Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

12 december 2017

Ny handlingsplan för Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassningen i länet som ska gälla 2018-2020. Handlingsplanen är ett inriktningsdokument för Länsstyrelsens och kommunernas arbete med klimatanpassning.

11 december 2017

Ny myndighet inrättas - Klimatpolitiska rådet

Regeringen inrättar den nya myndigheten Klimatpolitiska rådet, som startar efter nyår. Klimatpolitiska rådet har till uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har beslutat. 

11 december 2017

Barns hälsa behöver tas in i samhällsplanering

Naturvårdsverkets miljöövervakning för luftmiljö har publicerat en ny temarapport om luft, miljö och barns hälsa. Rapporten syftar till att stötta kommuners och länsstyrelsers arbete med fysisk planering, med barnens perspektiv i fokus. Flera aspekter av relevans för klimatanpassning finns med i rapporten.

07 december 2017

Kunskapsöversyn om ekosystembaserad klimatanpassning

En kunskapsöversyn från Centrum för miljö- och klimatforskning sammanställer underlag om så kallad ekosystembaserad klimatanpassning i fem olika miljöer. Det är bebyggd miljö, kulturmiljö, kustområden, skogsbruk och jordbruk. Kunskapsöversynen fokuserar på svenska förhållanden, men kompletteras med exempel från andra delar av världen.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

12 december 2017

Ny handlingsplan för Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassningen i länet som ska gälla 2018-2020. Handlingsplanen är ett inriktningsdokument för Länsstyrelsens och kommunernas arbete med klimatanpassning.

11 december 2017

Ny myndighet inrättas - Klimatpolitiska rådet

Regeringen inrättar den nya myndigheten Klimatpolitiska rådet, som startar efter nyår. Klimatpolitiska rådet har till uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har beslutat. 

11 december 2017

Barns hälsa behöver tas in i samhällsplanering

Naturvårdsverkets miljöövervakning för luftmiljö har publicerat en ny temarapport om luft, miljö och barns hälsa. Rapporten syftar till att stötta kommuners och länsstyrelsers arbete med fysisk planering, med barnens perspektiv i fokus. Flera aspekter av relevans för klimatanpassning finns med i rapporten.

07 december 2017

Kunskapsöversyn om ekosystembaserad klimatanpassning

En kunskapsöversyn från Centrum för miljö- och klimatforskning sammanställer underlag om så kallad ekosystembaserad klimatanpassning i fem olika miljöer. Det är bebyggd miljö, kulturmiljö, kustområden, skogsbruk och jordbruk. Kunskapsöversynen fokuserar på svenska förhållanden, men kompletteras med exempel från andra delar av världen.

Klimatanpassningsexempel