Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

20 september 2018

Så kan kulturarv i Norrbotten räddas - ny checklista

Ett varmare klimat betyder ökad risk för angrepp av olika slag på äldre byggnader. Nu har Länsstyrelsen tagit fram en checklista som kan användas för att förebygga och åtgärda skador som kan uppstå i Norrbottens kyrkstäder.

19 september 2018

Värmestress för mjölkkor kan bli vanligare

Höga temperaturer i kombination med luftfuktighet innebär stora påfrestningar för våra mjölkkor. Värmestress innebär bland annat att djurens välfärd försämras och korna ger mindre och magrare mjölk. SMHIs nya analys visar att årets sommar var en av de varmaste i statistiken, och kritiska värden för korna nåddes på många håll i landet. Värmestress kan bli vanligare i ett framtida klimat.

18 september 2018

Klimatet påverkar elsäkerheten - nu finns rådgivning

Klimatförändringarna i Sverige kan få ödesdigra konsekvenser för elsäkerheten. Elsäkerhetsverket har tagit fram anpassad information och rådgivning till viktiga målgrupper i samhället, exempelvis privatpersoner, anläggningsinnehavare och verksamma inom fysisk planering och byggande. 

17 september 2018

Jordbruksverket ska analysera konsekvenser av torkan

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att undersöka vilka långsiktiga konsekvenser den torka som uppstod under våren och sommaren 2018 kan komma att få inom jordbruks- och livsmedelssektorn. Vidare ska resultatet analyseras och vid behov ska myndigheten föreslå åtgärder för att på längre sikt stärka jordbrukssektorns förmåga att stå emot extremt väder.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

20 september 2018

Så kan kulturarv i Norrbotten räddas - ny checklista

Ett varmare klimat betyder ökad risk för angrepp av olika slag på äldre byggnader. Nu har Länsstyrelsen tagit fram en checklista som kan användas för att förebygga och åtgärda skador som kan uppstå i Norrbottens kyrkstäder.

19 september 2018

Värmestress för mjölkkor kan bli vanligare

Höga temperaturer i kombination med luftfuktighet innebär stora påfrestningar för våra mjölkkor. Värmestress innebär bland annat att djurens välfärd försämras och korna ger mindre och magrare mjölk. SMHIs nya analys visar att årets sommar var en av de varmaste i statistiken, och kritiska värden för korna nåddes på många håll i landet. Värmestress kan bli vanligare i ett framtida klimat.

18 september 2018

Klimatet påverkar elsäkerheten - nu finns rådgivning

Klimatförändringarna i Sverige kan få ödesdigra konsekvenser för elsäkerheten. Elsäkerhetsverket har tagit fram anpassad information och rådgivning till viktiga målgrupper i samhället, exempelvis privatpersoner, anläggningsinnehavare och verksamma inom fysisk planering och byggande. 

17 september 2018

Jordbruksverket ska analysera konsekvenser av torkan

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att undersöka vilka långsiktiga konsekvenser den torka som uppstod under våren och sommaren 2018 kan komma att få inom jordbruks- och livsmedelssektorn. Vidare ska resultatet analyseras och vid behov ska myndigheten föreslå åtgärder för att på längre sikt stärka jordbrukssektorns förmåga att stå emot extremt väder.

Klimatanpassningsexempel

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

  Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.