Menu
 

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

03 september 2015

Upplev framtidens klimatförändringar i Kalmar län

Under denna och nästa vecka arrangeras en geodomturne på olika platser i Kalmar län. Här visas hur klimatförändringarna kommer att påverka.   Turnén arrangeras av bland andra länsstyrelsen i Kalmar län.

03 september 2015

Kunskapssammanställning kring hälsa och höga temperaturer

Folkhälsomyndigheten driver projektet "Att stärka förmågan att hantera negativa hälsoeffekter av höga temperaturer", ett arbete som kommer att pågå under 2,5 år. Som en första aktivitet inom projektet har en kunskapssammanställning tagits fram på området.

02 september 2015

Undersökningar kring skredolyckor

Geologiska undersökningar har just genomförts för att kartlägga områden med kvicklera. Undersökningen syftar till att minska risken för stora skredolyckor i framtiden. Försöksområden har varit i Göta älvdalen, i norra Bohuslän samt i Ångermanälvens dalgång. Projektet drivs av Trafikverket, SGI och SGU.

01 september 2015

Guide för svenska företag att hantera vattenfrågor

En ny guide från Världsnaturfonden ger vägledning för företag i Sverige hur risker kring vatten kan kartläggas. I fem steg visas hur en bättre kontroll av vattenanvändningen uppnås. Risker som pekas ut är bland annat produktionsstopp, höjda priser och skärpt reglering av vattenanvändning.

01 september 2015

Ny metod gör det lättare att klimatanpassa vägnätet

Effektiva analysmetoder är ett stöd för att minska riskerna för kostsamma skador efter exempelvis skred och översvämningar. Statens geotekniska institut, SGI, medverkar i ett internationellt forskningsprojekt som tagit fram ett sätt att snabbt göra riskbedömningar av stora områden, beräkna samhällskostnader och föreslå åtgärder. 

31 augusti 2015

Nytt kunskapsunderlag om jordbruksmarkens värden

Jordbruksverket har tagit fram ett kunskapsunderlag om jordbruksmarkens värden samt en metod för att utveckla och bevara den. Materialet kan exempelvis vara ett stöd då kommunerna ska förnya sina översiktsplaner och i diskussioner om kommunens framtida utveckling.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Anpassningsexempel

Gröna tak är ett exempel i idésamlingen för klimatanpassning.

Grundkurs klimat och klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI den 13-14 oktober.

Konferens klimatanpassning

Konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 arrangeras den 23 september, med tema Vem betalar, vem genomför och hur ska vi förklara varför?

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Vad gör myndigheterna?

Se vad myndigheterna arbetar med inom klimatanpassning.

Webbsändningar Almedalen

Se webbsända seminarier om klimatanpassning från Almedalen.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

03 september 2015

Upplev framtidens klimatförändringar i Kalmar län

Under denna och nästa vecka arrangeras en geodomturne på olika platser i Kalmar län. Här visas hur klimatförändringarna kommer att påverka.   Turnén arrangeras av bland andra länsstyrelsen i Kalmar län.

03 september 2015

Kunskapssammanställning kring hälsa och höga temperaturer

Folkhälsomyndigheten driver projektet "Att stärka förmågan att hantera negativa hälsoeffekter av höga temperaturer", ett arbete som kommer att pågå under 2,5 år. Som en första aktivitet inom projektet har en kunskapssammanställning tagits fram på området.

02 september 2015

Undersökningar kring skredolyckor

Geologiska undersökningar har just genomförts för att kartlägga områden med kvicklera. Undersökningen syftar till att minska risken för stora skredolyckor i framtiden. Försöksområden har varit i Göta älvdalen, i norra Bohuslän samt i Ångermanälvens dalgång. Projektet drivs av Trafikverket, SGI och SGU.

01 september 2015

Guide för svenska företag att hantera vattenfrågor

En ny guide från Världsnaturfonden ger vägledning för företag i Sverige hur risker kring vatten kan kartläggas. I fem steg visas hur en bättre kontroll av vattenanvändningen uppnås. Risker som pekas ut är bland annat produktionsstopp, höjda priser och skärpt reglering av vattenanvändning.

01 september 2015

Ny metod gör det lättare att klimatanpassa vägnätet

Effektiva analysmetoder är ett stöd för att minska riskerna för kostsamma skador efter exempelvis skred och översvämningar. Statens geotekniska institut, SGI, medverkar i ett internationellt forskningsprojekt som tagit fram ett sätt att snabbt göra riskbedömningar av stora områden, beräkna samhällskostnader och föreslå åtgärder. 

31 augusti 2015

Nytt kunskapsunderlag om jordbruksmarkens värden

Jordbruksverket har tagit fram ett kunskapsunderlag om jordbruksmarkens värden samt en metod för att utveckla och bevara den. Materialet kan exempelvis vara ett stöd då kommunerna ska förnya sina översiktsplaner och i diskussioner om kommunens framtida utveckling.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Anpassningsexempel

Gröna tak är ett exempel i idésamlingen för klimatanpassning.

Grundkurs klimat och klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI den 13-14 oktober.

Konferens klimatanpassning

Konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 arrangeras den 23 september, med tema Vem betalar, vem genomför och hur ska vi förklara varför?

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Vad gör myndigheterna?

Se vad myndigheterna arbetar med inom klimatanpassning.

Webbsändningar Almedalen

Se webbsända seminarier om klimatanpassning från Almedalen.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

 
 
statistics logger