Menu
 

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

06 juli 2015

Hur hållbart använder vi haven – ny rapport

Klimatförändringar och andra mänskliga aktiviteter påfrestar våra hav. En ny rapport ”State of Europe's seas” från EUs miljöbyrå visar att sättet vi använder haven är ohållbart, även om en del förbättringar har gjorts. Bland annat hotas havens produktivitet.

03 juli 2015

Forskare pekar på att anpassning kan drabba utsatta grupper

Trots det positiva med att länder anpassar samhället till ett förändrat klimat kan insatserna som görs slå fel och drabba redan utsatta grupper.
Forskare från bland annat Linköpings universitet pekar exempelvis på att vissa anpassningsprojekt förstärker rådande ojämlikhet.

02 juli 2015

Rekommendationer för ny bebyggelse vid Östersjökusten

Länsstyrelsen Stockholm har nu tagit fram rekommendationer för på vilken nivå ny bebyggelse bör placeras vid Östersjökusten. Här redovisas Länsstyrelsens bedömning av hur bebyggelse kan placeras vid länets kust med hänsyn till risken för översvämning. De nya rekommendationerna innebär att hänsyn tas även till den förväntade utvecklingen efter år 2100. 

02 juli 2015

Tvärvetenskaplig forskning om klimatanpassning vid naturolyckor

I ett tvärvetenskapligt projekt ska forskare undersöka vilken information olika aktörer behöver kring klimatanpassning, och sedan undersöka hur informationen används. I projektets andra fas kommer man att se hur aktörer hanterar uppdaterad information om klimatförändringar, vilket kan påverka de beslut som fattats.

02 juli 2015

Klimatsimuleringar för Europa beskrivs i rapport

Forskare vid SMHI har utvärderat klimatmodellen RCA4s förmåga att beskriva klimatet på ett tillförlitligt sätt. Nu finns en rapport som beskriver utvärderingen av modellen och SMHIs klimatsimuleringar för Europa.

01 juli 2015

Rapport om hur samhället påverkas av värme

MSB har tagit fram en rapport med faktablad och rekommendationer för kommuner vid värmebölja. Rapporten beskriver vad som kan hända eller har hänt i samhället under värmeböljor och vad man kan göra för att minska de negativa konsekvenserna.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Webbsändningar Almedalen

Se webbsända seminarier om klimatanpassning från Almedalen.

Vad gör myndigheterna?

Se vad myndigheterna arbetar med inom klimatanpassning.

Grundkurs klimat och klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI den 13-14 oktober.

Konferens klimatanpassning

Konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 arrangeras den 23 september i Stockholm. Temat är: Vem betalar, vem genomför och hur ska vi förklara varför?

Anpassningsexempel

I portalens idésamling finns många exempel på klimatanpassning.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

06 juli 2015

Hur hållbart använder vi haven – ny rapport

Klimatförändringar och andra mänskliga aktiviteter påfrestar våra hav. En ny rapport ”State of Europe's seas” från EUs miljöbyrå visar att sättet vi använder haven är ohållbart, även om en del förbättringar har gjorts. Bland annat hotas havens produktivitet.

03 juli 2015

Forskare pekar på att anpassning kan drabba utsatta grupper

Trots det positiva med att länder anpassar samhället till ett förändrat klimat kan insatserna som görs slå fel och drabba redan utsatta grupper.
Forskare från bland annat Linköpings universitet pekar exempelvis på att vissa anpassningsprojekt förstärker rådande ojämlikhet.

02 juli 2015

Rekommendationer för ny bebyggelse vid Östersjökusten

Länsstyrelsen Stockholm har nu tagit fram rekommendationer för på vilken nivå ny bebyggelse bör placeras vid Östersjökusten. Här redovisas Länsstyrelsens bedömning av hur bebyggelse kan placeras vid länets kust med hänsyn till risken för översvämning. De nya rekommendationerna innebär att hänsyn tas även till den förväntade utvecklingen efter år 2100. 

02 juli 2015

Tvärvetenskaplig forskning om klimatanpassning vid naturolyckor

I ett tvärvetenskapligt projekt ska forskare undersöka vilken information olika aktörer behöver kring klimatanpassning, och sedan undersöka hur informationen används. I projektets andra fas kommer man att se hur aktörer hanterar uppdaterad information om klimatförändringar, vilket kan påverka de beslut som fattats.

02 juli 2015

Klimatsimuleringar för Europa beskrivs i rapport

Forskare vid SMHI har utvärderat klimatmodellen RCA4s förmåga att beskriva klimatet på ett tillförlitligt sätt. Nu finns en rapport som beskriver utvärderingen av modellen och SMHIs klimatsimuleringar för Europa.

01 juli 2015

Rapport om hur samhället påverkas av värme

MSB har tagit fram en rapport med faktablad och rekommendationer för kommuner vid värmebölja. Rapporten beskriver vad som kan hända eller har hänt i samhället under värmeböljor och vad man kan göra för att minska de negativa konsekvenserna.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Webbsändningar Almedalen

Se webbsända seminarier om klimatanpassning från Almedalen.

Vad gör myndigheterna?

Se vad myndigheterna arbetar med inom klimatanpassning.

Grundkurs klimat och klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI den 13-14 oktober.

Konferens klimatanpassning

Konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 arrangeras den 23 september i Stockholm. Temat är: Vem betalar, vem genomför och hur ska vi förklara varför?

Anpassningsexempel

I portalens idésamling finns många exempel på klimatanpassning.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.