Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

13 december 2018

Trygg dricksvattenförsörjning genom fysisk planering, ny rapport

Vattenförsörjningen behöver bli mer robust för att framtida klimatförändringar ska kunna hanteras på ett tryggt sätt. Det konstaterar Boverket i en nyutgiven rapport om dricksvattenförsörjning i fysisk planering. Boverket har analyserat lägesbild, behov och möjligheter att bidra till en långsiktigt trygg vattenförsörjning genom insatser vid fysisk planering.

12 december 2018

Utökad vägledning om ras, skred och erosion

Myndigheternas gemensamma vägledning om ras, skred och erosion har utökats med flera nya kartunderlag. Nu är det Skogsstyrelsen som kompletterar med information om områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar. Nytt är också att informationen även innehåller SGU:s jorddjupsmodell. Vägledningen och kartvisningstjänsten riktar sig bland annat till regionala och kommunala planerare och strateger.

12 december 2018

Ny studie visar på problemen för Östersjöfisk

Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen till minskade bestånd av östersjötorsk, sill och skarpsill. Det visar en ny studie från Stockholms universitet. Studien som tar hänsyn till människans påverkan på miljön visar att sälarna inte är det största problemet för det kommersiella fiskbeståndet i utsjön av Östersjön.

11 december 2018

Skyfallen kan öka betydligt mer visar forskning

Ny forskning kring skyfall i ett förändrat klimat visar att klimatförändringens effekt på skyfall kan ha underskattats hittills. De nya beräkningarna med en mycket mer detaljerad regional klimatmodell visar att skyfallen ökar uppemot dubbelt så mycket mot vad tidigare modellsimuleringar visat.

Välkommen till SMHIs Grundkurs i klimatanpassning 27-28 mars 2019!

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

13 december 2018

Trygg dricksvattenförsörjning genom fysisk planering, ny rapport

Vattenförsörjningen behöver bli mer robust för att framtida klimatförändringar ska kunna hanteras på ett tryggt sätt. Det konstaterar Boverket i en nyutgiven rapport om dricksvattenförsörjning i fysisk planering. Boverket har analyserat lägesbild, behov och möjligheter att bidra till en långsiktigt trygg vattenförsörjning genom insatser vid fysisk planering.

12 december 2018

Utökad vägledning om ras, skred och erosion

Myndigheternas gemensamma vägledning om ras, skred och erosion har utökats med flera nya kartunderlag. Nu är det Skogsstyrelsen som kompletterar med information om områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar. Nytt är också att informationen även innehåller SGU:s jorddjupsmodell. Vägledningen och kartvisningstjänsten riktar sig bland annat till regionala och kommunala planerare och strateger.

12 december 2018

Ny studie visar på problemen för Östersjöfisk

Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen till minskade bestånd av östersjötorsk, sill och skarpsill. Det visar en ny studie från Stockholms universitet. Studien som tar hänsyn till människans påverkan på miljön visar att sälarna inte är det största problemet för det kommersiella fiskbeståndet i utsjön av Östersjön.

11 december 2018

Skyfallen kan öka betydligt mer visar forskning

Ny forskning kring skyfall i ett förändrat klimat visar att klimatförändringens effekt på skyfall kan ha underskattats hittills. De nya beräkningarna med en mycket mer detaljerad regional klimatmodell visar att skyfallen ökar uppemot dubbelt så mycket mot vad tidigare modellsimuleringar visat.

Välkommen till SMHIs Grundkurs i klimatanpassning 27-28 mars 2019!

Klimatanpassningsexempel

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

  Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.