Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

21 oktober 2016

Nya kartor över svenska havsområden

SGU publicerar nu två nya maringeologiska kartor baserade på undersökningar av havsbotten utanför Upplandskusten samt Blekingekusten. Information om havsbotten är en förutsättning för en väl fungerande havsplanering och havsmiljöförvaltning.

20 oktober 2016

Megatorka kan drabba USA

Klimatforskare på NASA visar i en ny studie att sydvästra USA kan drabbas av en minst 35 år lång megatorka innan år 2100, skriver Veckans Affärer. Det finns potential att halvera risken för megatorka om vi begränsar de globala utsläppen.

18 oktober 2016

Bättre verktyg för klimatanpassad skog

Kunskap om klimatförändringen ger skogsnäringen möjlighet att anpassa plantering. Nu lanseras en ny version av verktyget Plantval som hjälper till att välja skogsodlingsmaterial som är välanpassat, växer bra, har god kvalitet och fungerar i ett framtida klimat. Plantval är utvecklat genom det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk.

18 oktober 2016

Seminarier om ras och erosion avslutar projekt

Under hösten/vintern 2016 avslutas projektet "Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering”. Resultaten presenteras bland annat genom ett antal rapporter. Dessutom anordnas tre seminarier över landet, där olika aktörer med lång erfarenhet av ras- och erosionsproblematik medverkar. Seminarierna arrangeras av MSB, Trafikverket, SGU, SGI och Skogsstyrelsen.

Kurs om kulturarv och klimatanpassning

En kurs om kulturarv och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 15-16 november. Anmälan senast 7 november.

Lönsamt med klimatanpassning?

I en ny exempelsamling beskrivs åtgärder i fem kommuner där kostnaderna jämförs med nyttan för insatserna.

Praktikplatser till våren 2017

Studerar du på universitets- eller högskolenivå inom områdena klimat, miljö eller samhällsplanering? Nu finns möjlighet att söka praktik och utöka vår exempelsamling.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste inom klimatanpassning från myndigheterna.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

21 oktober 2016

Nya kartor över svenska havsområden

SGU publicerar nu två nya maringeologiska kartor baserade på undersökningar av havsbotten utanför Upplandskusten samt Blekingekusten. Information om havsbotten är en förutsättning för en väl fungerande havsplanering och havsmiljöförvaltning.

20 oktober 2016

Megatorka kan drabba USA

Klimatforskare på NASA visar i en ny studie att sydvästra USA kan drabbas av en minst 35 år lång megatorka innan år 2100, skriver Veckans Affärer. Det finns potential att halvera risken för megatorka om vi begränsar de globala utsläppen.

18 oktober 2016

Bättre verktyg för klimatanpassad skog

Kunskap om klimatförändringen ger skogsnäringen möjlighet att anpassa plantering. Nu lanseras en ny version av verktyget Plantval som hjälper till att välja skogsodlingsmaterial som är välanpassat, växer bra, har god kvalitet och fungerar i ett framtida klimat. Plantval är utvecklat genom det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk.

18 oktober 2016

Seminarier om ras och erosion avslutar projekt

Under hösten/vintern 2016 avslutas projektet "Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering”. Resultaten presenteras bland annat genom ett antal rapporter. Dessutom anordnas tre seminarier över landet, där olika aktörer med lång erfarenhet av ras- och erosionsproblematik medverkar. Seminarierna arrangeras av MSB, Trafikverket, SGU, SGI och Skogsstyrelsen.

Kurs om kulturarv och klimatanpassning

En kurs om kulturarv och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 15-16 november. Anmälan senast 7 november.

Lönsamt med klimatanpassning?

I en ny exempelsamling beskrivs åtgärder i fem kommuner där kostnaderna jämförs med nyttan för insatserna.

Praktikplatser till våren 2017

Studerar du på universitets- eller högskolenivå inom områdena klimat, miljö eller samhällsplanering? Nu finns möjlighet att söka praktik och utöka vår exempelsamling.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste inom klimatanpassning från myndigheterna.

Klimatanpassningsexempel

Grässpår ger svalka

Grässpår kring spårvagnsräls skapar ett svalare mikroklimat och ett litet fördröjningsmagasin för regn. I Norrköping används det även som åtgärd för att minska buller.

Dagvattenlösning under mark

I många städer sker en förtätning med fler byggnader och hårdgjorda ytor. Andelen grönytor med infiltrationsmöjligheter för dagvatten minskar och dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga. I Norrköping har ett fördröjningsmagasin byggts under mark.

Skötselplaner för naturområden

I ett klimat som förändras behöver skötselåtgärder för naturreservat revideras, och därför har Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram en mall med förslag på klimatanpassade åtgärder.

Grässpår ger svalka

Grässpår kring spårvagnsräls skapar ett svalare mikroklimat och ett litet fördröjningsmagasin för regn. I Norrköping används det även som åtgärd för att minska buller.

Dagvattenlösning under mark

I många städer sker en förtätning med fler byggnader och hårdgjorda ytor. Andelen grönytor med infiltrationsmöjligheter för dagvatten minskar och dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga. I Norrköping har ett fördröjningsmagasin byggts under mark.

Skötselplaner för naturområden

I ett klimat som förändras behöver skötselåtgärder för naturreservat revideras, och därför har Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram en mall med förslag på klimatanpassade åtgärder.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.