Nyheter

18 april 2019

Varmare klimat gör det tuffare för allergiker

Pollensäsongen startar tidigare och pågår under längre tid.  I ett varmare klimat kan allergiker och astmatiker få det allt värre, enligt American Academy of Allergy Asthma and Immunology. Även mängden pollen förväntas öka och spridningen av dem förändras.

17 april 2019

Tips för att klimatanpassa trädgården

I SVT:s ”Trädgårdstider” avsnitt 6 ägnas en stor del av programmet till hur man kan anpassa sin trädgård för ett förändrat klimat. Bland annat tillverkas ett system för att kunna ta tillvara på regnvattnet. Dessutom anläggs en regnrabatt med växter som både tål perioder av torka och av översvämning.  
Bevattningssystemet börjar byggas ca 03:40 in i programmet och regnrabatten ca 30:00.  

17 april 2019

Skadekostnaderna för naturkatastrofer har fördubblats på 30 år

På 30 år har skadekostnader kopplade till extrema naturhändelser som stormar och översvämningar mer än fördubblats i villaförsäkringarna. Det visar försäkringsbolaget Folksams sammanställning. Även risken för att drabbas av en naturrelaterad skada är idag cirka dubbelt så stor.

16 april 2019

50 miljoner till forskningsprojekt inom extremväder

Nu har Formas forskarråd fattat beslut om vilka projekt som tilldelas medel för fleråriga forskningsprojekt inom extremväder. Totalt är det 17 projekt som delar på 50 miljoner kronor. Det är projekt om djurhållning och vilt, om biodiversitet och odlingsalternativ, men även projekt om organisering och beredskap hos samhällsaktörer – med mera.

Nyheter

18 april 2019

Varmare klimat gör det tuffare för allergiker

Pollensäsongen startar tidigare och pågår under längre tid.  I ett varmare klimat kan allergiker och astmatiker få det allt värre, enligt American Academy of Allergy Asthma and Immunology. Även mängden pollen förväntas öka och spridningen av dem förändras.

17 april 2019

Tips för att klimatanpassa trädgården

I SVT:s ”Trädgårdstider” avsnitt 6 ägnas en stor del av programmet till hur man kan anpassa sin trädgård för ett förändrat klimat. Bland annat tillverkas ett system för att kunna ta tillvara på regnvattnet. Dessutom anläggs en regnrabatt med växter som både tål perioder av torka och av översvämning.  
Bevattningssystemet börjar byggas ca 03:40 in i programmet och regnrabatten ca 30:00.  

17 april 2019

Skadekostnaderna för naturkatastrofer har fördubblats på 30 år

På 30 år har skadekostnader kopplade till extrema naturhändelser som stormar och översvämningar mer än fördubblats i villaförsäkringarna. Det visar försäkringsbolaget Folksams sammanställning. Även risken för att drabbas av en naturrelaterad skada är idag cirka dubbelt så stor.

16 april 2019

50 miljoner till forskningsprojekt inom extremväder

Nu har Formas forskarråd fattat beslut om vilka projekt som tilldelas medel för fleråriga forskningsprojekt inom extremväder. Totalt är det 17 projekt som delar på 50 miljoner kronor. Det är projekt om djurhållning och vilt, om biodiversitet och odlingsalternativ, men även projekt om organisering och beredskap hos samhällsaktörer – med mera.

Klimatanpassningsexempel