Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

30 maj 2016

SGU ska leta grundvatten på Öland

Mot bakgrund av vattenbristen i sydöstra Sverige ska SGU leta efter nya grundvattentillgångar på Öland med flyggeofysik. Mätningen görs gemensamt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som också finansierar delar av arbetet. Undersökningarna beräknas vara igång i höst.

27 maj 2016

Mot en hållbar dagvattenhantering på Gotland

Vattenfrågan för Gotland är både aktuell och kritisk. Nu sänds dagvattenstrategin, som tagits fram av teknikförvaltningen, vidare för yttrande till berörda parter. Strategin förespråkar ekonomisk och miljömässigt effektiv hantering av dagvatten och tar upp problemet med tillskottsvatten som belastar våra reningsverk.

26 maj 2016

Nu studeras Sveriges stora sjöar i ett förändrat klimat

Ett nytt projekt på SMHI studerar nu de största sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Arbetet innebär bland annat att beräkna framtida vattennivåer och vattentemperaturer. Kunskap kommer också att samlas kring de stora sjöarnas problem och hur de kan förändras i framtiden.

25 maj 2016

Stockholm rustar för framtida värmeböljor

Stockholms äldreboenden är inte byggda för att klara värmeböljor. Ett par studenter arbetar just nu med ett uppdrag från länsstyrelsen för att hitta innovativa lösningar för äldres hälsa under värmeböljor. Konceptet ”Green Backyard Network” har utvecklats med syfte att få äldreboendens gårdar i innerstaden att grönska.

Film om stigande hav

En ny film, framtagen av SMHI, förklarar översiktligt hur de svenska kusterna påverkas och vad samhället måste planera för.

Klimatanpassning i världen

Nu finns även en sammanställning över idébanker med internationella exempel.

 

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

30 maj 2016

SGU ska leta grundvatten på Öland

Mot bakgrund av vattenbristen i sydöstra Sverige ska SGU leta efter nya grundvattentillgångar på Öland med flyggeofysik. Mätningen görs gemensamt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som också finansierar delar av arbetet. Undersökningarna beräknas vara igång i höst.

27 maj 2016

Mot en hållbar dagvattenhantering på Gotland

Vattenfrågan för Gotland är både aktuell och kritisk. Nu sänds dagvattenstrategin, som tagits fram av teknikförvaltningen, vidare för yttrande till berörda parter. Strategin förespråkar ekonomisk och miljömässigt effektiv hantering av dagvatten och tar upp problemet med tillskottsvatten som belastar våra reningsverk.

26 maj 2016

Nu studeras Sveriges stora sjöar i ett förändrat klimat

Ett nytt projekt på SMHI studerar nu de största sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Arbetet innebär bland annat att beräkna framtida vattennivåer och vattentemperaturer. Kunskap kommer också att samlas kring de stora sjöarnas problem och hur de kan förändras i framtiden.

25 maj 2016

Stockholm rustar för framtida värmeböljor

Stockholms äldreboenden är inte byggda för att klara värmeböljor. Ett par studenter arbetar just nu med ett uppdrag från länsstyrelsen för att hitta innovativa lösningar för äldres hälsa under värmeböljor. Konceptet ”Green Backyard Network” har utvecklats med syfte att få äldreboendens gårdar i innerstaden att grönska.

Film om stigande hav

En ny film, framtagen av SMHI, förklarar översiktligt hur de svenska kusterna påverkas och vad samhället måste planera för.

Klimatanpassning i världen

Nu finns även en sammanställning över idébanker med internationella exempel.

 

Klimatanpassningsexempel

Gemensamt vattenprojekt

I Skåne driver Bromölla kommun ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt med blekingekommunen Olofström. Syftet är säkra tillgången till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist, exempelvis vid längre torrperioder i framtiden.

Järfälla klimatanpassar

Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden.

Tidsbegränsade vattendomar

I Skåne strävar länsstyrelsen efter att göra alla vattendomar tidsbegränsade oavsett om de gäller för jordbruksbevattning eller industriella ändamål. Syftet är att skapa en hållbar vattenanvändning i ett förändrat klimat.

Gemensamt vattenprojekt

I Skåne driver Bromölla kommun ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt med blekingekommunen Olofström. Syftet är säkra tillgången till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist, exempelvis vid längre torrperioder i framtiden.

Järfälla klimatanpassar

Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden.

Tidsbegränsade vattendomar

I Skåne strävar länsstyrelsen efter att göra alla vattendomar tidsbegränsade oavsett om de gäller för jordbruksbevattning eller industriella ändamål. Syftet är att skapa en hållbar vattenanvändning i ett förändrat klimat.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.