Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan femton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

22 oktober 2014

Forskning om klimatförändringar och försäkringar

Ett nytt stort forskningsprojekt ska öka kunskapen om hur hotande klimatförändringar påverkar människors riskuppfattningar, beteende och även betalningsförmåga vad gäller försäkringar. Projektet är ett samarbete mellan tre forskningsmiljöer vid Mittuniversitetet – Centrum för forskning om ekonomiska relationer, Risk and Crisis Research Centre och Forum för genusvetenskap, och finansieras av Länsförsäkringar.

21 oktober 2014

Värmevarningar allt viktigare i ändrat klimat

I somras utfärdade SMHI för första gången varningar för höga temperaturer. Varningssystemet ska bland annat uppmärksamma vård- och omsorgspersonal att påbörja sina rutiner för att mildra hälsoeffekter av värmen. Forskning visar att dödligheten ökar markant i samband med värmeböljor.

20 oktober 2014

Arbetsgrupp för infektionssjukdomar i Arktis

En internationell arbetsgrupp har bildats för att analysera hur klimatet i norr kan påverka utvecklingen och spridningen av infektionssjukdomar. Gruppen ska bland annat också identifiera hur riskerna kan minimeras för sjukdomsspridning. Arktis är ett av de områden i världen som har haft kraftig uppvärmning under de senaste åren.

17 oktober 2014

Länsstyrelsernas handlingsplaner

Länsstyrelserna samordnar och driver klimatanpassningsarbetet i länen. Förra året fick länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för klimatanpassning, och dessa är nu slutrapporterade. De flesta handlingsplaner finns åtkomliga här på portalen, liksom en bearbetad sammanställning som ger en överblick av de åtgärdsförslag länsstyrelserna redovisar.

16 oktober 2014

Nej till nya sjönära bostäder

Långt gångna planer på nytt bostadsbyggande i Botkyrka har fått avslag på grund av klimatrisker. Med hänvisning till kommunens klimat- och sårbarhetsanalys sade politikerna nej till den privata markägaren. Avgörande faktorer var främst att marken är låglänt och instabil samt ligger nära sjön.

16 oktober 2014

Stor ökning i försäkringskostnader

Försäkringsbranschens extra kostnader för väderrelaterade skador sedan förra höstens stormar uppskattas till runt tre miljarder kronor. Bara skyfallen i år orsakar kostnader på runt en miljard kronor. Antalet skadeanmälningar som uppstått på grund av skyfallen har ökat markant, rapporterar DN.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Kvinna med paraply

Mer extrema regn

Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

En del av Östersund och Storsjön (Östersunds kommun).

Exempel klimatanpassning

En idésamling här på portalen beskriver exempel på klimatanpassning i olika delar av i landet.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning-temapuff

Kunskapscentrum för klimatanpassning

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Sommarnatt över ängar med ensilagebalar.

Tema: klimat i förändring

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. FN:s klimatpanel uppskattar att jordens medeltemperatur kan öka med 1,1-6,4 grader under 2000-talet.