Utredningar

Regeringen har tillsatt en rad större utredningar och lagt förslag kring klimatanpassning. Exempel är Klimat- och Sårbarhetsutredningen och Underlag till Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat.

Regeringsuppdrag

Klimat- och sårbarhetsutredningen slutfördes 2007 och i dess slutbetänkande gavs en rad förslag på anpassningsåtgärder. Året därpå kom regeringens proposition En sammanhållen klimat och energipolitik. I mars 2015 slutrapporterade SMHI sitt uppdrag ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat” och lade fram en rapport innehållande rekommendationer på hur den svenska klimatanpassningen bör bedrivas i framtiden.