Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

22 januari 2018

Kallare platser i skogen kan ge överlevnad för växter

Global uppvärmning hotar växter anpassade till svalare temperaturer. Ett internationellt team med forskare har tagit reda på var lokalt kallare platser i skogen finns, där dessa växter kanske kan överleva. Resultaten kan bidra till att förstå klimatförändringarnas effekter på skogens biologiska mångfald, och vad förändrat skogsbruk kan göra för att skydda den.

18 januari 2018

Ny kartläggning för skyfall i dagens och framtida klimat

Extrema regn förekommer i hela landet, även om de är något vanligare i södra Sverige. Till nästa sekelskifte förväntas skyfallen bli mer intensiva.  Det visar SMHIs nya kartläggning som ger en unik bild av de kraftigaste regnen. Skyfall orsakar varje år stora skador för samhället. Analysen är ett underlag för att bedöma risker och anpassa olika verksamheter.

17 januari 2018

Klimatförändringar hot mot flera arter i havet

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. En ny rapport, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, visar att till exempel blåmussla, tång och torsk i Östersjön kan påverkas hårt av klimatförändringar. "I den statliga havsplaneringen försöker vi identifiera områden med särskilda naturvärden och hur dessa påverkas av klimatförändringar. Om klimatmodellerna stämmer så kommer viktiga arter att försvinna från stora områden i Östersjön" säger Jonas Pålsson, utredare på HaV.

15 januari 2018

Myndigheter kan söka pengar för klimatanpassning

Sveriges myndigheter har en viktig roll i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Nu erbjuds statliga myndigheter att söka pengar från SMHI för att utveckla handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassningsarbete.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

22 januari 2018

Kallare platser i skogen kan ge överlevnad för växter

Global uppvärmning hotar växter anpassade till svalare temperaturer. Ett internationellt team med forskare har tagit reda på var lokalt kallare platser i skogen finns, där dessa växter kanske kan överleva. Resultaten kan bidra till att förstå klimatförändringarnas effekter på skogens biologiska mångfald, och vad förändrat skogsbruk kan göra för att skydda den.

18 januari 2018

Ny kartläggning för skyfall i dagens och framtida klimat

Extrema regn förekommer i hela landet, även om de är något vanligare i södra Sverige. Till nästa sekelskifte förväntas skyfallen bli mer intensiva.  Det visar SMHIs nya kartläggning som ger en unik bild av de kraftigaste regnen. Skyfall orsakar varje år stora skador för samhället. Analysen är ett underlag för att bedöma risker och anpassa olika verksamheter.

17 januari 2018

Klimatförändringar hot mot flera arter i havet

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. En ny rapport, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, visar att till exempel blåmussla, tång och torsk i Östersjön kan påverkas hårt av klimatförändringar. "I den statliga havsplaneringen försöker vi identifiera områden med särskilda naturvärden och hur dessa påverkas av klimatförändringar. Om klimatmodellerna stämmer så kommer viktiga arter att försvinna från stora områden i Östersjön" säger Jonas Pålsson, utredare på HaV.

15 januari 2018

Myndigheter kan söka pengar för klimatanpassning

Sveriges myndigheter har en viktig roll i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Nu erbjuds statliga myndigheter att söka pengar från SMHI för att utveckla handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassningsarbete.

Klimatanpassningsexempel