Nyheter

19 september 2019

Utmaning att kombinera resiliens med lönsamhet

Ett företags resiliens handlar om att minska den sårbarhet som följer av bland annat klimatförändringar.
"För landsbygdsföretag kan det handla om att odla flera olika grödor, att bredda sitt erbjudande till flera marknader eller att minska risken för skogsbränder", säger My Sellberg, forskare vid Stockholm Resilience Center.

18 september 2019

Nya scenarier för ökande georisker – ett verktyg i klimatanpassningsarbetet

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram nya scenarier för ökande georisker i ett föränderligt klimat. "Det är hög tid öka kunskapen och insatserna för att minska klimatrelaterade risker för ras, skred, erosion och översvämning", säger Kerstin Konitzer, SGI.

17 september 2019

Så kan du skydda din fastighet mot översvämning

Översvämningsskador på grund av regn står för en tredjedel av de inrapporterade naturskadorna till Folksam. En ny undersökning visar att den vanligaste orsaken till skadorna är undermåliga dagvattenledningar och regn som tagit sig in i källare. Här delar företaget med sig av tips för att skydda fastigheter mot översvämning.

16 september 2019

Elever och politiker spelade Klimatanpassningsspelet

I fredags möttes gymnasieelever och ledande politiker i Linköping och spelade Klimatanpassningsspelet tillsammans. "Det blev seriöst, men på ett roligt sätt", säger eleven Benjamin Håkansson.

Nyheter

19 september 2019

Utmaning att kombinera resiliens med lönsamhet

Ett företags resiliens handlar om att minska den sårbarhet som följer av bland annat klimatförändringar.
"För landsbygdsföretag kan det handla om att odla flera olika grödor, att bredda sitt erbjudande till flera marknader eller att minska risken för skogsbränder", säger My Sellberg, forskare vid Stockholm Resilience Center.

18 september 2019

Nya scenarier för ökande georisker – ett verktyg i klimatanpassningsarbetet

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram nya scenarier för ökande georisker i ett föränderligt klimat. "Det är hög tid öka kunskapen och insatserna för att minska klimatrelaterade risker för ras, skred, erosion och översvämning", säger Kerstin Konitzer, SGI.

17 september 2019

Så kan du skydda din fastighet mot översvämning

Översvämningsskador på grund av regn står för en tredjedel av de inrapporterade naturskadorna till Folksam. En ny undersökning visar att den vanligaste orsaken till skadorna är undermåliga dagvattenledningar och regn som tagit sig in i källare. Här delar företaget med sig av tips för att skydda fastigheter mot översvämning.

16 september 2019

Elever och politiker spelade Klimatanpassningsspelet

I fredags möttes gymnasieelever och ledande politiker i Linköping och spelade Klimatanpassningsspelet tillsammans. "Det blev seriöst, men på ett roligt sätt", säger eleven Benjamin Håkansson.

Klimatanpassningsexempel