Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

21 september 2017

Europeiskt samarbete för kommuners klimatanpassning

EU-projektet CLIMATE ska hitta metoder och arbetssätt för att hjälpa samhället att ta fram klimatanpassningsplaner. Mittuniversitetet tillsammans med Sundsvalls och Härnösands kommuner kommer att vara pilotprojekt i det stora europeiska samarbetet.

21 september 2017

Elever rapporterar om hösttecken

Höstförsöket innebär att elever från hela landet ska rapportera in när lövträden blir höstlövsfärgade i deras hemtrakter. Utifrån skolelevernas observationer kommer forskare vid SLU studera hur olika arter skiljer sig åt och variationer mellan olika delar av landet. Forskarna ser behov av att öka kunskapen om hur ett varmare klimat påverkar hösttecken.

20 september 2017

Bin kan hjälpa kaffeodlingar

Det finns stora risker för den framtida produktionen av kaffe. Ytan av mark som passar för odling kan minska med upp till 88 procent till år 2050 i Latinamerika. Det visar en vetenskaplig studie, som också pekar på att kaffeförlusterna kan dämpas genom att till exempel bevara skogen där bina trivs.

19 september 2017

Experter möts för ökat skydd i Arktis vatten

Klimatförändring och havsförsurning påverkar ekosystemen i Arktis. Nu samlas marina experter i Helsingfors för att diskutera hur man kan skapa ett ökat skydd av djur och växter i Arktis vatten. Mötet den 21 – 22 september arrangeras av Sverige och Finland och är en del av Arktiska rådets arbete för att skydda miljön och skapa en hållbar utveckling i regionen.

En öppen bok

Samlat material för utbildning

Många myndigheter tar fram olika typer av utbildningsmaterial med koppling till klimatanpassning. Nu finns en samlingssida för dig som vill lära mer.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste inom klimatanpassning från myndigheterna.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

21 september 2017

Europeiskt samarbete för kommuners klimatanpassning

EU-projektet CLIMATE ska hitta metoder och arbetssätt för att hjälpa samhället att ta fram klimatanpassningsplaner. Mittuniversitetet tillsammans med Sundsvalls och Härnösands kommuner kommer att vara pilotprojekt i det stora europeiska samarbetet.

21 september 2017

Elever rapporterar om hösttecken

Höstförsöket innebär att elever från hela landet ska rapportera in när lövträden blir höstlövsfärgade i deras hemtrakter. Utifrån skolelevernas observationer kommer forskare vid SLU studera hur olika arter skiljer sig åt och variationer mellan olika delar av landet. Forskarna ser behov av att öka kunskapen om hur ett varmare klimat påverkar hösttecken.

20 september 2017

Bin kan hjälpa kaffeodlingar

Det finns stora risker för den framtida produktionen av kaffe. Ytan av mark som passar för odling kan minska med upp till 88 procent till år 2050 i Latinamerika. Det visar en vetenskaplig studie, som också pekar på att kaffeförlusterna kan dämpas genom att till exempel bevara skogen där bina trivs.

19 september 2017

Experter möts för ökat skydd i Arktis vatten

Klimatförändring och havsförsurning påverkar ekosystemen i Arktis. Nu samlas marina experter i Helsingfors för att diskutera hur man kan skapa ett ökat skydd av djur och växter i Arktis vatten. Mötet den 21 – 22 september arrangeras av Sverige och Finland och är en del av Arktiska rådets arbete för att skydda miljön och skapa en hållbar utveckling i regionen.

En öppen bok

Samlat material för utbildning

Många myndigheter tar fram olika typer av utbildningsmaterial med koppling till klimatanpassning. Nu finns en samlingssida för dig som vill lära mer.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste inom klimatanpassning från myndigheterna.

Klimatanpassningsexempel

 • Man dricker ur vattenflaska med solen i bakgrunden

  Kristianstad rustar för framtidens värmeböljor

  Kristianstad kommun har i sin beredskapsplan för värmeböljor inventerat lokaler inom vård och omsorg och tagit fram en handlingsplan för mathantering i samband med värmeböljor. Nu finns ett nytt exempel på anpassning.

  Fingrar bildar cirkel runt solen med klarblå himmel

  Bättre vårdberedskap för värmeböljor

  Värmeböljor kan i framtiden bli vanligare i Sverige. Skåneregionen tvingas klimatanpassa i högre takt än många andra svenska regioner, och har tagit fram rutiner för primärvården som ska gälla inför och under en värmebölja.

