Menu
 

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

05 augusti 2015

Klimatanpassning för kemisk industri

Brittiska supportservicen för anpassning, Climate Ready, har producerat en vägledning för läkemedels- och kemisk industri. Guiden ger en introduktion för att skapa en klimatanpassningsplan och visar på fallstudier på området samt vidare informationskällor.

03 augusti 2015

Utveckling av god kulturmiljöförvaltning

Att utveckla verktyg och metoder för förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat är målet för ett samarbetsprojekt med bland andra Riksantikvarieämbetet och norska Riksantikvaren. Aktuella händelser som branden i Laerdal och översvämningen i Flåm, ger kunskap om kulturmiljöer och de skador de riskerar att utsättas för.

29 juli 2015

Anpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser

I en ny studie beskrivs hur ett antal kommuner arbetar med klimatanpassning i sina risk- och sårbarhetsanalyser. Vilka metoder och hjälpmedel som använts samt vilka drivkrafterna i arbetet är har sammanställts. Studien har genomförts som ett examensarbete på Lunds universitet med handledning av MSB.

22 juli 2015

FN-rapport om globala finansieringssystem

En aktuell rapport från FN-organet UNEP visar att ett radikalt skifte behövs i det globala finansieringssystemet. Rapporten "The coming financial climate – aligning the financial system with sustainable development” pekar bland annat på att investeringar i klimatanpassning behövs för att skydda ekonomierna från risker kopplade till klimatförändringar.

15 juli 2015

Kustmöte belyser problem i strandnära områden

Kustmöte 2015 - det årliga mötet om planering och byggande i strandnära områden arrangeras i år den 4 - 5 november i Göteborg. Årets Kustmöte kommer belysa problemställningar i strandnära områden, så som erosion, ras, skred, och översvämningar. Mötet genomförs i samverkan mellan Statens geotekniska institut (SGI), och Erosionsskadecentrum.

13 juli 2015

Stora summor kan sparas med anpassning – ny studie i USA

Om klimatanpassning görs i ett tidigt skede kan mångmiljardbelopp sparas. I en ny rapport från amerikanska EPA visas exempelvis att underhållskostnader för vägar beräknas till tio miljarder dollar om året, en kostnad som kan minskas till tre miljarder med klimatanpassning. Ett stort antal liv kan också sparas med tidiga klimatanpassningsåtgärder.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Se film om klimatanpassning

Hur påverkas Sverige av klimatförändringen och hur kan olika aktörer möta ett ändrat klimat? Filmen ”Klimatanpassning i Sverige” visar exempel.

Vad gör myndigheterna?

Se vad myndigheterna arbetar med inom klimatanpassning.

Anpassningsexempel

I portalens idésamling finns många exempel på klimatanpassning.

Grundkurs klimat och klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI den 13-14 oktober.

Konferens klimatanpassning

Konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 arrangeras den 23 september, med tema Vem betalar, vem genomför och hur ska vi förklara varför?

Webbsändningar Almedalen

Se webbsända seminarier om klimatanpassning från Almedalen.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

05 augusti 2015

Klimatanpassning för kemisk industri

Brittiska supportservicen för anpassning, Climate Ready, har producerat en vägledning för läkemedels- och kemisk industri. Guiden ger en introduktion för att skapa en klimatanpassningsplan och visar på fallstudier på området samt vidare informationskällor.

03 augusti 2015

Utveckling av god kulturmiljöförvaltning

Att utveckla verktyg och metoder för förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat är målet för ett samarbetsprojekt med bland andra Riksantikvarieämbetet och norska Riksantikvaren. Aktuella händelser som branden i Laerdal och översvämningen i Flåm, ger kunskap om kulturmiljöer och de skador de riskerar att utsättas för.

29 juli 2015

Anpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser

I en ny studie beskrivs hur ett antal kommuner arbetar med klimatanpassning i sina risk- och sårbarhetsanalyser. Vilka metoder och hjälpmedel som använts samt vilka drivkrafterna i arbetet är har sammanställts. Studien har genomförts som ett examensarbete på Lunds universitet med handledning av MSB.

22 juli 2015

FN-rapport om globala finansieringssystem

En aktuell rapport från FN-organet UNEP visar att ett radikalt skifte behövs i det globala finansieringssystemet. Rapporten "The coming financial climate – aligning the financial system with sustainable development” pekar bland annat på att investeringar i klimatanpassning behövs för att skydda ekonomierna från risker kopplade till klimatförändringar.

15 juli 2015

Kustmöte belyser problem i strandnära områden

Kustmöte 2015 - det årliga mötet om planering och byggande i strandnära områden arrangeras i år den 4 - 5 november i Göteborg. Årets Kustmöte kommer belysa problemställningar i strandnära områden, så som erosion, ras, skred, och översvämningar. Mötet genomförs i samverkan mellan Statens geotekniska institut (SGI), och Erosionsskadecentrum.

13 juli 2015

Stora summor kan sparas med anpassning – ny studie i USA

Om klimatanpassning görs i ett tidigt skede kan mångmiljardbelopp sparas. I en ny rapport från amerikanska EPA visas exempelvis att underhållskostnader för vägar beräknas till tio miljarder dollar om året, en kostnad som kan minskas till tre miljarder med klimatanpassning. Ett stort antal liv kan också sparas med tidiga klimatanpassningsåtgärder.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Se film om klimatanpassning

Hur påverkas Sverige av klimatförändringen och hur kan olika aktörer möta ett ändrat klimat? Filmen ”Klimatanpassning i Sverige” visar exempel.

Vad gör myndigheterna?

Se vad myndigheterna arbetar med inom klimatanpassning.

Anpassningsexempel

I portalens idésamling finns många exempel på klimatanpassning.

Grundkurs klimat och klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI den 13-14 oktober.

Konferens klimatanpassning

Konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 arrangeras den 23 september, med tema Vem betalar, vem genomför och hur ska vi förklara varför?

Webbsändningar Almedalen

Se webbsända seminarier om klimatanpassning från Almedalen.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.