Nyhetsarkiv

Ny rapport från SGU: Kustnära sedimentdynamik

Rapporten "Kustnära sedimentdynamik" från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) riktar sig till dem som är intresserade av och arbetar med klimatanpassning samt kustzons- och fysisk planering, men även till dem som mer specifikt projekterar åtgärder mot till exempel stranderosion och översvämning.

Publicerad:

Gröna lösningar gav arkitekturpris

2019 års utmärkelse ”Landskapsarkitekturpriset” (tidigare Siena-priset) går till Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Enligt prisjuryn ger den hyllade huvudgatan ”ett trovärdigt svar på hur den täta gröna staden ser ut i praktiken” och visar hur vegetationen kan bli både en ”sinnlig upplevelse och buffert mot klimatförändringar”.

Publicerad:

Växtligheten ökar i Arktis

Tundravegetationen i Arktis sprider sig till nya områden och där växter redan fanns blir de frodigare och högre. Ett internationellt forskarteam har använt drönar- och satellitteknik för att förstå hur de stora, trädlösa regionerna blir allt grönare.

Publicerad:

Skadeinsekter svarar olika på klimatförändringar

Att förutsäga framtidens insektsskador är inte helt enkelt, enligt en internationell forskargrupp från bland annat SLU och Stockholms universitet. Forskarna har studerat cirka 30 av världens besvärligaste skadeinsekter och sett att de svarar olika på klimatförändringarna.

Publicerad:

Nytt planeringsverktyg för stranderosion

Klimatförändringarna gör att våra kuster blir mer utsatta för stranderosion och översvämningar. För att underlätta klimatanpassning längs kusterna har SGU utvecklat ett stödverktyg som visar hur kustnära sediment eroderas, transporteras och avsätts.

Publicerad:

Rålambshovsparken i Stockholm skyfallsanpassas

Rålambshovsparken klimatanpassas nu för att kunna kontrollera flöden från skyfall, minska översvämningsrisker runt parken, samt möjliggöra rening och fördröjning av förorenat dagvatten innan det når Riddarfjärden.

Publicerad:

Flodslätter bör prioriteras högre enligt ny EU-rapport

I en ny rapport från EEA (European Environment Agency) belyser man värdet av europeiska flodslätter, och hur bevarandet och restaureringen av dessa bör prioriteras. Välfungerande flodslätter har en nyckelroll för att förbättra biologisk mångfald, vatten och arbetet med både klimatanpassning och utsläppsminskning, enligt rapporten.

Publicerad:

Nytt stödmaterial för gymnasielärare om klimatanpassning inom Agenda 2030 tillgängligt

Ett nytt stöd för gymnasielärare har tagits fram av SMHI, som med ett exempel kring samhällsplanering visar hur klimatanpassning kan vara ett sätt att arbeta med Agenda 2030. Stödet belyser hur klimatanpassning passar in i gymnasieundervisning kring hållbar utveckling, hur det är en del av Agenda 2030.

Publicerad:

Fler samebyar uppmanas arbeta med klimatanpassning

Klimat- och sårbarhetsanalyser samt handlingsplaner för klimatanpassning har tagits fram av ett antal samebyar, och nu uppmanas fler att gå samma väg. Sametinget önskar två samebyar från Jämtlands län för 2020, men ambitionen är att fler samebyar ska få samma möjlighet till stöttning under åren 2020-2023.

Publicerad:

Guide för klimatanpassning framtagen åt fastighetsägare

För att stödja fastighetsägare i Sverige har branschorganisationen Fastighetsägarna tagit fram en guide för klimatanpassning av fastigheter. Guiden uppmanar bland annat till att bygga rätt från början, kartlägga och arbeta systematiskt med klimatanpassning, och att integrera klimatanpassning i befintligt underhålls- och utvecklingsarbete.

Publicerad:
År
Månad