Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

03 mars 2015

Utredning klimatanpassning i Sverige presenteras

Under onsdagen kommer utredningen Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat att presenteras. Den nya rapporten ger en rad förslag som kan ses som en färdplan för klimatanpassningen i Sverige. Utredningsarbetet har bedrivits vid SMHI i bred samverkan med myndigheter, kommuner, forskare, branschorganisationer och andra näringslivsrepresentanter.

03 mars 2015

Vägledning för jordskred, ras och stranderosion

Statens geotekniska institut, SGI, har fått uppdraget av regeringen att göra det enklare för kommuner och länsstyrelser att arbeta med klimatanpassning vad gäller jordskred, ras och stranderosion. En vägledning kommer att arbetas fram under året.

02 mars 2015

Syrepumpar gav död fjord nytt liv

Brist på syre är ett växande problem bland världens vatten. I en pilotstudie som genomförts av danska och svenska forskare installerades pumpar i en fjord med stark syrebrist. Syrerikt ytvatten pumpades till lägre djup och resulterade i att syreberoende organismer nu återvänt till fjorden.

26 februari 2015

Varma hav får fiskarter att flytta norrut

Sardiner, ansjovis och makrill spelar en avgörande roll i de marina ekosystemen, och har samtidigt ett högt kommersiellt värde. De allt varmare haven har dock fått arterna att lämna sina vanliga hav och söka sig norrut. Det visar en studie där 57 000 fiskräkningar från en 40 år lång tidsperiod studerats.

25 februari 2015

"Är din fastighet klimatsäkrad?"

Den frågan vill branschorganisationen Fastighetsägarna väcka. I en ny broschyr uppmärksammas klimatförändringarnas inverkan på fastighetsägares vardagliga beslut, både kring underhåll och investeringar. Syftet är att visa att det går att förbereda sig genom riskanalys och kartläggning.

23 februari 2015

Nya exempel på klimatanpassning

Flera nya exempel på klimatanpassning presenteras nu i den idébank som byggs upp här på portalen. Exemplen handlar om att klimatanpassa skog, minska översvämningar med hjälp av våtmarker och skyddsvallar, samt olika pedagogiska hjälpmedel för att planera för klimatförändringar.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Nya exempel klimatanpassning

Så klimatanpassas skogen

Skogsbolag sprider riskerna för framtida skador i skogen med nya trädval, ändrad avverkning och gallring.

Att rusta för översvämning

Översvämningar kan lindras med våtmarker och skyddsvallar.

Interaktivt om klimat

Hur kan kunskap om klimatförändringar och klimatanpassning läras ut på ett pedagogiskt sätt?

Fler exempel

Fler exempel på klimatanpassning beskrivs här på portalen.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.