Vägledning för att arbeta med klimatanpassning

Syftet med den här sidan är att underlätta arbetet med klimatanpassning genom att sammanställa och presentera en rad hjälpmedel, vägledningar och manualer för klimatanpassning.