Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

17 januari 2018

Klimatförändringar hot mot flera arter i havet

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. En ny rapport, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, visar att till exempel blåmussla, tång och torsk i Östersjön kan påverkas hårt av klimatförändringar. "I den statliga havsplaneringen försöker vi identifiera områden med särskilda naturvärden och hur dessa påverkas av klimatförändringar. Om klimatmodellerna stämmer så kommer viktiga arter att försvinna från stora områden i Östersjön" säger Jonas Pålsson, utredare på HaV.

15 januari 2018

Myndigheter kan söka pengar för klimatanpassning

Sveriges myndigheter har en viktig roll i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Nu erbjuds statliga myndigheter att söka pengar från SMHI för att utveckla handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassningsarbete.

15 januari 2018

2017 ytterligare ett varmt år

2017 blev ett varmt år. Det visar den sammanställning som det europeiska vädercentret ECMWF gjort. Det är inom ramen för arbetet med Copernicus klimattjänster som centret samlat globala temperaturdata. Enligt sammanställningen nådde den globala medeltemperaturen upp till 14,7 °C.

12 januari 2018

Hur ska klimatorsakade risker i Arktis hanteras?

Klimatförändringarna i Arktis påverkar de fyra miljoner invånare som bor och lever i området. Den 16-17 januari möts forskare från fyra länder för en workshop i Abisko initierad av Luleå tekniska universitet. Syftet är att tillsammans börja forma en agenda för hur stadsplanering och folkhälsoarbete ska hantera nya klimatrelaterade risker i Arktis. 

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

17 januari 2018

Klimatförändringar hot mot flera arter i havet

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. En ny rapport, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, visar att till exempel blåmussla, tång och torsk i Östersjön kan påverkas hårt av klimatförändringar. "I den statliga havsplaneringen försöker vi identifiera områden med särskilda naturvärden och hur dessa påverkas av klimatförändringar. Om klimatmodellerna stämmer så kommer viktiga arter att försvinna från stora områden i Östersjön" säger Jonas Pålsson, utredare på HaV.

15 januari 2018

Myndigheter kan söka pengar för klimatanpassning

Sveriges myndigheter har en viktig roll i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Nu erbjuds statliga myndigheter att söka pengar från SMHI för att utveckla handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassningsarbete.

15 januari 2018

2017 ytterligare ett varmt år

2017 blev ett varmt år. Det visar den sammanställning som det europeiska vädercentret ECMWF gjort. Det är inom ramen för arbetet med Copernicus klimattjänster som centret samlat globala temperaturdata. Enligt sammanställningen nådde den globala medeltemperaturen upp till 14,7 °C.

12 januari 2018

Hur ska klimatorsakade risker i Arktis hanteras?

Klimatförändringarna i Arktis påverkar de fyra miljoner invånare som bor och lever i området. Den 16-17 januari möts forskare från fyra länder för en workshop i Abisko initierad av Luleå tekniska universitet. Syftet är att tillsammans börja forma en agenda för hur stadsplanering och folkhälsoarbete ska hantera nya klimatrelaterade risker i Arktis. 

Klimatanpassningsexempel