Regionala handlingsplaner för klimatanpassning

Länsstyrelserna har tagit fram regionala handlingsplaner för klimatanpassning. Länkar till länens handlingsplan finns nedan.

Länsstyrelserna samordnar och driver klimatanpassningsarbetet i länen. Uppdraget att ta fram regionala handlingsplaner för klimatanpassning fick Länsstyrelserna 2013.

Blekinge

Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan (Länsstyrelsen Blekinge län, pdf)

Dalarna

Klimatanpassning (Länsstyrelsen Dalarnas län)

Gotland

​​​​​​​Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands län 2018–2020 - Del 1. Åtgärder (Länsstyrelsen Gotlands län, pdf)
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands län 2018–2020 - Del 2. Bakgrund (Länsstyrelsen Gotlands län, pdf)

Gävleborg

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gävleborgs län (Länsstyrelsen Gävleborg, pdf)

Halland

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län (Länsstyrelsen Hallands län, pdf)​​​​​​​

Jämtland

Klimatstrategi Jämtlands län 2018-2024 (Länsstyrelsen Jämtlands län)

Jönköping

Anpassning till ett förändrat klimat - Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län Reviderat 2017 (Länsstyrelsen i Jönköpings län, pdf)

Kalmar

Regional handlingsplan för klimatanpassning Kalmar län (Länsstyrelsen Kalmar län, pdf)

Kronoberg

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Kronobergs län (Länsstyrelsen i Kronobergs län, pdf)

Norrbotten

Regional handlingsplan för anpassning till ett förändrat klimat (Länsstyrelsen Norrbotten, pdf)

Skåne

Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014 – Insatser för att stärka Skånes väg mot ett robust samhälle (Länsstyrelsen Skåne, pdf)

Stockholm

Ett robust samhälle - Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län (Länsstyrelsen Stockholm, pdf)

Södermanland

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Södermanlands län (Länsstyrelsen Södermanlands län, pdf)

Uppsala

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län - Del 1 (Länsstyrelsen Uppsala län, pdf)
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län - Del 2 Åtgärder (Länsstyrelsen Uppsala län, pdf)​​​​​​​

Värmland

Värmland i ett förändrat klimat - Regional handlingsplan för klimatanpassning 2014 (Länsstyrelsen Värmland, pdf)

Västerbotten

Klimatanpassa Västerbotten 2014-2016 (Länsstyrelsen Västerbotten)

Västernorrland

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västernorrlands län (Länsstyrelsen Västernorrland, pdf)

Västmanland

Klimatanpassning (Länsstyrelsen Västmanlands län)

Västra Götaland

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018–2020 (Länsstyrelsen Västra Götalands län, pdf)

Örebro

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Örebro län (Länsstyrelsen Örebro län, pdf)

Östergötland

​​​​​​​Regional handlingsplan för klimatanpassning i Östergötland (Länsstyrelsen Östergötland)​​​​​​​