IPCC rapporten – vad innebär den för mig? Konferens 10 oktober 2013

Ämne Aktuellt

Jobbar du med att anpassa Sverige till ett förändrat klimat? Känner du till IPCCs nya klimatrapport som presenterades nyligen, men är kanske lite osäker på vad den egentligen innebär för Sverige, och för dig i din arbetsroll?

Konferensen ”IPCC för svenska beslutsfattare” redde ut begreppen, och arrangerades av SMHI, Länsstyrelserna och Stockholms Stad. 

Markku Rummukainen som varit med och skrivit rapporten, förklarade vad som är nytt från klimatforskningen. Representanter från Länsstyrelserna och kommunerna berättade hur rapporten kommer att påverka deras arbete. Arrangemanget riktade sig i första hand till de som jobbar vid en kommun, länsstyrelse eller statlig myndighet.
 
Webbsändningen från dagen finns tillgänglig under respektive huvudrubrik i programmet nedan, samt i högerspalten på denna sida. Talarnas presentationer hittar du i högerspalten.

Program

10.00-10.10 Välkommen, Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

>>Se inspelning inledning (4 min)

PASS 1: NYA IPCC-RAPPORTEN, VAD STÅR DET I DEN?

>>
Se inspelning pass 1 (1 tim 52 min)

10.10 – 10.40 Vad är IPCC rapporten och vad står det i den? Marianne Lilliesköld, Naturvårdsverket

10.40 - 11.20 Nytt från forskningen – modeller, scenarier och vetenskapliga resultat, Markku Rummukainen, koordinator i klimatfrågor, SMHI

11.20 – 11.40 De nya scenarierna på webben – hur kan jag ta del av dem? Lena Lindström, marknadsansvarig, SMHI

11.40 – 12.00 Tid för diskussion och frågor

12.00 – 13.00 Paus 


PASS 2: IPCC-RAPPORTEN, VAD INNEBÄR DEN FÖR MIG?

>>Se inspelning pass 2 (1 tim 27 min)


13.00 – 13.20 Länsstyrelsens arbete med klimatunderlag, Lovisa Lagerblad och Karin Willis, enheten för samhällsplanering, Länsstyrelsen Stockholm

13.20 – 13.40 Klimatanpassning i stadsbyggnadsprojekt, Ingmarie Ahlberg, miljöchef, exploateringskontoret Stockholms stad

13.40 - 14.00 Klimat – och sårbarhetsanalys på kommunal nivå, Ruth Meyer, energi – och klimatstrateg, Danderyds kommun

14.00 - 14.30 Arbetet med riskfrågor i Jönköpings kommun och erfarenheter från sommarens skyfall, Fredric Jonsson, sektionschef Trygghet och säkerhet, Jönköpings kommun

14.30 – 14.45 Tid för diskussion och frågor

>>Se inspelning diskussion (28 min)

14.45 – 15.00 Avslut och summering – vad har vi lärt oss i dag, Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI