Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

23 oktober 2018

Nordisk konferens samlar nordiska idéer för klimatanpassning

Under tisdagen startade den stora nordiska konferensen om klimatanpassning,”Nordic Conference on Climate Change adaptation”. 400 deltagare samlades i Norrköping för att få inspiration och lära sig mer om att rusta för ett förändrat klimat. Slutsatserna från den nordiska konferensen kommer bland annat att lämnas som ett underlag för kommande klimatmöte med nordiska ministrar.

23 oktober 2018

Bevattning med havsvatten i Västervik

Det började som ett projekt för att minska övergödningen i en badvik – och ledde till att lantbrukares skördar räddades under den torra sommaren. Istället för att det näringsrika bottenvattnet blev gödning till algerna, pumpades det upp och användes till jordbruksgrödor. Nu fortsätter Västerviksprojektet efter att ha tilldelats 22 miljoner kronor från bland annat Havs- och vattenmyndigheten.

22 oktober 2018

Fördelar och risker med våtmarker i städer ska studeras

Forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola ska leda ett projekt om våtmarker i stadsnära natur. Målet är att analysera och ta fram fördelar och risker med våtmarker och naturområden i hållbara städer och samhällen, för att hjälpa bland annat stadsplanerare, folkhälsovetare och kommunekologer när de planerar framtidens stadsmiljöer. Studien ska pågå under ett år.

19 oktober 2018

Så påverkar värmeböljor dödligheten i Sverige

Dagar då temperaturen överstiger +27 grader ökar risken för att dö i förtid – speciellt om man bor i Norrland eller i ett socioekonomisk utsatt område. Det visar en ny registerstudie från Centrum för primärvårdsforskning, ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

23 oktober 2018

Nordisk konferens samlar nordiska idéer för klimatanpassning

Under tisdagen startade den stora nordiska konferensen om klimatanpassning,”Nordic Conference on Climate Change adaptation”. 400 deltagare samlades i Norrköping för att få inspiration och lära sig mer om att rusta för ett förändrat klimat. Slutsatserna från den nordiska konferensen kommer bland annat att lämnas som ett underlag för kommande klimatmöte med nordiska ministrar.

23 oktober 2018

Bevattning med havsvatten i Västervik

Det började som ett projekt för att minska övergödningen i en badvik – och ledde till att lantbrukares skördar räddades under den torra sommaren. Istället för att det näringsrika bottenvattnet blev gödning till algerna, pumpades det upp och användes till jordbruksgrödor. Nu fortsätter Västerviksprojektet efter att ha tilldelats 22 miljoner kronor från bland annat Havs- och vattenmyndigheten.

22 oktober 2018

Fördelar och risker med våtmarker i städer ska studeras

Forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola ska leda ett projekt om våtmarker i stadsnära natur. Målet är att analysera och ta fram fördelar och risker med våtmarker och naturområden i hållbara städer och samhällen, för att hjälpa bland annat stadsplanerare, folkhälsovetare och kommunekologer när de planerar framtidens stadsmiljöer. Studien ska pågå under ett år.

19 oktober 2018

Så påverkar värmeböljor dödligheten i Sverige

Dagar då temperaturen överstiger +27 grader ökar risken för att dö i förtid – speciellt om man bor i Norrland eller i ett socioekonomisk utsatt område. Det visar en ny registerstudie från Centrum för primärvårdsforskning, ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.

Klimatanpassningsexempel

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

  Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.