Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

22 februari 2018

Ny studie om hur grödor klarar torka

Torka är en stor utmaning för jordbruket. SLU-forskare har nyligen publicerat en studie om hur fleråriga respektive ettåriga grödor använder vatten. Studien pekar på att fleråriga grödor har djupare rötter än ettåriga, men de kräver också mer vatten eftersom de är större och de ger mindre skörd per vattenmängd.

21 februari 2018

Nordisk konferens för klimatanpassning inspirerar till lösningar

Alla som arbetar med eller är intresserade av att arbeta med klimatanpassning i Norden kan delta i konferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation den 23-25 oktober i Norrköping. Mötet med tema ”Nordiska lösningar för robusta samhällen” ska främst ge tillfälle att utbyta idéer kring klimatanpassning och att hitta lösningar i olika samhällssektorer.

20 februari 2018

Havsplaner ut på samråd - ska säkra en hållbar användning av haven

Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner går nu ut på samråd. Havsplanerna är strategiska planer för en hållbar användning av haven.  En nyhet i förslagen är bland annat att havsplanerna anger ett antal områden som är tänkta för så kallade klimat-tillflykter, det vill säga områden som kan behöva särskilt skydd för att bevara viktiga växter och djur.

19 februari 2018

Blötare klimat missgynnar hänglavsart

Nya forskningsrön från Umeå universitet visar att tagellavar har egenskaper som gör att de inte tål att vara blöta under längre perioder.Tagellavar kan därför missgynnas av ett framtida varmare och blötare klimat, med allvarliga konsekvenser för biologisk mångfald och renskötsel.Tagellavar hör till de vanligaste hänglavarna.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

22 februari 2018

Ny studie om hur grödor klarar torka

Torka är en stor utmaning för jordbruket. SLU-forskare har nyligen publicerat en studie om hur fleråriga respektive ettåriga grödor använder vatten. Studien pekar på att fleråriga grödor har djupare rötter än ettåriga, men de kräver också mer vatten eftersom de är större och de ger mindre skörd per vattenmängd.

21 februari 2018

Nordisk konferens för klimatanpassning inspirerar till lösningar

Alla som arbetar med eller är intresserade av att arbeta med klimatanpassning i Norden kan delta i konferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation den 23-25 oktober i Norrköping. Mötet med tema ”Nordiska lösningar för robusta samhällen” ska främst ge tillfälle att utbyta idéer kring klimatanpassning och att hitta lösningar i olika samhällssektorer.

20 februari 2018

Havsplaner ut på samråd - ska säkra en hållbar användning av haven

Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner går nu ut på samråd. Havsplanerna är strategiska planer för en hållbar användning av haven.  En nyhet i förslagen är bland annat att havsplanerna anger ett antal områden som är tänkta för så kallade klimat-tillflykter, det vill säga områden som kan behöva särskilt skydd för att bevara viktiga växter och djur.

19 februari 2018

Blötare klimat missgynnar hänglavsart

Nya forskningsrön från Umeå universitet visar att tagellavar har egenskaper som gör att de inte tål att vara blöta under längre perioder.Tagellavar kan därför missgynnas av ett framtida varmare och blötare klimat, med allvarliga konsekvenser för biologisk mångfald och renskötsel.Tagellavar hör till de vanligaste hänglavarna.

Klimatanpassningsexempel