Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

29 januari 2015

Luleå satsar på klimatanpassning

Luleå har som första kommun i Norrbottens län beslutat om riktlinjer för klimatanpassning. Ett huvuddrag i riktlinjerna är att anpassa byggnader och system för att klara av översvämningar och ökad nederbörd. Vissa anläggningar och miljöer ska också säkras mot för höga temperaturer.

28 januari 2015

Finalister för årets klimatstad

Eskilstuna, Göteborg och Västerås har valts ut till finalister och går vidare i Världsnaturfondens klimatutmaning Earth Hour City Challenge 2015. Den 17 mars utses årets svenska klimatstad. Idén är att sprida lösningar för hållbar stadsutveckling. Förra årets svenska klimatstad blev Stockholm, global vinnare blev Kapstaden i Sydafrika.

26 januari 2015

Ny vägledning för att trygga elförsörjningen

Elförsörjningen kan bli mer sårbar i samband med klimatförändringar. Ofta är reservkraft lösningen för att trygga elförsörjningen. En ny vägledning ger stöd för att arbeta med hela reservkraftprocessen. Under året arrangeras även seminarier på temat, på olika platser i landet. Vägledningen är framtagen av flera myndigheter i samverkan.

22 januari 2015

Nordiskt samarbete behövs för Arktis

Under veckan arrangeras det internationella toppmötet Arctic Frontier för nionde året i norska Tromsö. En rapport som presenterades i samband med mötet pekar på att klimatförändringar och andra miljöutmaningar gör att behovet av nordiskt samarbete behövs ännu mer.

22 januari 2015

Ny iskarta öppnar för oljeutvinning

Den arktiska iskanten har flyttats norrut på grund av global uppvärmning. Norge vill därför uppdatera kartan över iskanten, vilket kan öppna för mer gas- och oljeutvinning i Barents hav, rapporterar Dagens Industri.

21 januari 2015

Utlysning från MSB kring klimatanpassning och naturolyckor

MSB avser att finansiera en forskningssatsning inom området klimatanpassning och naturolyckor. Utlysningen omfattar en sammanhållen satsning för kunskapsutveckling kring effekterna på samhället av ett förändrat klimat. Utlysningen är på ca 20 miljoner kronor, och kommer att pågå under fem års tid med start i år.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Havsisen minskar

Framtidens isvintrar till havs blir kortare och isen minskar också i utbredning.

Besvärligt runt nollan

Nollgenomgångar kan öka i norra landet i framtiden.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Exempel klimatanpassning

En idésamling här på portalen beskriver exempel på klimatanpassning.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.