Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

08 december 2016

Nytt geotekniskt verktyg gör det möjligt att sänka byggkostnader

Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram ett webbaserat verktyg för beräkning av byggkostnader. Verktyget är till för att beräkna och därigenom också kunna sänka kostnader för grundförstärkning av hus och konstbyggnader, schaktnings- och fyllningsarbeten. Det blir också möjligt att visa åtgärder för att sanera förorenade områden eller anpassa bebyggelsen till klimatförändringen.

08 december 2016

Var tionde fågelart hotad i nordliga områden

Mer än var tionde fågelart som häckar i de kyliga klimatområdena i norra Europa kommer att trängas undan om klimatet blir varmare. Förändringarna gör att särskilda naturvårdsinsatser blir nödvändiga för att arterna ska överleva. Det visar studier som utförts av amerikanska forskare i samarbete med Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

07 december 2016

Dagar för geodata

Geodata kan vara användbara verktyg för att arbeta med klimatanpassning. Ett antal svenska myndigheter bjuder in till två dagar med föredrag, workshops och inspiration, som fokuserar på geodata från Copernicus-programmet. Copernicus är ett europeiskt system för övervakning av jorden. Dagarna arrangeras den 10-11 maj.

06 december 2016

Bättre metoder prövas för att lagra snö

För orter som fortsatt vill garantera en tidig skidsäsong är det avgörande att kunna lagra snö över sommaren. Vid Mittuniversitetet pågår nu studier för att optimera metoderna för snölagring. I testerna jämförs olika material för att täcka över.

Filmer om klimat

Hur förändras klimatet och var kan man hitta klimatinformation? I sex kortfilmer ger experter en introduktion i klimat och klimatanpassning. 

Vad händer i höst?

I höst arrangeras en mängd konferenser, seminarier och workshops kring klimatanpassning.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste inom klimatanpassning från myndigheterna.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

08 december 2016

Nytt geotekniskt verktyg gör det möjligt att sänka byggkostnader

Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram ett webbaserat verktyg för beräkning av byggkostnader. Verktyget är till för att beräkna och därigenom också kunna sänka kostnader för grundförstärkning av hus och konstbyggnader, schaktnings- och fyllningsarbeten. Det blir också möjligt att visa åtgärder för att sanera förorenade områden eller anpassa bebyggelsen till klimatförändringen.

08 december 2016

Var tionde fågelart hotad i nordliga områden

Mer än var tionde fågelart som häckar i de kyliga klimatområdena i norra Europa kommer att trängas undan om klimatet blir varmare. Förändringarna gör att särskilda naturvårdsinsatser blir nödvändiga för att arterna ska överleva. Det visar studier som utförts av amerikanska forskare i samarbete med Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

07 december 2016

Dagar för geodata

Geodata kan vara användbara verktyg för att arbeta med klimatanpassning. Ett antal svenska myndigheter bjuder in till två dagar med föredrag, workshops och inspiration, som fokuserar på geodata från Copernicus-programmet. Copernicus är ett europeiskt system för övervakning av jorden. Dagarna arrangeras den 10-11 maj.

06 december 2016

Bättre metoder prövas för att lagra snö

För orter som fortsatt vill garantera en tidig skidsäsong är det avgörande att kunna lagra snö över sommaren. Vid Mittuniversitetet pågår nu studier för att optimera metoderna för snölagring. I testerna jämförs olika material för att täcka över.

Filmer om klimat

Hur förändras klimatet och var kan man hitta klimatinformation? I sex kortfilmer ger experter en introduktion i klimat och klimatanpassning. 

Vad händer i höst?

I höst arrangeras en mängd konferenser, seminarier och workshops kring klimatanpassning.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste inom klimatanpassning från myndigheterna.

Klimatanpassningsexempel

Markägare samlar vatten

Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

Skyfallsväg mot översvämningar

En skyfallsväg kan vara ett sätt att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn och lösningen provas nu i Karlstad. Den v-formade vägen leder bort vattnet vid skyfall för att förhindra att fastigheter utmed gatan blir översvämmade. 

Avsaltningsverk på Gotland

Som en del i strategin för att hantera de ökande problemen med tillgång på dricksvatten har ett bräckvattenverk byggts i Herrvik på östra Gotland. Anläggningen togs i drift i somras och producerar 20 kubikmeter dricksvatten per timme.

Markägare samlar vatten

Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

Skyfallsväg mot översvämningar

En skyfallsväg kan vara ett sätt att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn och lösningen provas nu i Karlstad. Den v-formade vägen leder bort vattnet vid skyfall för att förhindra att fastigheter utmed gatan blir översvämmade. 

Avsaltningsverk på Gotland

Som en del i strategin för att hantera de ökande problemen med tillgång på dricksvatten har ett bräckvattenverk byggts i Herrvik på östra Gotland. Anläggningen togs i drift i somras och producerar 20 kubikmeter dricksvatten per timme.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.