Nyhetsarkiv

Lär dig klimatanpassnings­analyser med hjälp av GIS-underlag

Nu kan du anmäla dig till praktisk GIS-workshop för att göra klimatanpassningsanalyser, med fördjupning om översvämning och värmebölja. Workshopen arrangeras den 6 november i Västerås. Bakom står arbetsgruppen "Geodata för klimatanpassning - praktisk träning" inom Myndighetsnätverket för klimatanpassning.

Publicerad:

Utställning om Arktis visar livet i en föränderlig värld

Utställningen ”Arktis – medan isen smälter” öppnades nyligen på Nordiska museet. På en yta som upptar drygt 2 000 kvadratmeter kan besökarna ta del av människors liv i Arktis - nu och i framtiden. Bakom utställningen ligger bland annat ett treårigt förarbete, som letts av Stockholms universitet och Nordiska museet.

Publicerad:

Konferens för långsiktigt hållbart samhälle

Framtidens klimat kommer innebära stora krav på samhället och vi kommer allt oftare ställas inför utmaningar som skyfall och översvämningar samt extrema väderhändelser. Vad behövs för att möta dessa utmaningar? Hur ska vi minska samhällets sårbarhet? Det är temat för ett pass på konferensen "Bygg hållbara samhällen med plats för alla!" som arrangeras av Boverket den 21 november i Stockholm.

Publicerad:

Ökad risk för harpest i ett varmare klimat

Genom en ny metod har forskare vid Stockholms universitet sett att harpest kan bli allt vanligare i framtiden. En sjukdom som främst drabbar smågnagare men som också smittar människor. Studien visar att små förändringar i klimat och landskapets vattenförhållanden gör att förekomsten av harpest kraftigt kan öka hos människor.

Publicerad:

Ekonomiska risker i ett förändrat klimat lyftes på konferens

Hur påverkar klimatet våra finansiella system och hur kan de ekonomiska riskerna hanteras? Vid en nationell konferens i Östersund lyftes frågor om hållbara investeringar och möjligheterna att minska de klimatrelaterade riskerna. Bland talarna märktes FN:s förre vice generalsekreterare Jan Eliasson.

Publicerad:

Varmare höstar påverkar insektslivet på ekar

Vilka växtätande insekter som finns på trädet – och hur många – påverkas av både klimat och den tidpunkt när löven får sina höstfärgen. Det har forskare från SLU kommit fram till i samarbete med elever från 58 olika skolor. Upptäckten ger en inblick i hur samspelet mellan växter och insekter kan förändras med ett varmare klimat.

Publicerad:

Klimat- och sårbarhetsanalys ger vägledning för Transportstyrelsens fortsatta klimatanpassning

I Transportstyrelsens nya klimat- och sårbarhetsanalys utreds konsekvenser som ett förändrat klimat ger för transportsektorn. Ett exempel är kraftiga skyfall som ökar risk för bortspolning av vägar och broar och översvämningar i tunnlar. Analysen ska bland annat ligga till grund för en handlingsplan med åtgärdsförslag som syftar till att klimatanpassa myndighetens verksamhet.

Publicerad:

Studie visar hur vattenbrist kan minskas

SMHI har undersökt olika insatser för att minska risken för lågflöden och därmed trygga dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat. Det är reglering av sjöar uppströms, förändrade vattenuttag, anläggande av våtmarker, återmeandring av vattendrag, borttagning av dräneringsrör, återställning av diken och förändrad markanvändning. Nu redovisas resultaten i två rapporter.

Publicerad:

Skador på fastigheter oroar enligt ny undersökning

Nästan en av fem svenskar oroar sig för klimatförändringsrelaterade skador på fastigheten. Var tredje svarande anser att det ska vara tillåtet att bygga hus på klimatutsatta platser, men på egen risk. Det visar en färsk undersökning från ett försäkringsbolag.

Publicerad:

Kristianstad tar fram plan för kust och hav

En ny kust- och havsplan har arbetats fram för Kristianstad. Planen ska vara riktgivande vid beslut om mark- och vattenanvändning längs kusten och vägledande vid tillståndsprövning och förvaltning. Bland annat ger den riktlinjer för att möta klimatförändringar och en stigande havsnivå utmed kust och inland.

Publicerad:
År
Månad