Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

07 december 2017

Kunskapsöversyn om ekosystembaserad klimatanpassning

En kunskapsöversyn från Centrum för miljö- och klimatforskning sammanställer underlag om så kallad ekosystembaserad klimatanpassning i fem olika miljöer. Det är bebyggd miljö, kulturmiljö, kustområden, skogsbruk och jordbruk. Kunskapsöversynen fokuserar på svenska förhållanden, men kompletteras med exempel från andra delar av världen.

06 december 2017

Studier för förändrad fjällvegetation

Permafrosten smälter och vegetationen förändras snabbt på kalfjället. Forskare och studenter vid Umeå universitet skapar nu en forskningsstig på ett av fjällen i Abisko, med syftet att studera hur fjällvegetationen påverkas av klimatförändringar. Planen är att hålla på i nio år till.

05 december 2017

Mindre is på Mälaren i framtiden

Beräkningar vid SMHI visar att det blir mindre is på Mälaren i ett varmare klimat. Antalet dagar varje år då Mälaren är islagd kan minska med 50 procent eller mer fram till sekelskiftet. I de nya resultaten framgår också att vattnet kommer att värmas upp.

04 december 2017

Utsatta våtmarker och vattendrag ska stärkas

EU:s miljöprogram har beviljat Sveriges projektansökan på 150 miljoner kronor för att förbättra miljön i och kring utsatta våtmarker och vattendrag. Det handlar om att återställa och säkra upp framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

07 december 2017

Kunskapsöversyn om ekosystembaserad klimatanpassning

En kunskapsöversyn från Centrum för miljö- och klimatforskning sammanställer underlag om så kallad ekosystembaserad klimatanpassning i fem olika miljöer. Det är bebyggd miljö, kulturmiljö, kustområden, skogsbruk och jordbruk. Kunskapsöversynen fokuserar på svenska förhållanden, men kompletteras med exempel från andra delar av världen.

06 december 2017

Studier för förändrad fjällvegetation

Permafrosten smälter och vegetationen förändras snabbt på kalfjället. Forskare och studenter vid Umeå universitet skapar nu en forskningsstig på ett av fjällen i Abisko, med syftet att studera hur fjällvegetationen påverkas av klimatförändringar. Planen är att hålla på i nio år till.

05 december 2017

Mindre is på Mälaren i framtiden

Beräkningar vid SMHI visar att det blir mindre is på Mälaren i ett varmare klimat. Antalet dagar varje år då Mälaren är islagd kan minska med 50 procent eller mer fram till sekelskiftet. I de nya resultaten framgår också att vattnet kommer att värmas upp.

04 december 2017

Utsatta våtmarker och vattendrag ska stärkas

EU:s miljöprogram har beviljat Sveriges projektansökan på 150 miljoner kronor för att förbättra miljön i och kring utsatta våtmarker och vattendrag. Det handlar om att återställa och säkra upp framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.

Klimatanpassningsexempel