Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

24 augusti 2016

Träd kan ge bättre stadsklimat

Hur kan träd ge bästa svalka genom beskuggning eller mest skydd för kall blåst under vintrarna? Hur trädens placering och kvalitet påverkar stadsklimatet ska nu studeras av forskare. Målsättningen är att skapa en modell för att se hur mikroklimatet i städerna påverkas av trädens varierande kapacitet.

23 augusti 2016

Avsaltning av havsvatten lösning för Öland och Gotland

Ett steg med att lösa vattenbristen på Gotland är avsaltning av havsvatten. En anläggning är i drift och beslut har tagits om att bygga en större anläggning. På Öland siktar man på att få en avsaltningsanläggning klar till nästa sommar.

22 augusti 2016

Upplev klimatförändringen i Kalmar län

Hur kommer orter i Kalmar län att påverkas av klimatförändringarna och vad kan man göra för att minska klimatpåverkan? Under augusti och september turnerar en geodom runt i länet och som belyser frågorna.

19 augusti 2016

Skyfallsväg motverkar översvämningar

I Karlstad har landets första skyfallsväg invigts. Lösningen innebär att regnvattnet leds till mitten av vägen istället för åt sidorna. Därefter skapas en så kallad stickväg som leder bort vattnet. Skyfallsvägen ska därmed minska översvämningsrisken vid extrem nederbörd.

Konferens om klimatanpassning

Vad betyder de globala klimatmålen för klimatanpassningsarbetet i Sverige? Den årliga konferensen Klimatanpassning Sverige fokuserar på aktuella strategier, verktyg och lösningar. Konferensen äger rum i Stockholm 7 sep.

Lönsamt med klimatanpassning?

I en ny exempelsamling beskrivs åtgärder i fem kommuner där kostnaderna jämförs med nyttan för insatserna.

Vad händer i höst?

I höst arrangeras en mängd konferenser, seminarier och workshops kring klimatanpassning.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

24 augusti 2016

Träd kan ge bättre stadsklimat

Hur kan träd ge bästa svalka genom beskuggning eller mest skydd för kall blåst under vintrarna? Hur trädens placering och kvalitet påverkar stadsklimatet ska nu studeras av forskare. Målsättningen är att skapa en modell för att se hur mikroklimatet i städerna påverkas av trädens varierande kapacitet.

23 augusti 2016

Avsaltning av havsvatten lösning för Öland och Gotland

Ett steg med att lösa vattenbristen på Gotland är avsaltning av havsvatten. En anläggning är i drift och beslut har tagits om att bygga en större anläggning. På Öland siktar man på att få en avsaltningsanläggning klar till nästa sommar.

22 augusti 2016

Upplev klimatförändringen i Kalmar län

Hur kommer orter i Kalmar län att påverkas av klimatförändringarna och vad kan man göra för att minska klimatpåverkan? Under augusti och september turnerar en geodom runt i länet och som belyser frågorna.

19 augusti 2016

Skyfallsväg motverkar översvämningar

I Karlstad har landets första skyfallsväg invigts. Lösningen innebär att regnvattnet leds till mitten av vägen istället för åt sidorna. Därefter skapas en så kallad stickväg som leder bort vattnet. Skyfallsvägen ska därmed minska översvämningsrisken vid extrem nederbörd.

Konferens om klimatanpassning

Vad betyder de globala klimatmålen för klimatanpassningsarbetet i Sverige? Den årliga konferensen Klimatanpassning Sverige fokuserar på aktuella strategier, verktyg och lösningar. Konferensen äger rum i Stockholm 7 sep.

Lönsamt med klimatanpassning?

I en ny exempelsamling beskrivs åtgärder i fem kommuner där kostnaderna jämförs med nyttan för insatserna.

Vad händer i höst?

I höst arrangeras en mängd konferenser, seminarier och workshops kring klimatanpassning.

Klimatanpassningsexempel

Dagvattenlösning under mark

I många städer sker en förtätning med fler byggnader och hårdgjorda ytor. Andelen grönytor med infiltrationsmöjligheter för dagvatten minskar och dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga för utökade mängder vatten. I Norrköping har man byggt ett fördröjningsmagasin under mark.

Gemensamt vattenprojekt

I Skåne driver Bromölla kommun ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt med blekingekommunen Olofström. Syftet är säkra tillgången till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist, exempelvis vid längre torrperioder i framtiden.

Järfälla klimatanpassar

Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden.

Dagvattenlösning under mark

I många städer sker en förtätning med fler byggnader och hårdgjorda ytor. Andelen grönytor med infiltrationsmöjligheter för dagvatten minskar och dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga för utökade mängder vatten. I Norrköping har man byggt ett fördröjningsmagasin under mark.

Gemensamt vattenprojekt

I Skåne driver Bromölla kommun ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt med blekingekommunen Olofström. Syftet är säkra tillgången till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist, exempelvis vid längre torrperioder i framtiden.

Järfälla klimatanpassar

Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.