Näringsliv i Sverige

Inom svenskt näringsliv pågår flera initiativ för klimatanpassning. Nedan listar vi några branschorganisationer som aktivt arbetar med klimatanpassning.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Organisationen representerar 15 000 medlemmar som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. På hemsidan finns tips och råd om hur en fastighetsägare kan arbeta med klimatanpassning. 
Klimatanpassning (Fastighetsägarna)

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige. Klimatanpassning är ett centralt tema inom organisationens verksamhet bland annat kring aspekter av rörnät och klimat. Svenskt Vatten har tagit fram information och ett stort antal publikationer på temat dagvattenhantering och klimatanpassning. 

Några som speciellt bör nämnas är:
Dagvatten och skyfall (Svenskt Vatten)
Servisbroschyrer​​​​​​​ för fastighetsägare (Svenskt Vatten)
Avledning av dag-, drän- och spillvatten (Svenskt Vatten, Vattenbokhandeln)

Mer information på:
​​​​​​​Klimatanpassningsnätverk (Svenskt Vatten)​​​​​​​

Svensk Försäkring

Branschorganisationen Svensk Försäkring är aktivt engagerad i debatten kring samhällets klimatanpassning och publicerar regelbundet översikter över skadebelopp från olika naturolyckor samt rankar kommunernas klimatanpassningsarbete.  ​​​​​​​
Tema Klimat och hållbarhet (Svensk Försäkring)​​​​​​​​​​​​​​

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

LRF är en intresse- och företagarorganisation för jord- och skogsbrukare. LRF arbetar för att skapa bättre förutsättningar och stödja medlemmarna i deras verksamheter. LRF arbetar för en ökad förståelse för att det behövs en klimatanpassning av odlingen inom bland annat sakområdena klimatförändringar, beredskap och vatten.
LRF - Lantbrukarnas Riksförbund​​​​​​​