Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

22 maj 2015

Programmet klart för Klimatanpassning Sverige 2015

Vem betalar, vem genomför och hur ska vi förklara varför? Det är temat på årets upplaga av konferensen Klimatanpassning Sverige som hålls den 23 september i Stockholm. Nu finns programmet klart.

21 maj 2015

Projekt för att skydda kulturarv

Ett projekt har startats i Västra Götaland och Halland, som ska förbereda för att skydda kulturarvet med tanke på klimatförändringar. Bland annat ska digitala kartor över kulturarvet läggas ihop med klimatscenarier

för att ge en bild av klimatförändringarnas effekter i ett hundraårsperspektiv.

20 maj 2015

Klimatanpassa eller kapitulera inför naturens krafter?

I en debattartikel belyser Folksam vikten av klimatanpassning i kommuner. "Köpenhamn har drabbats av extrema skyfall tre gånger på sju år. Via den hårda vägen har staden konstaterat faktum: klimatanpassa eller kapitulera inför naturens krafter."

20 maj 2015

Ny rapport om klimatanpassningsinformation i Europa

En ny rapport från EUs miljöbyrå EEA ger en överblick av vilken information kring klimatanpassning som de europeiska länderna tillhandahåller. I många fall finns webbportaler med forskningsresultat, vägledningsmaterial, verktyg för beslutsfattande och praktiska exempel.

19 maj 2015

Grundkurs klimat och klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 13-14 oktober och syftar till att stötta arbete med klimatanpassning. Under två halvdagar förmedlas kunskaper på området. Kursen arrangerades även i början av maj.

18 maj 2015

Dansk modell pekar ut sårbara områden för vägar

Danska Vejdirektoratet har utvecklat en modell för riskkartläggning av vägar som är sårbara för extrema regn. Analysmodellen tar hänsyn till både sannolikheten för översvämningar och konsekvensera av dem.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Längre säsong för växter

Vegetationsperioden har blivit längre, och förlängs ytterligare i framtiden.

Vägledning för EU-medel

En ny vägledning för finansiering av klimatanpassning guidar igenom de större EU-programmen.

Anpassningsexempel

I portalens idésamling finns många exempel på klimatanpassning.

Förslag för klimatanpassning

Nu finns förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas i framtiden.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.