Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

14 februari 2019

Ny, digital handbok för klimatanpassning

Livsmedelsverket har, i ett gemensamt projekt med andra myndigheter, tagit fram en digital handbok för klimatanpassning. Den ger praktiskt stöd för att analysera, planera och vidta åtgärder. Fiktiva exempel visar hur en analys och åtgärdsplan kan se ut. Till handboken hör också ett verktyg där kommunen kan fylla i uppgifter om de lokala förutsättningarna för att få en överblick och underlag för att besluta om vad de ska göra.

13 februari 2019

Fiskodling på land ger bättre tillgång på fisk

Tillgången på fisk i Östersjön kan bli osäker i takt med att bland annat klimatförändringar påverkar fiskens livsmiljöer i havet. Så kallade akvaponiska system är ett sätt att odla fisk på land i slutna system på land och samtidigt nyttja fiskvattnets överskott på näring till växtodling. Det beskrivs som ett nytt exempel i en idébank för klimatanpassning.

12 februari 2019

Ny bok om världens jordbruk och vatten

I en ny bok beskrivs jordbrukens tillgång på vatten, vad som händer om världens småjordbrukare drabbas av vattenbrist. Bland andra skriver SLU-forskare om hur vattnet kan räcka till alla. Boken Sustainable Food and Agriculture har utgivits av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.   

11 februari 2019

Ändrade vattentemperaturer ger haven annan färg

På många håll i världens hav kan klimatförändringen leda till att ytvattnet ändrar färg. Det beror på att tillväxten av blommande växtplankton påverkas av temperaturen i vattnet, en förändring som kan ge effekter på näringskedjan i haven. Det framgår av en ny forskningsstudie.

Välkommen till SMHIs Grundkurs i klimatanpassning 27-28 mars 2019!

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

14 februari 2019

Ny, digital handbok för klimatanpassning

Livsmedelsverket har, i ett gemensamt projekt med andra myndigheter, tagit fram en digital handbok för klimatanpassning. Den ger praktiskt stöd för att analysera, planera och vidta åtgärder. Fiktiva exempel visar hur en analys och åtgärdsplan kan se ut. Till handboken hör också ett verktyg där kommunen kan fylla i uppgifter om de lokala förutsättningarna för att få en överblick och underlag för att besluta om vad de ska göra.

13 februari 2019

Fiskodling på land ger bättre tillgång på fisk

Tillgången på fisk i Östersjön kan bli osäker i takt med att bland annat klimatförändringar påverkar fiskens livsmiljöer i havet. Så kallade akvaponiska system är ett sätt att odla fisk på land i slutna system på land och samtidigt nyttja fiskvattnets överskott på näring till växtodling. Det beskrivs som ett nytt exempel i en idébank för klimatanpassning.

12 februari 2019

Ny bok om världens jordbruk och vatten

I en ny bok beskrivs jordbrukens tillgång på vatten, vad som händer om världens småjordbrukare drabbas av vattenbrist. Bland andra skriver SLU-forskare om hur vattnet kan räcka till alla. Boken Sustainable Food and Agriculture har utgivits av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.   

11 februari 2019

Ändrade vattentemperaturer ger haven annan färg

På många håll i världens hav kan klimatförändringen leda till att ytvattnet ändrar färg. Det beror på att tillväxten av blommande växtplankton påverkas av temperaturen i vattnet, en förändring som kan ge effekter på näringskedjan i haven. Det framgår av en ny forskningsstudie.

Välkommen till SMHIs Grundkurs i klimatanpassning 27-28 mars 2019!

Klimatanpassningsexempel