Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan femton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

02 september 2014

FN kallar ledare till klimatmöte

Toppledare från regeringar, finansvärlden, företag och andra delar av privata sektorn, har bjudits in till FNs klimatmöte den 23 september. Mötet syftar främst till att föra arbetet vidare med att minska utsläpp och att klimatanpassa.

01 september 2014

Växjö första svenska kommunen i EU-nätverk

Som första svenska kommun är Växjö nu officiell "Mayors Adapt-kommun". Europeiska kommissionen har startat initiativet i syfte att skapa en plattform för större engagemang för anpassning, bredare nätverksbyggande mellan städer och ett ökat stöd till lokala aktiviteter.

28 augusti 2014

Forskning för bättre flödesprognoser

Ett forskningsprojekt ska utveckla flödesprognoser som är bättre på att fånga upp effekterna av plötsliga skyfall. Arbetet syftar till att ge möjlighet till bättre beredskap vid lokala extrema vattenflöden i framtiden.

27 augusti 2014

Om dammsäkerheten i Sverige

Säkerheten för Sveriges stora kraftverksdammar ses kontinuerligt över. När dammarna byggdes en gång i tiden underskattades vattenmängderna vid extrema flöden. Många dammar läcker också. Ett inslag i Vetandets Värld berättar mer om dammsäkerhetsarbetet.

26 augusti 2014

Regnskador i Halland summeras

De kraftiga regnen över Halland kommer sannolikt att medföra skadekostnader på tiotals miljoner kronor. Försäkringsbolagen, som i området hittills fått in flera hundra skadeanmälningar, summerar nu situationen. Det är framförallt villaskador som kommit in, vattenfyllda källare kostar i snitt en halv miljon att återställa.

25 augusti 2014

Ny klimatrapport för Kanada

I Kanada har en omfattande klimatrapport tagits fram som belyser klimateffekter och anpassningsaktiviteter. Rapporter behandlar samhällssektorer som naturresurser, industri, infrastruktur och hälsa. Materialet är en uppdatering av en klimatutvärdering från 2008.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Klimatanpassning Sverige 2014

Konferensen Klimatanpassning Sverige 2014 arrangeras 24 september i Stockholm.

Översvämning i Norrköping

Ökar översvämningar?

Översvämningar till följd av extrema vattenflöden kan bli vanligare.

Flygbild över Västra strandens avloppsreningsverk, Nissans mynning och Laholmsbukten.

Högflödesrening i Halmstad

I Halmstad sker arbete för att ta hand om avloppsvatten vid särskilt höga flöden.

En del av Östersund och Storsjön (Östersunds kommun).

Exempel klimatanpassning

En ny idésamling beskriver exempel på klimatanpassning på olika orter i landet.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning-temapuff

Kunskapscentrum för klimatanpassning

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Sommarnatt över ängar med ensilagebalar.

Tema: klimat i förändring

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. FN:s klimatpanel uppskattar att jordens medeltemperatur kan öka med 1,1-6,4 grader under 2000-talet.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning.