Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

29 augusti 2016

Klimatförändringen kan påverka kemikalier

Klimatförändringen kan göra att kemikalier frigörs när glaciärer smälter. Forskare rekommenderar därför tätare internationellt samarbete när det gäller kartläggning, modellering och beteende hos ämnena. Det framgår i en rapport från flera forskningsinstitut i Finland.

25 augusti 2016

Så anpassas skötselplaner för naturreservat

I ett klimat som förändras behöver skötselåtgärder för naturreservat revideras, och därför har Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram en mall med förslag på klimatanpassade åtgärder. Arbetet med att anpassa skötselplanerna beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning här på portalen.

25 augusti 2016

Svedala undersöker reglerbar fördämning

Svedala kommun undersöker nu hur översvämningsproblem kan minskas. Med en reglerbar fördämning skulle tillflödet från Börringesjön kunna strypas vid behov. Det är framförallt de juridiska frågorna som behöver utredas.

24 augusti 2016

Träd kan ge bättre stadsklimat

Hur kan träd ge bästa svalka genom beskuggning eller mest skydd för kall blåst under vintrarna? Hur trädens placering och kvalitet påverkar stadsklimatet ska nu studeras av forskare. Målsättningen är att skapa en modell för att se hur mikroklimatet i städerna påverkas av trädens varierande kapacitet.

Konferens om klimatanpassning

Vad betyder de globala klimatmålen för klimatanpassningsarbetet i Sverige? Den årliga konferensen Klimatanpassning Sverige fokuserar på aktuella strategier, verktyg och lösningar. Konferensen äger rum i Stockholm 7 sep.

Lönsamt med klimatanpassning?

I en ny exempelsamling beskrivs åtgärder i fem kommuner där kostnaderna jämförs med nyttan för insatserna.

Vad händer i höst?

I höst arrangeras en mängd konferenser, seminarier och workshops kring klimatanpassning.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

29 augusti 2016

Klimatförändringen kan påverka kemikalier

Klimatförändringen kan göra att kemikalier frigörs när glaciärer smälter. Forskare rekommenderar därför tätare internationellt samarbete när det gäller kartläggning, modellering och beteende hos ämnena. Det framgår i en rapport från flera forskningsinstitut i Finland.

25 augusti 2016

Så anpassas skötselplaner för naturreservat

I ett klimat som förändras behöver skötselåtgärder för naturreservat revideras, och därför har Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram en mall med förslag på klimatanpassade åtgärder. Arbetet med att anpassa skötselplanerna beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning här på portalen.

25 augusti 2016

Svedala undersöker reglerbar fördämning

Svedala kommun undersöker nu hur översvämningsproblem kan minskas. Med en reglerbar fördämning skulle tillflödet från Börringesjön kunna strypas vid behov. Det är framförallt de juridiska frågorna som behöver utredas.

24 augusti 2016

Träd kan ge bättre stadsklimat

Hur kan träd ge bästa svalka genom beskuggning eller mest skydd för kall blåst under vintrarna? Hur trädens placering och kvalitet påverkar stadsklimatet ska nu studeras av forskare. Målsättningen är att skapa en modell för att se hur mikroklimatet i städerna påverkas av trädens varierande kapacitet.

Konferens om klimatanpassning

Vad betyder de globala klimatmålen för klimatanpassningsarbetet i Sverige? Den årliga konferensen Klimatanpassning Sverige fokuserar på aktuella strategier, verktyg och lösningar. Konferensen äger rum i Stockholm 7 sep.

Lönsamt med klimatanpassning?

I en ny exempelsamling beskrivs åtgärder i fem kommuner där kostnaderna jämförs med nyttan för insatserna.

Vad händer i höst?

I höst arrangeras en mängd konferenser, seminarier och workshops kring klimatanpassning.

Klimatanpassningsexempel

Dagvattenlösning under mark

I många städer sker en förtätning med fler byggnader och hårdgjorda ytor. Andelen grönytor med infiltrationsmöjligheter för dagvatten minskar och dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga för utökade mängder vatten. I Norrköping har man byggt ett fördröjningsmagasin under mark.

Gemensamt vattenprojekt

I Skåne driver Bromölla kommun ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt med blekingekommunen Olofström. Syftet är säkra tillgången till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist, exempelvis vid längre torrperioder i framtiden.

Järfälla klimatanpassar

Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden.

Dagvattenlösning under mark

I många städer sker en förtätning med fler byggnader och hårdgjorda ytor. Andelen grönytor med infiltrationsmöjligheter för dagvatten minskar och dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga för utökade mängder vatten. I Norrköping har man byggt ett fördröjningsmagasin under mark.

Gemensamt vattenprojekt

I Skåne driver Bromölla kommun ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt med blekingekommunen Olofström. Syftet är säkra tillgången till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist, exempelvis vid längre torrperioder i framtiden.

Järfälla klimatanpassar

Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.