fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

17 januari 2020

Anpassningsåtgärder minskar de ekonomiska riskerna

Hur kan ett ändrat klimat påverka de socioekonomiska systemen runt om i världen de kommande trettio åren? Det handlar en tvärvetenskaplig rapport från McKinsey & Co om. Bland annat tar de upp betydelsen av att klimatanpassa – både för samhället och privata företag. ”Beslutsfattare och företagsledare behöver införa rätt verktyg, analyser, processer och styrning för att kunna bedöma klimatriskerna korrekt och anpassa sig till den risk som är identifierad”, menar forskarna i rapporten.
I artikeln finns en länk till hela rapporten.

15 januari 2020

Delaktighet en framgångsfaktor i arbetet med klimatanpassning

Byn Sumberagung i Indonesien hotas årligen av både jordskred i samband med häftiga regn – och torka. Genom ett projekt inom USAID har olika klimatanpassningsåtgärder genomförts för att minska effekterna. Bland annat har det gjorts en sårbarhetsanalys, beredskapsträning för invånarna och evakueringsvägar och -platser. Även stora tankar med regnvatten har satts upp för att minska sårbarheten vid torka. En framgångsfaktor har varit att involvera invånarna i allt från planering, problemlösning och uppföljning. 

13 januari 2020

Så påverkas det fysiska kulturarvet i Stockholm av klimatförändringarna

En riskinventering har utförts av Länsstyrelsen Stockholm för att bedöma hur utsatt det fysiska kulturarvet är när klimatet förändras. Främst riskerar fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen att påverkas av översvämningar och skred, som väntas öka genom klimatförändringarna.

 

Aktuellt

Nyheter

17 januari 2020

Anpassningsåtgärder minskar de ekonomiska riskerna

Hur kan ett ändrat klimat påverka de socioekonomiska systemen runt om i världen de kommande trettio åren? Det handlar en tvärvetenskaplig rapport från McKinsey & Co om. Bland annat tar de upp betydelsen av att klimatanpassa – både för samhället och privata företag. ”Beslutsfattare och företagsledare behöver införa rätt verktyg, analyser, processer och styrning för att kunna bedöma klimatriskerna korrekt och anpassa sig till den risk som är identifierad”, menar forskarna i rapporten.
I artikeln finns en länk till hela rapporten.

15 januari 2020

Delaktighet en framgångsfaktor i arbetet med klimatanpassning

Byn Sumberagung i Indonesien hotas årligen av både jordskred i samband med häftiga regn – och torka. Genom ett projekt inom USAID har olika klimatanpassningsåtgärder genomförts för att minska effekterna. Bland annat har det gjorts en sårbarhetsanalys, beredskapsträning för invånarna och evakueringsvägar och -platser. Även stora tankar med regnvatten har satts upp för att minska sårbarheten vid torka. En framgångsfaktor har varit att involvera invånarna i allt från planering, problemlösning och uppföljning. 

13 januari 2020

Så påverkas det fysiska kulturarvet i Stockholm av klimatförändringarna

En riskinventering har utförts av Länsstyrelsen Stockholm för att bedöma hur utsatt det fysiska kulturarvet är när klimatet förändras. Främst riskerar fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen att påverkas av översvämningar och skred, som väntas öka genom klimatförändringarna.

 

Aktuellt