Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

22 mars 2017

Ny samverkan kring kommunal klimatanpassningsplan

SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun har kommit överens om att samverka kring klimatanpassning. Samverkansavtalet syftar till att hitta metoder för att arbeta med en kommunal klimatanpassningsplan.

21 mars 2017

SMHI lyser ut pengar till myndigheter för handlingsplaner

SMHI erbjuder nu svenska myndigheter att söka pengar för att utveckla handlingsplaner för anpassning till ett förändrat klimat. Utlysningen sker inom ramen för det uppdrag SMHI fått av regeringen om att tilldela medel för klimatanpassning. Denna utlysning är en förstärkning av tidigare utlysning i vintras, vilken rönte stort intresse.

20 mars 2017

Portalen har fått större och skarpare text

Nu har portalen bytt utseende, med skarpare och större text. Den större texten tar mer plats både på bredden och höjden och gör därmed också sidorna bredare och längre. Syftet är att skapa en webbplats med bättre tillgänglighet och läsbarhet på både stora och små skärmar.

20 mars 2017

Kalender ger svar på hur fåglar påverkas av klimatet

Fågelkalendern är ett nytt projekt där flyttfåglars ankomst, avflyttning och andra årstidstecken ska samlas in av frivilliga för att bättre kunna följa och förutse klimatförändringarnas effekter på fåglarna. Varmare och snöfria vintrar ökar antalet överlevande fåglar ute i markerna. Höjda temperaturer gör att många flyttfåglar anländer tidigare.

Ändrat utseende på portalen

Portalen har fått större och skarpare text. Syftet är att skapa en webbplats med bättre tillgänglighet och läsbarhet på både stora och små skärmar.

Webbkurs för fysisk planering

Se Boverkets webbutbildning om klimatanpassning. Den ger bland annat svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur plan- och bygglagen reglerar.

Flicka på cykel i solnedgång

Grundkurs klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 25-26 april.

Temakurs hållbart markbyggande

En kurs om geotekniska markfrågor i ett föränderligt klimat arrangeras av SGI i Linköping den 30-31 maj.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste inom klimatanpassning från myndigheterna.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

22 mars 2017

Ny samverkan kring kommunal klimatanpassningsplan

SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun har kommit överens om att samverka kring klimatanpassning. Samverkansavtalet syftar till att hitta metoder för att arbeta med en kommunal klimatanpassningsplan.

21 mars 2017

SMHI lyser ut pengar till myndigheter för handlingsplaner

SMHI erbjuder nu svenska myndigheter att söka pengar för att utveckla handlingsplaner för anpassning till ett förändrat klimat. Utlysningen sker inom ramen för det uppdrag SMHI fått av regeringen om att tilldela medel för klimatanpassning. Denna utlysning är en förstärkning av tidigare utlysning i vintras, vilken rönte stort intresse.

20 mars 2017

Portalen har fått större och skarpare text

Nu har portalen bytt utseende, med skarpare och större text. Den större texten tar mer plats både på bredden och höjden och gör därmed också sidorna bredare och längre. Syftet är att skapa en webbplats med bättre tillgänglighet och läsbarhet på både stora och små skärmar.

20 mars 2017

Kalender ger svar på hur fåglar påverkas av klimatet

Fågelkalendern är ett nytt projekt där flyttfåglars ankomst, avflyttning och andra årstidstecken ska samlas in av frivilliga för att bättre kunna följa och förutse klimatförändringarnas effekter på fåglarna. Varmare och snöfria vintrar ökar antalet överlevande fåglar ute i markerna. Höjda temperaturer gör att många flyttfåglar anländer tidigare.

Ändrat utseende på portalen

Portalen har fått större och skarpare text. Syftet är att skapa en webbplats med bättre tillgänglighet och läsbarhet på både stora och små skärmar.

Webbkurs för fysisk planering

Se Boverkets webbutbildning om klimatanpassning. Den ger bland annat svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur plan- och bygglagen reglerar.

Flicka på cykel i solnedgång

Grundkurs klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 25-26 april.

Temakurs hållbart markbyggande

En kurs om geotekniska markfrågor i ett föränderligt klimat arrangeras av SGI i Linköping den 30-31 maj.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste inom klimatanpassning från myndigheterna.

Klimatanpassningsexempel

 • Lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

  Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg investerade i en bandtröska för att minska riskerna vid blöta förhållanden.

  Så klimatanpassar en kommun

  Västerås stad har tagit fram en handlingsplan för att systematiskt arbeta med klimatanpassning. Bland annat ska klimatanpassningsarbetet ingå som en naturlig del i kommunens befintliga processer.

  Bevattningsdamm kan minska vattenbrist i jordbruket

  Klimatförändringarna kan innebära positiva effekter för jordbruket. Samtidigt finns risk för vattenbrist som kan minska produktionen. Flera lantbrukare har redan idag skapat eller planerar att skapa dammar för att få bättre möjligheter att bevattna grödorna och ge djuren vatten.

  Lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

  Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg investerade i en bandtröska för att minska riskerna vid blöta förhållanden.

  Så klimatanpassar en kommun

  Västerås stad har tagit fram en handlingsplan för att systematiskt arbeta med klimatanpassning. Bland annat ska klimatanpassningsarbetet ingå som en naturlig del i kommunens befintliga processer.

  Bevattningsdamm kan minska vattenbrist i jordbruket

  Klimatförändringarna kan innebära positiva effekter för jordbruket. Samtidigt finns risk för vattenbrist som kan minska produktionen. Flera lantbrukare har redan idag skapat eller planerar att skapa dammar för att få bättre möjligheter att bevattna grödorna och ge djuren vatten.

 • Markägare samlar vatten

  Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

  Höjd VA-taxa löste vattenläckage

  På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

  Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

  Markägare samlar vatten

  Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

  Höjd VA-taxa löste vattenläckage

  På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

  Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

 • Lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

  Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg investerade i en bandtröska för att minska riskerna vid blöta förhållanden.

 • Så klimatanpassar en kommun

  Västerås stad har tagit fram en handlingsplan för att systematiskt arbeta med klimatanpassning. Bland annat ska klimatanpassningsarbetet ingå som en naturlig del i kommunens befintliga processer.

 • Bevattningsdamm kan minska vattenbrist i jordbruket

  Klimatförändringarna kan innebära positiva effekter för jordbruket. Samtidigt finns risk för vattenbrist som kan minska produktionen. Flera lantbrukare har redan idag skapat eller planerar att skapa dammar för att få bättre möjligheter att bevattna grödorna och ge djuren vatten.

 • Markägare samlar vatten

  Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

 • Höjd VA-taxa löste vattenläckage

  På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

 • Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Isberg vid Grönland

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Tema IPCC (storpuff)

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Sommarkväll över mognande vetefält

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Isberg vid Grönland

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Tema IPCC (storpuff)

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Sommarkväll över mognande vetefält

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.