Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

21 juni 2018

Utlysning - Innovationer för ett hållbart samhälle

Hur kan vi utveckla ett mer hållbart samhälle inom områdena miljö, transport och hållbara städer? Vinnova lyser ut 70 miljoner till utvecklings- och innovationsprojekt som på ett innovativt sätt ska bidra till att lösa stora samhällsutmaningar. Ansökan riktar sig till forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer.

20 juni 2018

Nya råd ska minska risken för ras i skogen

Klimatförändringarna väntas ge ett mer extremt väder med tätare skyfall och vintrar utan djup tjäle. Därmed ökar risken för både erosion och ras i naturen. Nu kommer Skogsstyrelsen med nya råd till skogsägaren om hur man kan minska risken för skador i branta områden som är känsliga.

19 juni 2018

Plöjningsfritt jordbruk som metod i ett framtida klimat

Plöjningsfritt jordbruk är en metod som gynnar mikroorganismerna i jorden samtidigt som erosion och andra konsekvenser av ett förändrat klimat motverkas. Nu provas metoden på två skånska gårdar och beskrivs i SMHIs exempelsamling för klimatanpassning.

18 juni 2018

Avhandling undersöker hur risker i städer kan minskas

En ny avhandling vid Lunds universitet undersöker hur ekosystembaserad klimatanpassning samt medborgarengagemang kan bidra till att minska risken för extrema väderhändelser i städer. Bland annat syntetiseras forskningsområdet ekosystembaserad klimatanpassning i städer och identifierar viktiga kunskapsgap. Ett ramverk presenteras för interaktion kring klimatanpassning, mellan medborgare och kommuner.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

21 juni 2018

Utlysning - Innovationer för ett hållbart samhälle

Hur kan vi utveckla ett mer hållbart samhälle inom områdena miljö, transport och hållbara städer? Vinnova lyser ut 70 miljoner till utvecklings- och innovationsprojekt som på ett innovativt sätt ska bidra till att lösa stora samhällsutmaningar. Ansökan riktar sig till forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer.

20 juni 2018

Nya råd ska minska risken för ras i skogen

Klimatförändringarna väntas ge ett mer extremt väder med tätare skyfall och vintrar utan djup tjäle. Därmed ökar risken för både erosion och ras i naturen. Nu kommer Skogsstyrelsen med nya råd till skogsägaren om hur man kan minska risken för skador i branta områden som är känsliga.

19 juni 2018

Plöjningsfritt jordbruk som metod i ett framtida klimat

Plöjningsfritt jordbruk är en metod som gynnar mikroorganismerna i jorden samtidigt som erosion och andra konsekvenser av ett förändrat klimat motverkas. Nu provas metoden på två skånska gårdar och beskrivs i SMHIs exempelsamling för klimatanpassning.

18 juni 2018

Avhandling undersöker hur risker i städer kan minskas

En ny avhandling vid Lunds universitet undersöker hur ekosystembaserad klimatanpassning samt medborgarengagemang kan bidra till att minska risken för extrema väderhändelser i städer. Bland annat syntetiseras forskningsområdet ekosystembaserad klimatanpassning i städer och identifierar viktiga kunskapsgap. Ett ramverk presenteras för interaktion kring klimatanpassning, mellan medborgare och kommuner.

Klimatanpassningsexempel