fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

20 januari 2021

Broar för renar gör förflyttningar mellan betesmarker säkrare

Nu ska flera broar specialbyggas för renar som behöver ta sig över E4:an norr om Umeå i jakten på föda. Med ett ändrat klimat ökar antalet nollgenomgångar, det vill säga snön på marken smälter och fryser till om vartannat och skapar ett hårt islager. Detta gör att renarna får svårt att komma åt betet och behovet av att förflytta sig till andra betesmarker ökar. Med broarna kan renarna röra sig mer fritt i landskapet utan att riskera att bli påkörda och inte heller behövs vägen stängas av under förflyttningen.

19 januari 2021

Utbildning i att använda klimatdata

Från plattformen Climate Data Store (CDS) kan man hämta kvalitetssäkrad och kostnadsfri klimatdata för att utveckla olika klimattjänster. Under mars månad är SMHI med och arrangerar en workshopserie där deltagarna får lära sig hur det går till, med hjälp av en fallstudie om klimatanpassning. Kursen, som är ett samarbete mellan Sverige och Island inom EU:s Copernicusprogram, är gratis och riktar sig till alla som använder högupplösta klimatdata i sitt arbete.

18 januari 2021

Forskare analyserar effekter av skogsbränder

Ett varmare klimat ökar riskerna för skogsbränder. Ett nytt forskningsprojektet syftar till fördjupad analys och ökad förståelse av två aspekter av skogsbränder, det sociala lidandet och det sociala lärandet, genom att jämföra tre olika landsbygdssamhällen i Sverige, Spanien och Chile - alla nyligen drabbade av skogsbränder.

 

Aktuellt

 
 
 
 

Nyheter

20 januari 2021

Broar för renar gör förflyttningar mellan betesmarker säkrare

Nu ska flera broar specialbyggas för renar som behöver ta sig över E4:an norr om Umeå i jakten på föda. Med ett ändrat klimat ökar antalet nollgenomgångar, det vill säga snön på marken smälter och fryser till om vartannat och skapar ett hårt islager. Detta gör att renarna får svårt att komma åt betet och behovet av att förflytta sig till andra betesmarker ökar. Med broarna kan renarna röra sig mer fritt i landskapet utan att riskera att bli påkörda och inte heller behövs vägen stängas av under förflyttningen.

19 januari 2021

Utbildning i att använda klimatdata

Från plattformen Climate Data Store (CDS) kan man hämta kvalitetssäkrad och kostnadsfri klimatdata för att utveckla olika klimattjänster. Under mars månad är SMHI med och arrangerar en workshopserie där deltagarna får lära sig hur det går till, med hjälp av en fallstudie om klimatanpassning. Kursen, som är ett samarbete mellan Sverige och Island inom EU:s Copernicusprogram, är gratis och riktar sig till alla som använder högupplösta klimatdata i sitt arbete.

18 januari 2021

Forskare analyserar effekter av skogsbränder

Ett varmare klimat ökar riskerna för skogsbränder. Ett nytt forskningsprojektet syftar till fördjupad analys och ökad förståelse av två aspekter av skogsbränder, det sociala lidandet och det sociala lärandet, genom att jämföra tre olika landsbygdssamhällen i Sverige, Spanien och Chile - alla nyligen drabbade av skogsbränder.

 

Aktuellt