Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

30 mars 2015

Internationell betraktelse om Vasaloppet

I framtiden kan Vasaloppet förknippas med mycket slask och många år där loppet kommer att vara hotat. Det blir successivt värre om inte utsläppen av växthusgaser minskar. En amerikansk forskare redovisar data kring loppet och klimatförändringar.

26 mars 2015

Grundkurs om klimat och klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 5-6 maj. Kursen kommer att ge grundläggande kunskap kring klimatförändringar och vilka effekter vi känner till idag. Under två halvdagar belyses också hur man kan arbeta med klimatanpassning.

25 mars 2015

Vägledning för EU-finansiering

Klimatanpassning är ett högt prioriterat investeringsområde i EU under en period som sträcker sig fem år framåt. En ny vägledning finns nu tillgänglig här på portalen och guidar igenom de större EU-programmen. Aktörer som kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, universitet och institut kan söka pengar i programmen.

25 mars 2015

Nya tropiska sjukdomar kan komma till Sverige

Klimatförändringarna skapar förutsättningar för en del tropiska sjukdomar. SVT rapporterar att forskare konstaterar att en av dem, denguefeber, kan komma att etablera sig i Sverige.

24 mars 2015

Rapport ger vägledning och verktyg

En ny rapport från tyska Climate Service Center visar på den stora mängd frågor som inbegriper anpassning. Guideboken ger också vägledning för beslutsfattande och hur man planerar för anpassning i praktiken.

24 mars 2015

SGI använder EUs klimatplan

EUs nya färdplan för klimattjänster har tagits fram för att öka Europas förmåga att hantera klimatförändringar genom att stärka marknaden för klimattjänster. SGI kommer att använda färdplanen som ett verktyg för vidareutvecklingen av sitt stöd till kommuner, länsstyrelser och privata aktörer.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Förslag för klimatanpassning

Nu finns förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas i framtiden.

Nya exempel klimatanpassning

Så klimatanpassas skogen

Skogsbolag sprider riskerna för framtida skador i skogen med nya trädval, ändrad avverkning och gallring.

Att rusta för översvämning

Översvämningar kan lindras med våtmarker och skyddsvallar.

Interaktivt om klimat

Hur kan kunskap om klimatförändringar och klimatanpassning läras ut på ett pedagogiskt sätt?

Fler exempel

Fler exempel på klimatanpassning beskrivs här på portalen.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.