Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

01 juli 2016

Svensk vattenbrist kan bli vanligare i framtiden

Det råder vattenbrist i stora delar av sydöstra Sverige med rekordlåg grundvattennivå. Forskning.se rapporterar att den svenska vattenbristen kan bli långvarig. Detta beror dels på att vi människor använder mer grundvatten än vad som tillförs.

30 juni 2016

Klimatanpassning del i miljömålsarbete

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit fram en fyraårig genomförandeplan med åtgärder som ska bidra till att miljömålen uppfylls. Den omfattar ett trettiotal egna och ett tiotal myndighetsgemensamma åtgärder, varav klimatanpassning är en.

29 juni 2016

Är klimatanpassning lönsamt?

Att rusta samhället för klimatförändringar, som att minska riskerna vid översvämningar, kan vara kostsamt. I en ny exempelsamling här på portalen beskrivs åtgärder i fem kommuner där kostnaderna jämförs med nyttan för insatserna. Exemplen omfattar också information om hur åtgärderna finansierats.

29 juni 2016

Sametinget söker synpunkter till handlingsplan

Sametinget beviljades projektmedel tidigare i år för att jobba med att ta fram en handlingsplan och verktyg för klimatanpassning. Nu söker myndigheten synpunkter och kunskaper för att utveckla sitt arbete. Två hearingar kommer att hållas under förvintern samt djupintervjuer.

Film om stigande hav

En ny film, framtagen av SMHI, förklarar översiktligt hur de svenska kusterna påverkas och vad samhället måste planera för.

På gång från myndigheterna

Nu finns nytt material på portalen om aktiviteter som de svenska myndigheterna arbetar med just nu. Bland annat beskriver de myndigheter som tilldelats medel från SMHI för att ta fram handlingsplaner och verktyg för klimatanpassning vad deras projekt innefattar.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

01 juli 2016

Svensk vattenbrist kan bli vanligare i framtiden

Det råder vattenbrist i stora delar av sydöstra Sverige med rekordlåg grundvattennivå. Forskning.se rapporterar att den svenska vattenbristen kan bli långvarig. Detta beror dels på att vi människor använder mer grundvatten än vad som tillförs.

30 juni 2016

Klimatanpassning del i miljömålsarbete

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit fram en fyraårig genomförandeplan med åtgärder som ska bidra till att miljömålen uppfylls. Den omfattar ett trettiotal egna och ett tiotal myndighetsgemensamma åtgärder, varav klimatanpassning är en.

29 juni 2016

Är klimatanpassning lönsamt?

Att rusta samhället för klimatförändringar, som att minska riskerna vid översvämningar, kan vara kostsamt. I en ny exempelsamling här på portalen beskrivs åtgärder i fem kommuner där kostnaderna jämförs med nyttan för insatserna. Exemplen omfattar också information om hur åtgärderna finansierats.

29 juni 2016

Sametinget söker synpunkter till handlingsplan

Sametinget beviljades projektmedel tidigare i år för att jobba med att ta fram en handlingsplan och verktyg för klimatanpassning. Nu söker myndigheten synpunkter och kunskaper för att utveckla sitt arbete. Två hearingar kommer att hållas under förvintern samt djupintervjuer.

Film om stigande hav

En ny film, framtagen av SMHI, förklarar översiktligt hur de svenska kusterna påverkas och vad samhället måste planera för.

På gång från myndigheterna

Nu finns nytt material på portalen om aktiviteter som de svenska myndigheterna arbetar med just nu. Bland annat beskriver de myndigheter som tilldelats medel från SMHI för att ta fram handlingsplaner och verktyg för klimatanpassning vad deras projekt innefattar.

Klimatanpassningsexempel

Gemensamt vattenprojekt

I Skåne driver Bromölla kommun ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt med blekingekommunen Olofström. Syftet är säkra tillgången till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist, exempelvis vid längre torrperioder i framtiden.

Järfälla klimatanpassar

Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden.

Tidsbegränsade vattendomar

I Skåne strävar länsstyrelsen efter att göra alla vattendomar tidsbegränsade oavsett om de gäller för jordbruksbevattning eller industriella ändamål. Syftet är att skapa en hållbar vattenanvändning i ett förändrat klimat.

Gemensamt vattenprojekt

I Skåne driver Bromölla kommun ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt med blekingekommunen Olofström. Syftet är säkra tillgången till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist, exempelvis vid längre torrperioder i framtiden.

Järfälla klimatanpassar

Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden.

Tidsbegränsade vattendomar

I Skåne strävar länsstyrelsen efter att göra alla vattendomar tidsbegränsade oavsett om de gäller för jordbruksbevattning eller industriella ändamål. Syftet är att skapa en hållbar vattenanvändning i ett förändrat klimat.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.