Myndigheternas regeringsuppdrag 2020

Det pågår ett stort arbete med att ta fram underlag som ska underlätta för klimatanpassning. Här samlas regeringsuppdrag med bäring på klimatanpassning som svenska myndigheter blivit tilldelade för året 2020.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Myndigheternas handlingsplaner för klimatanpassning

Enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete ska 32 nationella myndigheter och därtill alla länsstyrelser genomföra klimat- och sårbarhetsanalyser, ta fram myndighetsmål för sitt arbete med klimatanpassning samt en handlingsplan för att uppnå målen. Nedan syns de senaste versionerna av handlingsplanerna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Om oss

Syftet med webbportalen Klimatanpassning.se är att stödja olika aktörer i samhället i arbetet med klimatanpassning. Bakom webbplatsen står Myndighetsnätverket för klimatanpassning och den drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Anpassningsfonden på dagordningen för Klimattoppmötet i Madrid

FN:s klimattoppmöte i Madrid pågår för fullt. Cirka 15 000 statsrepresentanter och nästa lika många andra delegater träffas för att diskutera allt mellan globala klimatfinansiella flöden till ursprungsbefolkningars representation. Mathias Fridahl, Linköpings universitet, rapporterar direkt från mötet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fastigheter

Samhällsplanering

Vädret påverkar alla konstruktioner. Dels genom långsam påverkan med svag styrka och dels snabbare påverkan med kraftig styrka, så kallat extremväder. Fastighetsägare har ett ansvar att anpassa sin fastighet till ett förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Välkommen till nya Klimatanpassning.se

Som Du ser har Klimatanpassning.se fått nytt utseende och delvis ny navigering. Alla sidor är uppdaterade och det finns också en hel del ny information.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapportera bristande tillgänglighet på klimatanpassning.se

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller anser att vi inte uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kan du påtala det för oss med hjälp av formuläret på den här sidan.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tillgänglighetsredogörelse för klimatanpassning.se

Myndighetsnätverket för klimatanpassning står bakom webbplatsen som drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur klimatanpassning.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vi bygger om Klimatanpassning.se

Just nu jobbar vi med att sjösätta nya Klimatanpassning.se. Det kan innebära tillfälliga störningar, till exempel brutna länkar eller att sidor inte ser ut som de ska.

Publicerad: Senast uppdaterad: