Nyheter

23 maj 2019

Nya djupdata för Stockholms skärgård minskar risker

Nu har stora delar av Stockholms skärgård sjömätts för första gången sedan slutet av 1800-talet. De nya sjömätningarna har resulterat i att över 100 risker blivit kända längs den sjöburna kollektivtrafikens rutter. Djupdata på grunda vatten bidrar till viktigt kunskapsunderlag för havsmiljökartering, havsplanering och klimatanpassning i skärgårdsmiljön.

22 maj 2019

Planeringsunderlag ska säkra dricksvattenförsörjning i Östergötland

Länsstyrelsen i Östergötland har arbetat fram en plan som kompletterar den regionala vattenförsörjningsplanen. Den nya regionala materialförsörjningsplanen för säker dricksvattenförsörjning syftar till att understryka vikten av att identifiera och bevara naturgrusavlagringar. Planen är tänkt att fungera som ett gemensamt planeringsunderlag för länets aktörer, i täkttillståndsprocessen, i översiktsplaneringen och i krissammanhang.

21 maj 2019

Brunnsarkivet ger bättre skydd för dricksvattnet

Ett förändrat klimat påverkar grundvattennivåerna men även grundvattnets variationer under året. SGU öppnar nu upp för brunnsägare att registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Brunnsägaren bidrar då bland annat till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet. Med registreringen kommer brunnsägaren att kunna ge sitt dricksvatten ett bättre skydd.

20 maj 2019

Hur påverkar klimatförändringarna klövviltet?

Älgen verkar drabbas mest i ett varmare klimat med mer torka och värmeböljor, medan vildsvin och dovhjort kan gynnas av varmare vintrar. Effekterna av klimatförändringarna på de olika klövviltstammarna ska nu undersökas noggrannare i tre olika projekt där forskare från SLU ingår.

Nyheter

23 maj 2019

Nya djupdata för Stockholms skärgård minskar risker

Nu har stora delar av Stockholms skärgård sjömätts för första gången sedan slutet av 1800-talet. De nya sjömätningarna har resulterat i att över 100 risker blivit kända längs den sjöburna kollektivtrafikens rutter. Djupdata på grunda vatten bidrar till viktigt kunskapsunderlag för havsmiljökartering, havsplanering och klimatanpassning i skärgårdsmiljön.

22 maj 2019

Planeringsunderlag ska säkra dricksvattenförsörjning i Östergötland

Länsstyrelsen i Östergötland har arbetat fram en plan som kompletterar den regionala vattenförsörjningsplanen. Den nya regionala materialförsörjningsplanen för säker dricksvattenförsörjning syftar till att understryka vikten av att identifiera och bevara naturgrusavlagringar. Planen är tänkt att fungera som ett gemensamt planeringsunderlag för länets aktörer, i täkttillståndsprocessen, i översiktsplaneringen och i krissammanhang.

21 maj 2019

Brunnsarkivet ger bättre skydd för dricksvattnet

Ett förändrat klimat påverkar grundvattennivåerna men även grundvattnets variationer under året. SGU öppnar nu upp för brunnsägare att registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Brunnsägaren bidrar då bland annat till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet. Med registreringen kommer brunnsägaren att kunna ge sitt dricksvatten ett bättre skydd.

20 maj 2019

Hur påverkar klimatförändringarna klövviltet?

Älgen verkar drabbas mest i ett varmare klimat med mer torka och värmeböljor, medan vildsvin och dovhjort kan gynnas av varmare vintrar. Effekterna av klimatförändringarna på de olika klövviltstammarna ska nu undersökas noggrannare i tre olika projekt där forskare från SLU ingår.

Klimatanpassningsexempel