Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

26 september 2016

Så kan skogen tåla stormar bättre

Det blir sannolikt inte fler stormar i framtiden i Sverige, enligt klimatforskningen. Däremot kan skadorna komma att öka i takt med klimatförändringar. Skogssällskapet ger tips och råd om hur man får sin skog stormtålig. Första steget är en tidig röjning.

22 september 2016

Informationsmaterial ska involvera barn och unga

Klimatförändringarna berör i högsta grad de som är unga i dag. Ett skolmaterial beskriver forskning och framtidsprognoser på ett begripligt sätt för att engagera och involvera elever. Pedagogiska utvecklare i Piteå kommun och Länsstyrelsen i Norrbotten har sedan tidigare tillsammans utformat en lättillgänglig publikation, som nu kompletterats med en lärarhandledning.

21 september 2016

Hur påverkas kulturarvet av klimatförändringarna?

Utredningen Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige beskriver hur klimatförändringarna kommer att påverka kulturarvet i form av byggnader, fornlämningar, miljöer och landskap. I vissa fall blir det en direkt påverkan till exempel genom att havet stiger men kulturarvet kommer också att påverkas av klimatanpassningsåtgärder av olika slag. Utredningen kommer att presenteras vid ett seminarium i Göteborg den 27 oktober.

21 september 2016

Historiska fynd i tinande snöfält

Allt varmare somrar gör det möjligt för arkeologer att hitta historiska fynd i snöfält som tinar i den svenska högfjällsmiljön. Under senare år har fynd gjorts på snöfält från 1200 meter och högre. Bland annat har tusenåriga pilar hittats, rapporterar Sveriges Radio.

Lönsamt med klimatanpassning?

I en ny exempelsamling beskrivs åtgärder i fem kommuner där kostnaderna jämförs med nyttan för insatserna.

Kurs om kulturarv och klimatanpassning

En kurs om kulturarv och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 15-16 november. Anmälan senast 7 november.

Vad händer i höst?

I höst arrangeras en mängd konferenser, seminarier och workshops kring klimatanpassning.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

26 september 2016

Så kan skogen tåla stormar bättre

Det blir sannolikt inte fler stormar i framtiden i Sverige, enligt klimatforskningen. Däremot kan skadorna komma att öka i takt med klimatförändringar. Skogssällskapet ger tips och råd om hur man får sin skog stormtålig. Första steget är en tidig röjning.

22 september 2016

Informationsmaterial ska involvera barn och unga

Klimatförändringarna berör i högsta grad de som är unga i dag. Ett skolmaterial beskriver forskning och framtidsprognoser på ett begripligt sätt för att engagera och involvera elever. Pedagogiska utvecklare i Piteå kommun och Länsstyrelsen i Norrbotten har sedan tidigare tillsammans utformat en lättillgänglig publikation, som nu kompletterats med en lärarhandledning.

21 september 2016

Hur påverkas kulturarvet av klimatförändringarna?

Utredningen Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige beskriver hur klimatförändringarna kommer att påverka kulturarvet i form av byggnader, fornlämningar, miljöer och landskap. I vissa fall blir det en direkt påverkan till exempel genom att havet stiger men kulturarvet kommer också att påverkas av klimatanpassningsåtgärder av olika slag. Utredningen kommer att presenteras vid ett seminarium i Göteborg den 27 oktober.

21 september 2016

Historiska fynd i tinande snöfält

Allt varmare somrar gör det möjligt för arkeologer att hitta historiska fynd i snöfält som tinar i den svenska högfjällsmiljön. Under senare år har fynd gjorts på snöfält från 1200 meter och högre. Bland annat har tusenåriga pilar hittats, rapporterar Sveriges Radio.

Lönsamt med klimatanpassning?

I en ny exempelsamling beskrivs åtgärder i fem kommuner där kostnaderna jämförs med nyttan för insatserna.

Kurs om kulturarv och klimatanpassning

En kurs om kulturarv och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 15-16 november. Anmälan senast 7 november.

Vad händer i höst?

I höst arrangeras en mängd konferenser, seminarier och workshops kring klimatanpassning.

Klimatanpassningsexempel

Grässpår ger svalka

Grässpår kring spårvagnsräls skapar ett svalare mikroklimat och ett litet fördröjningsmagasin för regn. I Norrköping används det även som åtgärd för att minska buller.

Dagvattenlösning under mark

I många städer sker en förtätning med fler byggnader och hårdgjorda ytor. Andelen grönytor med infiltrationsmöjligheter för dagvatten minskar och dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga. I Norrköping har man byggt ett fördröjningsmagasin under mark.

Skötselplaner för naturområden

I ett klimat som förändras behöver skötselåtgärder för naturreservat revideras, och därför har Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram en mall med förslag på klimatanpassade åtgärder.

Grässpår ger svalka

Grässpår kring spårvagnsräls skapar ett svalare mikroklimat och ett litet fördröjningsmagasin för regn. I Norrköping används det även som åtgärd för att minska buller.

Dagvattenlösning under mark

I många städer sker en förtätning med fler byggnader och hårdgjorda ytor. Andelen grönytor med infiltrationsmöjligheter för dagvatten minskar och dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga. I Norrköping har man byggt ett fördröjningsmagasin under mark.

Skötselplaner för naturområden

I ett klimat som förändras behöver skötselåtgärder för naturreservat revideras, och därför har Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram en mall med förslag på klimatanpassade åtgärder.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.