Roller och ansvar

Klimatanpassning sker på olika samhällsnivåer och ansvarsområden. I denna flik får du reda på vem som har ansvaret, för vad och på vilken nivå. Informationen ger en bakgrund till rollfördelningen och vilka bestämmelser som gäller för klimatanpassning, från lokal till global nivå.