Menu
 

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

10 februari 2016

Ny studie pekar på minskad global elproduktion

Klimatförändringarnas effekter på vattenresurser kan leda till en minskad elproduktion med mer än 60 procent, globalt sett. Det visar en ny studie som också pekar på att anpassningsåtgärder med mer effektiva och flexibla kraftverk kan motverka produktionsstörningarna.  

09 februari 2016

Verktyg för bättre myggövervakning

Klimatförändringar och globalisering ökar risken för att vi får in nya myggarter och nya smittor i landet. Statens veterinärmedicinska anstalt SVA ska tillsammans med andra myndigheter utveckla verktyg för att beräkna risker och platser för myggangrepp.

08 februari 2016

Värmerekord i Europa under 2000-talet

Ny forskning visar att Europas somrar har blivit varmare de senaste årtiondena, med kraftiga värmeböljor i Centraleuropa 2003, 2010 och 2015. Sommartemperaturerna i Europa de senaste 30 åren är de varmaste på minst 2 000 år. Forskningsresultatet bygger på studier av årsringar i trädstammar och andra historiska data.

05 februari 2016

Fyra nya kartvisare stöd till klimatanpassningsarbetet

SGU har tagit fram fyra nya kartvisare som ger en överblick av markens beskaffenhet. De nya kartvisarna kan användas av kommuner, länsstyrelser och andra aktörer i deras klimatanpassningsarbete, samt till hanteringen av naturolyckor, och till förebyggande arbete för skydd av mark och grundvatten mot föroreningar.

04 februari 2016

Klimatförändringarna kräver anpassad djurskötsel

Enligt forskare på Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och SLU i Uppsala kräver klimatförändringarna redan nu förändrad och anpassad skötsel av hästar, kor och andra djur som hålls utomhus vintertid. Resultaten av projektet visade på stora fördelar för ekonomi och djurvälfärd när djuren gick ute under vintern. Miljömässigt var det inte lika lyckat. Allt mildare vintrar påverkar tjäldjupet och ger marken sämre bärighet.

03 februari 2016

Regeringen tar fram strategi för klimatanpassning

Regeringen aviserar en nationell strategi för klimatanpassning. Den nya antagna visionen är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter. Hittills har regeringen skjutit till 100 miljoner för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Grundkurs klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 19-20 april.

Järfälla klimatanpassar

Grönblå struktur i stadsmiljön stärker ekosystemtjänster och bidrar till minskad översvämningsrisk.

Tidsbegränsade vattendomar

I ett nytt exempel på klimatanpassning beskrivs hur vattendomar tidsbegränsas.

Finansiera klimatanpassning

Ny guide för att söka pengar för klimatanpassningsarbete från Landsbygdsprogrammet.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

10 februari 2016

Ny studie pekar på minskad global elproduktion

Klimatförändringarnas effekter på vattenresurser kan leda till en minskad elproduktion med mer än 60 procent, globalt sett. Det visar en ny studie som också pekar på att anpassningsåtgärder med mer effektiva och flexibla kraftverk kan motverka produktionsstörningarna.  

09 februari 2016

Verktyg för bättre myggövervakning

Klimatförändringar och globalisering ökar risken för att vi får in nya myggarter och nya smittor i landet. Statens veterinärmedicinska anstalt SVA ska tillsammans med andra myndigheter utveckla verktyg för att beräkna risker och platser för myggangrepp.

08 februari 2016

Värmerekord i Europa under 2000-talet

Ny forskning visar att Europas somrar har blivit varmare de senaste årtiondena, med kraftiga värmeböljor i Centraleuropa 2003, 2010 och 2015. Sommartemperaturerna i Europa de senaste 30 åren är de varmaste på minst 2 000 år. Forskningsresultatet bygger på studier av årsringar i trädstammar och andra historiska data.

05 februari 2016

Fyra nya kartvisare stöd till klimatanpassningsarbetet

SGU har tagit fram fyra nya kartvisare som ger en överblick av markens beskaffenhet. De nya kartvisarna kan användas av kommuner, länsstyrelser och andra aktörer i deras klimatanpassningsarbete, samt till hanteringen av naturolyckor, och till förebyggande arbete för skydd av mark och grundvatten mot föroreningar.

04 februari 2016

Klimatförändringarna kräver anpassad djurskötsel

Enligt forskare på Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och SLU i Uppsala kräver klimatförändringarna redan nu förändrad och anpassad skötsel av hästar, kor och andra djur som hålls utomhus vintertid. Resultaten av projektet visade på stora fördelar för ekonomi och djurvälfärd när djuren gick ute under vintern. Miljömässigt var det inte lika lyckat. Allt mildare vintrar påverkar tjäldjupet och ger marken sämre bärighet.

03 februari 2016

Regeringen tar fram strategi för klimatanpassning

Regeringen aviserar en nationell strategi för klimatanpassning. Den nya antagna visionen är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter. Hittills har regeringen skjutit till 100 miljoner för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Grundkurs klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 19-20 april.

Järfälla klimatanpassar

Grönblå struktur i stadsmiljön stärker ekosystemtjänster och bidrar till minskad översvämningsrisk.

Tidsbegränsade vattendomar

I ett nytt exempel på klimatanpassning beskrivs hur vattendomar tidsbegränsas.

Finansiera klimatanpassning

Ny guide för att söka pengar för klimatanpassningsarbete från Landsbygdsprogrammet.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

 
 
statistics logger