Program och dokumentation Innovationsdialog för klimatanpassning

Den 5 juni 2013 bjöd Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI och Regeringskansliet till dialogmöte om innovation och klimatanpassning, med fokus på god bebyggd miljö.

Här presenteras program och dokumentation från dagen. Presentationerna ligger länkade vid presentatörernas namn i programmet nedan. Slutrapport samt övrig dokumentation finns i högerspalten. Här hittar du även dokumentation från ett efterföljande seminarium om Innovation och klimatanpassning, som hölls den 25 september 2013.

Program

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Inledning: Klimatanpassning och innovation i Sverige idag
• Lena Häll Eriksson, Generaldirektör SMHI
• Håkan Ekengren, Statssekreterare Näringsdepartementet

10.30 Att anpassa efter klimatet – vilka är våra utmaningar?
Sten Bergström, SMHI
Niels De Bruin, White arkitekter

11.15 Dialogtorg med våra utställare
Här lärde vi oss mer om hur olika aktörer arbetar med klimatanpassning: Centrum för klimatpolitisk forksning, IVL Svenska Miljöinstitutet, Boverket, Nätverket bakom klimatanpassningsportalen, Mistra-SWECIA, DHI, SMHI, Climatools FOI, Länsstyrelserna, Terra firma, Luleå tekniska universitet, Formas, Green Urban Systems, Svenskt Vatten, Norra Djurgårdsstaden innovation, SWECO, VINNOVA, Översvämningsfonden. Dessutom premiärvisades filmen "Klimatanpassning i Sverige" i en Geodom.

12.15 Lunch

13.00 Workshop 1: Detta är nästa steg – gemensamma utmaningar och lösningar

14.15 Kaffe

14.45 Avslutning: Hur jobbar vi framåt?
• Miljöminister Lena Ek


15.10 Workshop 2: Detta är nästa steg – konkreta lösningar och åtgärder

16.00 Dagen avslutas

Innovationsdialogbord