fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

14 juli 2020

Mer mygg att vänta i framtiden

Ett varmare och blötare klimat kan leda till att vi i Sverige kan få mer mygg och mygg på helt nya platser. Forskare från Statens veterinärmedicinska anstalt har upptäckt mygg på Gotland som hittills varit förskonat. Det kan också handla om nya arter som etablerar sig söderifrån.

09 juli 2020

Värmeböljor växande problem i stadsmiljöer

Perioder med hög värme utgör ett påtagligt hot mot människor, djur och natur. Effekterna blir också mer kännbara i våra snabbt växande och tätbefolkade städer. En ny rapport från Sweco beskriver problemen men visar även att det finns åtgärder som kan förbättra, anpassa och förbereda våra städer inför kommande värmeböljor.

07 juli 2020

Egenskaper hos bin studeras för att förstå klimatets påverkan

I Juoksengi vid polcirkeln har cirka tusen små bin försetts med sändare. Forskare samlar in information om biets flygvanor och livslängd. Målet är att hitta skillnader i egenskaper hos fyra underarter som har betydelse för den biologiska mångfalden. Resultaten är en viktig del i forskningen kring framtida bihållning i ett föränderligt klimat.

 

Aktuellt

 
 
 
 
 

Nyheter

14 juli 2020

Mer mygg att vänta i framtiden

Ett varmare och blötare klimat kan leda till att vi i Sverige kan få mer mygg och mygg på helt nya platser. Forskare från Statens veterinärmedicinska anstalt har upptäckt mygg på Gotland som hittills varit förskonat. Det kan också handla om nya arter som etablerar sig söderifrån.

09 juli 2020

Värmeböljor växande problem i stadsmiljöer

Perioder med hög värme utgör ett påtagligt hot mot människor, djur och natur. Effekterna blir också mer kännbara i våra snabbt växande och tätbefolkade städer. En ny rapport från Sweco beskriver problemen men visar även att det finns åtgärder som kan förbättra, anpassa och förbereda våra städer inför kommande värmeböljor.

07 juli 2020

Egenskaper hos bin studeras för att förstå klimatets påverkan

I Juoksengi vid polcirkeln har cirka tusen små bin försetts med sändare. Forskare samlar in information om biets flygvanor och livslängd. Målet är att hitta skillnader i egenskaper hos fyra underarter som har betydelse för den biologiska mångfalden. Resultaten är en viktig del i forskningen kring framtida bihållning i ett föränderligt klimat.

 

Aktuellt