Nätverk/näringsliv

Nätverk


Inom Sverige finns en rad nätverk som arbetar med olika frågeställningar där klimatanpassning är en del.

Naturolyckor, dricksvatten, dammsäkerhet, ras och skred, stranderosion, djurhälsa och djurhållning är några exempel på verksamhetsområden.