Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

04 maj 2016

Almedalsseminarier om klimatanpassning

Redan nu finns flera seminarier utlysta om klimatanpassning under Almedalsveckan. Bostadsbyggande på mark som visar på stora risker i ett förändrat klimat belyses av SGI. Framtidens vattenförsörjning tas upp av SGU. SMHI arrangerar en klimathalvdag med seminarier om skyfall och värmeböljor samt utställningar om klimat, algblomning och verktyg för anpassning.

03 maj 2016

Klimatförändringar sedda från luften

Klimatförändringar dokumenterade från flygplan visas nu med dramatiska fotografier i National Geographic Sverige. Den spanske fotografen Daniel Beltrá försöker förmedla budskapet om vår ömtåliga jord till så många som möjligt.

03 maj 2016

Fästingarna blir fler i Finland

Forskare vid Åbo universitet har utrett förekomsten av fästingar och de sjukdomar de sprider med hjälp av prover som samlats in av allmänheten. Traditionellt har Åbolands skärgård och Skärgårdshavet varit landets värsta fästingområden. Fästingforskarnas undersökning visar nuläget. Den senaste kartläggningen gjordes på 1950-talet, rapporterar Österbottens tidning.

02 maj 2016

Fler åtgärder krävs för att skydda marken i staden

Industriell verksamhet, föroreningar och exploatering försämrar kvaliteten på mark som ligger i och omkring våra städer, enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA). För att våra städer ska förbli beboeliga och kunna hantera utmaningar som klimatförändringarna så krävs en mer effektiv användning av marken med stöd av bättre planering och beslutsfattande i stadsområden.

Dricksvatten

Med ett förändrat klimat kan stora delar av Sverige få ändrade förutsättningar vad gäller dricksvattnet. I en exempelsamling här på portalen finns flera inspirerande beskrivningar på åtgärder.

Klimatanpassning i världen

Nu finns även en sammanställning över idébanker med internationella exempel.

Vad gör myndigheterna?

I ett uppdaterat material under Roller och ansvar kan du lära dig mer om vem som har ansvaret och vilka aktiviteter som genomförts av olika myndigheter.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

04 maj 2016

Almedalsseminarier om klimatanpassning

Redan nu finns flera seminarier utlysta om klimatanpassning under Almedalsveckan. Bostadsbyggande på mark som visar på stora risker i ett förändrat klimat belyses av SGI. Framtidens vattenförsörjning tas upp av SGU. SMHI arrangerar en klimathalvdag med seminarier om skyfall och värmeböljor samt utställningar om klimat, algblomning och verktyg för anpassning.

03 maj 2016

Klimatförändringar sedda från luften

Klimatförändringar dokumenterade från flygplan visas nu med dramatiska fotografier i National Geographic Sverige. Den spanske fotografen Daniel Beltrá försöker förmedla budskapet om vår ömtåliga jord till så många som möjligt.

03 maj 2016

Fästingarna blir fler i Finland

Forskare vid Åbo universitet har utrett förekomsten av fästingar och de sjukdomar de sprider med hjälp av prover som samlats in av allmänheten. Traditionellt har Åbolands skärgård och Skärgårdshavet varit landets värsta fästingområden. Fästingforskarnas undersökning visar nuläget. Den senaste kartläggningen gjordes på 1950-talet, rapporterar Österbottens tidning.

02 maj 2016

Fler åtgärder krävs för att skydda marken i staden

Industriell verksamhet, föroreningar och exploatering försämrar kvaliteten på mark som ligger i och omkring våra städer, enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA). För att våra städer ska förbli beboeliga och kunna hantera utmaningar som klimatförändringarna så krävs en mer effektiv användning av marken med stöd av bättre planering och beslutsfattande i stadsområden.

Dricksvatten

Med ett förändrat klimat kan stora delar av Sverige få ändrade förutsättningar vad gäller dricksvattnet. I en exempelsamling här på portalen finns flera inspirerande beskrivningar på åtgärder.

Klimatanpassning i världen

Nu finns även en sammanställning över idébanker med internationella exempel.

Vad gör myndigheterna?

I ett uppdaterat material under Roller och ansvar kan du lära dig mer om vem som har ansvaret och vilka aktiviteter som genomförts av olika myndigheter.

Klimatanpassningsexempel

Gemensamt vattenprojekt

I Skåne driver Bromölla kommun ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt med blekingekommunen Olofström. Syftet är säkra tillgången till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist, exempelvis vid längre torrperioder i framtiden.

Järfälla klimatanpassar

Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden.

Tidsbegränsade vattendomar

I Skåne strävar länsstyrelsen efter att göra alla vattendomar tidsbegränsade oavsett om de gäller för jordbruksbevattning eller industriella ändamål. Syftet är att skapa en hållbar vattenanvändning i ett förändrat klimat.

Gemensamt vattenprojekt

I Skåne driver Bromölla kommun ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt med blekingekommunen Olofström. Syftet är säkra tillgången till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist, exempelvis vid längre torrperioder i framtiden.

Järfälla klimatanpassar

Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden.

Tidsbegränsade vattendomar

I Skåne strävar länsstyrelsen efter att göra alla vattendomar tidsbegränsade oavsett om de gäller för jordbruksbevattning eller industriella ändamål. Syftet är att skapa en hållbar vattenanvändning i ett förändrat klimat.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.