Menu
 

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

26 november 2015

WWF i ny rapport om biologisk mångfald

Världsnaturfonden släpper en global rapport som visar hur klimatförändringen påverkar sju specifika arter och deras livsmiljöer; elefant, blåval, panda, orangutang, isbjörn, havssköldpadda - och människa. Rapporten Impact of Climate Change on Species understryker vikten av att bevara den biologiska mångfalden, där arter och organismer tillsammans utgör helheten. 

25 november 2015

Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige?

Inför klimatförhandlingarna i Paris har den svenska regeringen ambitionen att skapa ett avtal som håller den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt. En ny visningstjänst från SMHI pekar på vad två graders uppvärmning globalt betyder för Sverige.

25 november 2015

2015 blir troligen det varmaste året i modern tid

Den globala årsmedeltemperaturen för 2015 kommer troligen att bli den högsta sedan mätningarna började. Världsmeteorologiska organisationen ger ut sitt preliminära uttalande om tillståndet för det globala klimatet 2015, och en kompletterande femårsanalys för 2011-2015, som information inför förhandlingarna vid FNs klimatkonferens COP21 i Paris.

25 november 2015

Klimatförändringarna drabbar haven

Forskare varnar för att de hav som är internationellt vatten riskerarar att glömmas bort i klimatförhandlingarna, rapporterar DN. Oceanerna tar emot den största delen av klimatförändringarna och ger effekter som ökade temperaturer, högre havsnivåer, surare vatten och syrebrist.

24 november 2015

Skogsavverkningen kan öka enligt ny analys

Skogsstyrelsen konstaterar att klimatförändringen har mycket stor betydelse för skogens framtida tillväxt, efter att ha genomfört en konsekvensanalys. Slutsatsen är att avverkningen den närmsta tiden, år 2020-2029, kan öka med ungefär tio miljoner kubikmeter jämfört med idag.   

24 november 2015

Kortfilm om höjda havsnivåer

Organisationen Surfrider Foundation Europe har producerat en kort, animerad film om havsnivåhöjning och erosion i kustområden.  

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Framtidsklimat i nya länsrapporter

Nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli.

Regnrabatter

Regnrabatter är ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning.

Rennäringen klimatanpassas

Vilhelmina norra sameby har utvecklat verktyg för att kartlägga renarnas förflyttning.

Samverkan för marken

Vilhelmina Model Forest samlar lokala aktörer för att uppnå ett långsiktigt brukande av landskapet.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

26 november 2015

WWF i ny rapport om biologisk mångfald

Världsnaturfonden släpper en global rapport som visar hur klimatförändringen påverkar sju specifika arter och deras livsmiljöer; elefant, blåval, panda, orangutang, isbjörn, havssköldpadda - och människa. Rapporten Impact of Climate Change on Species understryker vikten av att bevara den biologiska mångfalden, där arter och organismer tillsammans utgör helheten. 

25 november 2015

Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige?

Inför klimatförhandlingarna i Paris har den svenska regeringen ambitionen att skapa ett avtal som håller den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt. En ny visningstjänst från SMHI pekar på vad två graders uppvärmning globalt betyder för Sverige.

25 november 2015

2015 blir troligen det varmaste året i modern tid

Den globala årsmedeltemperaturen för 2015 kommer troligen att bli den högsta sedan mätningarna började. Världsmeteorologiska organisationen ger ut sitt preliminära uttalande om tillståndet för det globala klimatet 2015, och en kompletterande femårsanalys för 2011-2015, som information inför förhandlingarna vid FNs klimatkonferens COP21 i Paris.

25 november 2015

Klimatförändringarna drabbar haven

Forskare varnar för att de hav som är internationellt vatten riskerarar att glömmas bort i klimatförhandlingarna, rapporterar DN. Oceanerna tar emot den största delen av klimatförändringarna och ger effekter som ökade temperaturer, högre havsnivåer, surare vatten och syrebrist.

24 november 2015

Skogsavverkningen kan öka enligt ny analys

Skogsstyrelsen konstaterar att klimatförändringen har mycket stor betydelse för skogens framtida tillväxt, efter att ha genomfört en konsekvensanalys. Slutsatsen är att avverkningen den närmsta tiden, år 2020-2029, kan öka med ungefär tio miljoner kubikmeter jämfört med idag.   

24 november 2015

Kortfilm om höjda havsnivåer

Organisationen Surfrider Foundation Europe har producerat en kort, animerad film om havsnivåhöjning och erosion i kustområden.  

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Framtidsklimat i nya länsrapporter

Nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli.

Regnrabatter

Regnrabatter är ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning.

Rennäringen klimatanpassas

Vilhelmina norra sameby har utvecklat verktyg för att kartlägga renarnas förflyttning.

Samverkan för marken

Vilhelmina Model Forest samlar lokala aktörer för att uppnå ett långsiktigt brukande av landskapet.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.

 
 
statistics logger