är översvämningsrisker från havet, sjöar och vattendrag samt frågor relaterade till vatten och avlopp, inklusive dagvattenhantering. Dessa risker uppmärksammas i första hand i samband med den fysiska planeringen.