Klimatanpassning i Sverige

Hur påverkas Sverige av klimatförändringen och hur kan olika aktörer möta ett ändrat klimat? Filmen ”Klimatanpassning i Sverige” visar exempel på arbete med klimatanpassning.

Fästingen sprider sig norrut i landet. Skidorter söker lösningar för att säkra tillgången till snö. Kommuner planerar för att möta risker för översvämningar, ras och skred.

Filmen ”Klimatanpassning i Sverige” beskriver exempel på hur klimatförändringen påverkar vårt samhälle och visar på några områden där man arbetar med klimatanpassning.

Filmen är cirka åtta minuter lång. Den har tagits fram av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C, våren 2013.

”Klimatanpassning i Sverige” finns även i en engelsk version.