  Silos, Lantbruk Säffle.

  Lagring av spannmål säkrar försäljningen

  Klimatet påverkar priserna på spannmål. Genom bättre kapacitet för att torka och lagra spannmålet kan en lantbrukare minska sin sårbarhet. Hur ett lantbruk i Värmland har gjort beskrivs nu som ett nytt anpassningsexempel.

  Man dricker ur vattenflaska med solen i bakgrunden

  Kristianstad rustar för framtidens värmeböljor

  Kristianstad kommun har i sin beredskapsplan för värmeböljor inventerat lokaler inom vård och omsorg och tagit fram en handlingsplan för mathantering i samband med värmeböljor. Nu finns ett nytt exempel på anpassning.

  Fingrar bildar cirkel runt solen med klarblå himmel

  Bättre vårdberedskap för värmeböljor

  Värmeböljor kan i framtiden bli vanligare i Sverige. Skåneregionen tvingas klimatanpassa i högre takt än många andra svenska regioner, och har tagit fram rutiner för primärvården som ska gälla inför och under en värmebölja.

  Silos, Lantbruk Säffle.

  Lagring av spannmål säkrar försäljningen

  Klimatet påverkar priserna på spannmål. Genom bättre kapacitet för att torka och lagra spannmålet kan en lantbrukare minska sin sårbarhet. Hur ett lantbruk i Värmland har gjort beskrivs nu som ett nytt anpassningsexempel.

 • Flytande bostäder i Karlstad

  Flytande bostäder som klimatanpassningsåtgärd

  Kan bostäder på vatten vara en lösning för att skapa översvämningssäkra hus i framtiden? Den tanken hade Karlstad när de byggde flytande lägenheter. Läs mer i SMHIs idébank för klimatanpassning.

  Traktor med påkopplad slangspridningsramp kör på åker

  Lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

  Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg löste problemet med en bandtröska.

  bildikon för anpassningsexempel

  Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

  Flytande bostäder i Karlstad

  Flytande bostäder som klimatanpassningsåtgärd

  Kan bostäder på vatten vara en lösning för att skapa översvämningssäkra hus i framtiden? Den tanken hade Karlstad när de byggde flytande lägenheter. Läs mer i SMHIs idébank för klimatanpassning.

  Traktor med påkopplad slangspridningsramp kör på åker

  Lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

  Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg löste problemet med en bandtröska.

  bildikon för anpassningsexempel

  Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

 • Man dricker ur vattenflaska med solen i bakgrunden

  Kristianstad rustar för framtidens värmeböljor

  Kristianstad kommun har i sin beredskapsplan för värmeböljor inventerat lokaler inom vård och omsorg och tagit fram en handlingsplan för mathantering i samband med värmeböljor. Nu finns ett nytt exempel på anpassning.

 • Fingrar bildar cirkel runt solen med klarblå himmel

  Bättre vårdberedskap för värmeböljor

  Värmeböljor kan i framtiden bli vanligare i Sverige. Skåneregionen tvingas klimatanpassa i högre takt än många andra svenska regioner, och har tagit fram rutiner för primärvården som ska gälla inför och under en värmebölja.

 • Silos, Lantbruk Säffle.

  Lagring av spannmål säkrar försäljningen

  Klimatet påverkar priserna på spannmål. Genom bättre kapacitet för att torka och lagra spannmålet kan en lantbrukare minska sin sårbarhet. Hur ett lantbruk i Värmland har gjort beskrivs nu som ett nytt anpassningsexempel.

 • Flytande bostäder i Karlstad

  Flytande bostäder som klimatanpassningsåtgärd

  Kan bostäder på vatten vara en lösning för att skapa översvämningssäkra hus i framtiden? Den tanken hade Karlstad när de byggde flytande lägenheter. Läs mer i SMHIs idébank för klimatanpassning.

 • Traktor med påkopplad slangspridningsramp kör på åker

  Lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

  Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg löste problemet med en bandtröska.

 • bildikon för anpassningsexempel

  Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Isberg vid Grönland

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Tema IPCC (storpuff)

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Sommarkväll över mognande vetefält

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Isberg vid Grönland

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Tema IPCC (storpuff)

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Sommarkväll över mognande vetefält

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.