fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

03 april 2020

Klimatförändring en orsak till att arter hotas

Skogsharen och fjällräven är två arter som är hotade på grund av klimatförändringen. SLU Artdatabanken presenterar dagligen så kallade rödlistade arter, arter som av flera olika orsaker minskar eller riskerar att minska i antal. Rödlistningen syftar till bland annat till att bidra med kunskap för att nå miljömålen.

02 april 2020

Ny film ger inspiration för att klimatanpassa

En ny film lyfter fram flera exempel på hur man jobbar med klimatanpassning. Filmen passar att visas för exempelvis medarbetare och beslutsfattare i kommuner eller andra organisationer, som en introduktion i ämnet inför kommande diskussioner och beslut. Till filmen finns stödmaterial för för att arbeta vidare.

01 april 2020

Ökad samordning för att säkra dricksvattnet

Samordna arbetet med dricksvattendirektivet, ta fram riktlinjer för informationssäkerhet och stödja pågående arbete med regionala vattenförsörjningsplaner. Det är några viktiga områden som den nya Nationella samordningsgruppen för dricksvatten har beslutat att arbeta vidare med. Gruppen ersätter tidigare Nationella nätverket för dricksvatten.

 

Aktuellt

 
 
 
 

Nyheter

03 april 2020

Klimatförändring en orsak till att arter hotas

Skogsharen och fjällräven är två arter som är hotade på grund av klimatförändringen. SLU Artdatabanken presenterar dagligen så kallade rödlistade arter, arter som av flera olika orsaker minskar eller riskerar att minska i antal. Rödlistningen syftar till bland annat till att bidra med kunskap för att nå miljömålen.

02 april 2020

Ny film ger inspiration för att klimatanpassa

En ny film lyfter fram flera exempel på hur man jobbar med klimatanpassning. Filmen passar att visas för exempelvis medarbetare och beslutsfattare i kommuner eller andra organisationer, som en introduktion i ämnet inför kommande diskussioner och beslut. Till filmen finns stödmaterial för för att arbeta vidare.

01 april 2020

Ökad samordning för att säkra dricksvattnet

Samordna arbetet med dricksvattendirektivet, ta fram riktlinjer för informationssäkerhet och stödja pågående arbete med regionala vattenförsörjningsplaner. Det är några viktiga områden som den nya Nationella samordningsgruppen för dricksvatten har beslutat att arbeta vidare med. Gruppen ersätter tidigare Nationella nätverket för dricksvatten.

 

Aktuellt