Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

31 oktober 2014

Klimatanpassning gav resultat

I slutet av augusti drabbades Malmö av mycket stora regnmängder på kort tid. Delar av staden lades under vatten och många viktiga funktioner slogs ut. Stadsdelen Augustenborg, där man medvetet arbetat med klimatanpassning, klarade sig dock bra, rapporterar Sveriges radio.

30 oktober 2014

Hur kan samhällena göras mer översvämningssäkra?

Sommarens och höstens skyfall har visat hur känsliga våra samhällen är för stora mängder nederbörd. Att ta hand om vattnet är en samhällsplaneringfråga och ansvaret ligger på många. I Svenskt Vattens publikation P110, Avledning av spill-, drän- och dagvatten, som är ute på remiss under hösten, beskrivs krav och lösningar.

30 oktober 2014

Fuktsäkra material i moderna byggnader

Hur ska moderna byggnader rustas för förändrade klimatförhållandena? Ett sätt kan vara att satsa på fukt- och frostsäkra material. Undersökningar visar, att tunga konstruktioner av murat tegel löper mindre risk för fukt och mögel än lätta konstruktioner, skriver tidningen Byggkontakt.

29 oktober 2014

Heldagsseminarium om klimatförändringar och dricksvattenförsörjning

Den av regeringen tillsatta Dricksvattenutredningen inbjuder till seminarium om framtidens klimatförändringar och de effekter som kan uppstå för dricksvattenproduktionen. Seminariet arrangeras den 3 december i Stockholm, lokal Garnisonen, kl 9:30-15. Vid seminariet presenterar SMHI aktuella klimatscenarier för framtiden, berörda myndigheter och andra aktörer kommenterar framtidens utmaningar. Utförligt program presenteras v 46.

29 oktober 2014

Åtgärder för återkommande skördeförluster

”Något måste göras inför framtiden. Vi har inte råd med återkommande skördeförluster.”  Det säger hallandska lantbrukare som blickar tillbaka på sommarens översvämningar. Vid Halmstad kommun har man diskuterat olika åtgärder som skyddszoner, tvåstegsdiken och våtmarker.

28 oktober 2014

Plattform för stadsbyggnadsprocess

Framtidens städer kommer inte att se ut som vi föreställer oss dem idag. Osäkerheten kring klimat och folkförflyttningar gör det viktigt att planera för städer som är både robusta och flexibla. Det är utgångspunkten för STHLMNYC, en ny plattform som skapats av Sveriges Arkitekter och American Institute of Architects New York Chapter. Plattformen syftar till samarbete och kunskapsutbyte mellan aktörer i stadsbyggnadsprocessen.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Chatta om klimatförändring

Den 3 november svarar experter på frågor om klimatet i en chatt som arrangeras av SMHI och Naturvårdsverket.

Kvinna med paraply

Mer extrema regn

Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

En del av Östersund och Storsjön (Östersunds kommun).

Exempel klimatanpassning

En idésamling här på portalen beskriver exempel på klimatanpassning i olika delar av i landet.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning-temapuff

Kunskapscentrum för klimatanpassning

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Sommarnatt över ängar med ensilagebalar.

Tema: klimat i förändring

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. FN:s klimatpanel uppskattar att jordens medeltemperatur kan öka med 1,1-6,4 grader under 2000-talet.