fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

22 oktober 2021

Ny rapport om effekter av klimatförändringar i Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram en analys över hur naturmiljön kommer att påverkas av ett förändrat klimat. Detta för att att få bättre kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå, och vilka anpassningsåtgärder som kan vara aktuella för att mildra eventuella negativa effekter av ett förändrat klimat.

21 oktober 2021

Kan nybyggnation hindras av risken för översvämning?

Vilka möjligheter har kommuner och länsstyrelser att stoppa nybyggen på mark som tros drabbas av höjda havs- och vattennivåer i framtiden? Den frågan tar Frida Joelsson och Alice Peterson upp i sitt examensarbete som skrivits i fastighetsvetenskap vid Lunds tekniska högskola. Uppsatsen har belönats med utmärkelsen Bästa examensarbete i fastighetsrätt 2021.

19 oktober 2021

Ny rapport från Jordbruksverket: ”Klimatanpassning i EU-programmen 2014–2020”

Rapporten kartlägger vilka möjligheter och förutsättningar som finns för att finansiera klimatanpassningsåtgärder inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling.

 

Aktuellt

En snabb och enkel presentation av vad klimatanpassning är och varför det är viktigt.
Film med exempel på hur svenska kommuner har klimatanpassat sina verksamheter.
 
 
 
 

Nyheter

22 oktober 2021

Ny rapport om effekter av klimatförändringar i Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram en analys över hur naturmiljön kommer att påverkas av ett förändrat klimat. Detta för att att få bättre kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå, och vilka anpassningsåtgärder som kan vara aktuella för att mildra eventuella negativa effekter av ett förändrat klimat.

21 oktober 2021

Kan nybyggnation hindras av risken för översvämning?

Vilka möjligheter har kommuner och länsstyrelser att stoppa nybyggen på mark som tros drabbas av höjda havs- och vattennivåer i framtiden? Den frågan tar Frida Joelsson och Alice Peterson upp i sitt examensarbete som skrivits i fastighetsvetenskap vid Lunds tekniska högskola. Uppsatsen har belönats med utmärkelsen Bästa examensarbete i fastighetsrätt 2021.

19 oktober 2021

Ny rapport från Jordbruksverket: ”Klimatanpassning i EU-programmen 2014–2020”

Rapporten kartlägger vilka möjligheter och förutsättningar som finns för att finansiera klimatanpassningsåtgärder inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling.

 

Aktuellt

En snabb och enkel presentation av vad klimatanpassning är och varför det är viktigt.
Film med exempel på hur svenska kommuner har klimatanpassat sina verksamheter.