Nyhetsarkiv

Återställning av våtmarker ger valuta för pengarna

Investeringar i ’grön infrastruktur’, som exempelvis återställning av våtmarker, genererar inte bara fler miljö och socioekonomiska fördelar. De minskar även mängden finansiella investeringar som krävs för att försvara sig mot skadliga översvämningar. Detta visar en ny rapport från Europeiska miljöbyrån som publicerats i veckan.

Publicerad:

Webbseminarium om klimatanpassning i översiktsplanen

Hur kan kommuner jobba inom den fysiska planeringen för att åstadkomma en positiv eller klimatneutral påverkan? Boverket håller i ett webbseminarium den 30 november där de introducerar planeringsguiden för klimatanpassning, ett stöd till planhandläggare om hur effekterna av det förändrade klimatet kan hanteras i planeringsprocessen för översiktsplanen.

Publicerad:

Ny fästingart hittad i Sverige

I Sverige har spindeldjuren vandrat norröver i klimatförändringens spår. Nu har en ny fästingart hittats i Danmark och Sverige, den brokiga hundfästingen. I takt med att det blir blötare och varmare kan den komma att etablera sig och för då med sig ett 40-tal nya smittor, skriver Sveriges Radio.

Publicerad:

Forskningsprojekt om klimatanpassning genom reträtt

SGI har beviljats forskningsmedel av Formas för att forska om hur planerad reträtt kan bli en möjlig strategi inom klimatanpassning. Forskningsprojektet CAMEL är ett samarbete med partners i centrumbildningen Visual Sweden: RISE, Linköpings universitet och SMHI. Projektet kommer pågå mellan 2018-2020.

Publicerad:

SMHI får medel för forskningsprojekt inom klimatanpassning

Klimatextremer för Sverige: kunskapsläget och betydelse för anpassning och mitigation samt Klimatanpassad havsförvaltning är två forskningsprojekt som SMHI kommer att inleda nästa år. Projekten har tilldelats medel från Nationella forskningsprogrammet om klimat genom Formas.

Publicerad:

Sidokanaler i Nederländerna ökar den biologiska mångfalden

Forskare har följt upp 15 års naturvårdsarbete längs floden Rhen i Nederländerna och studien visar att den biologiska mångfalden har ökat samtidigt som risken för översvämningar har minskat. En anledning är nya sidokanaler längs floden som får både fågel och fisk att trivas, rapporterar Sveriges Television.

Publicerad:

Sverige ska ta fram långsiktig klimatstrategi

I klimatavtalet från Paris kom parterna överens om att senast under 2020 ta fram långsiktiga strategier för att minska utsläppen av växthusgaser. Regeringen ger nu Naturvårdsverket i uppdrag att utforma ett förslag till en svensk långsiktig klimatstrategi att lämna till FN nästa år.

Publicerad:

Erosionsförhållanden längs Sveriges kust

SGU har sammanställt en karta som visar erosionsförhållanden längs Sveriges havskust och längs Vänerns och Vätterns kust. Den visar hur allvarlig erosionen är och hur snabbt den går. Bedömningarna baseras på bland annat jordarter i strandzonen och terrängförhållanden.

Publicerad:

Rapport från Bonn: anpassning viktig del av klimatförhandlingarna

De internationella klimatförhandlingarna i Bonn avslutas nu i veckan. Förhandlingarna berör både utsläppsminskning av klimatpåverkande gaser, men också hur världens länder ska arbeta med klimatanpassning. Björn Ola Linnér, Linköpings universitet, rapporterar här direkt från mötet.

Publicerad:

Drönare blir nytt hjälpmedel inom geotekniken på SGI

Statens geotekniska institut, SGI, utvecklar nu användningen av drönare som ett möjligt verktyg för att övervaka jordskred, skydda känsliga stränder och inspektera bergslänter. Vid ett jordskred kan drönaren flyga över olycksområdet och filma för övervakning eller ta högupplösta bilder som läggs samman till en terrängmodell med GPS-koordinater.

Publicerad:

År

Månad