fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

28 september 2020

Ny rapport om hur Sverige påverkas av klimatförändringar

Förstärk Sveriges beredskap och kapacitet att hantera risker och kriser. Förbättra redovisning och rapportering av klimatrelaterade risker. Det är några av de rekommendationer som sammanfattas i en ny rapport om hur Sverige påverkas klimatförändringar i andra länder. 

24 september 2020

Olivträden drabbas hårt av extremväder

Att bespruta, konstbevattna och gödsla olivträd har allt oftare blivit ett nödvändigt arbete runt Medelhavet. Fler tillfällen extremväder med frost, skyfall och torka stressar och försvagar träden. Skördarna runt Medelhavet på sina håll minskat med uppemot 20 procent senaste decenniet, enligt en branschorganisation.

23 september 2020

Åtvidaberg sanerar förorenade områden

Ett område i Åtvidaberg med tidigare sågverksindustri är förorenat och utgör en hälsorisk. Med klimatförändringen ökar risken kraftigt för att föroreningarna sprids till grundvatten och den intilliggande sjön Risten. Med stöd från Naturvårdsverket kan nu området börja saneras.  

 

Aktuellt

 
 
 
 
 

Nyheter

28 september 2020

Ny rapport om hur Sverige påverkas av klimatförändringar

Förstärk Sveriges beredskap och kapacitet att hantera risker och kriser. Förbättra redovisning och rapportering av klimatrelaterade risker. Det är några av de rekommendationer som sammanfattas i en ny rapport om hur Sverige påverkas klimatförändringar i andra länder. 

24 september 2020

Olivträden drabbas hårt av extremväder

Att bespruta, konstbevattna och gödsla olivträd har allt oftare blivit ett nödvändigt arbete runt Medelhavet. Fler tillfällen extremväder med frost, skyfall och torka stressar och försvagar träden. Skördarna runt Medelhavet på sina håll minskat med uppemot 20 procent senaste decenniet, enligt en branschorganisation.

23 september 2020

Åtvidaberg sanerar förorenade områden

Ett område i Åtvidaberg med tidigare sågverksindustri är förorenat och utgör en hälsorisk. Med klimatförändringen ökar risken kraftigt för att föroreningarna sprids till grundvatten och den intilliggande sjön Risten. Med stöd från Naturvårdsverket kan nu området börja saneras.  

 

Aktuellt