Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

27 april 2017

Klimatfestival arrangeras i Stockholm

Bolincentret för klimatforskning bjuder tillsammans med Vetenskapens Hus in till festival med aktiviteter och föreläsningar. Här finns möjlighet att träffa klimatforskare och lära sig mer om klimatförändringarna och vad vi kan göra åt dem. Bolincentrets klimatfestival arrangeras i Stockholm den 15-18 maj

26 april 2017

Klimatförändringar inverkar på mental hälsa

En aktuell rapport från den amerikanska organisationen för psykologi pekar på att klimatförändringar kan ha en skadlig inverkan på människors psykiska hälsa. Att hålla fast vid sina sociala nätverk kan vara ett viktigt sätt att mildra problem.

25 april 2017

Dagar för geodata

Är du intresserad av geodata? Ett antal svenska myndigheter bjuder in till två dagar med föredrag, workshops och inspiration 10 - 11 maj. Fokus är geodata från Copernicus-programmet. Välkommen att anmäla dig senast 3 maj.

24 april 2017

Forskning om rennäringen och fjällandskapet

Forskare vid Umeå och Göteborgs universitet har kartlagt renens betydelse för det svenska fjällandskapets ekosystem. Ökad kunskap om vad som påverkar utvecklingen av fjällvärlden med tanke på klimatförändringarna är livsnödvändig för ett proaktivt agerande. Exempelvis kan ett ökat betestryck på näringsrika platser vara ett effektivt sätt att dämpa vissa av de oönskade effekterna av ett varmare klimat, enligt forskarna.

Vad händer på myndigheterna?

Vilken typ av information och underlag kring klimatanpassning kommer myndigheter att presentera under året?

Torka i framtiden

Det kan bli vanligare med låga vattenflöden och låga grundvattennivåer i södra Sverige.

Temakurs hållbart markbyggande

En kurs om geotekniska markfrågor i ett föränderligt klimat arrangeras av SGI i Linköping den 30-31 maj. Gör din anmälan senast 5 maj.

Praktikplatser hösten 2017

Studerar du på universitets- eller högskolenivå inom områdena klimat, miljö eller samhällsplanering? Nu finns möjlighet att söka praktik och utöka vår exempelsamling.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

27 april 2017

Klimatfestival arrangeras i Stockholm

Bolincentret för klimatforskning bjuder tillsammans med Vetenskapens Hus in till festival med aktiviteter och föreläsningar. Här finns möjlighet att träffa klimatforskare och lära sig mer om klimatförändringarna och vad vi kan göra åt dem. Bolincentrets klimatfestival arrangeras i Stockholm den 15-18 maj

26 april 2017

Klimatförändringar inverkar på mental hälsa

En aktuell rapport från den amerikanska organisationen för psykologi pekar på att klimatförändringar kan ha en skadlig inverkan på människors psykiska hälsa. Att hålla fast vid sina sociala nätverk kan vara ett viktigt sätt att mildra problem.

25 april 2017

Dagar för geodata

Är du intresserad av geodata? Ett antal svenska myndigheter bjuder in till två dagar med föredrag, workshops och inspiration 10 - 11 maj. Fokus är geodata från Copernicus-programmet. Välkommen att anmäla dig senast 3 maj.

24 april 2017

Forskning om rennäringen och fjällandskapet

Forskare vid Umeå och Göteborgs universitet har kartlagt renens betydelse för det svenska fjällandskapets ekosystem. Ökad kunskap om vad som påverkar utvecklingen av fjällvärlden med tanke på klimatförändringarna är livsnödvändig för ett proaktivt agerande. Exempelvis kan ett ökat betestryck på näringsrika platser vara ett effektivt sätt att dämpa vissa av de oönskade effekterna av ett varmare klimat, enligt forskarna.

Vad händer på myndigheterna?

Vilken typ av information och underlag kring klimatanpassning kommer myndigheter att presentera under året?

Torka i framtiden

Det kan bli vanligare med låga vattenflöden och låga grundvattennivåer i södra Sverige.

Temakurs hållbart markbyggande

En kurs om geotekniska markfrågor i ett föränderligt klimat arrangeras av SGI i Linköping den 30-31 maj. Gör din anmälan senast 5 maj.

Praktikplatser hösten 2017

Studerar du på universitets- eller högskolenivå inom områdena klimat, miljö eller samhällsplanering? Nu finns möjlighet att söka praktik och utöka vår exempelsamling.

Klimatanpassningsexempel

 • Lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

  Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg investerade i en bandtröska för att minska riskerna vid blöta förhållanden.

  Så klimatanpassar en kommun

  Västerås stad har tagit fram en handlingsplan för att systematiskt arbeta med klimatanpassning. Bland annat ska klimatanpassningsarbetet ingå som en naturlig del i kommunens befintliga processer.

  Bevattningsdamm kan minska vattenbrist i jordbruket

  Klimatförändringarna kan innebära positiva effekter för jordbruket. Samtidigt finns risk för vattenbrist som kan minska produktionen. Flera lantbrukare har redan idag skapat eller planerar att skapa dammar för att få bättre möjligheter att bevattna grödorna och ge djuren vatten.

  Lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

  Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg investerade i en bandtröska för att minska riskerna vid blöta förhållanden.

  Så klimatanpassar en kommun

  Västerås stad har tagit fram en handlingsplan för att systematiskt arbeta med klimatanpassning. Bland annat ska klimatanpassningsarbetet ingå som en naturlig del i kommunens befintliga processer.

  Bevattningsdamm kan minska vattenbrist i jordbruket

  Klimatförändringarna kan innebära positiva effekter för jordbruket. Samtidigt finns risk för vattenbrist som kan minska produktionen. Flera lantbrukare har redan idag skapat eller planerar att skapa dammar för att få bättre möjligheter att bevattna grödorna och ge djuren vatten.

 • Markägare samlar vatten

  Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

  Höjd VA-taxa löste vattenläckage

  På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

  Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

  Markägare samlar vatten

  Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

  Höjd VA-taxa löste vattenläckage

  På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

  Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

 • Lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

  Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg investerade i en bandtröska för att minska riskerna vid blöta förhållanden.

 • Så klimatanpassar en kommun

  Västerås stad har tagit fram en handlingsplan för att systematiskt arbeta med klimatanpassning. Bland annat ska klimatanpassningsarbetet ingå som en naturlig del i kommunens befintliga processer.

 • Bevattningsdamm kan minska vattenbrist i jordbruket

  Klimatförändringarna kan innebära positiva effekter för jordbruket. Samtidigt finns risk för vattenbrist som kan minska produktionen. Flera lantbrukare har redan idag skapat eller planerar att skapa dammar för att få bättre möjligheter att bevattna grödorna och ge djuren vatten.

 • Markägare samlar vatten

  Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

 • Höjd VA-taxa löste vattenläckage

  På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

 • Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Isberg vid Grönland

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Tema IPCC (storpuff)

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Sommarkväll över mognande vetefält

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Isberg vid Grönland

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Tema IPCC (storpuff)

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Sommarkväll över mognande vetefält

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.