Myndigheternas handlingsplaner för klimatanpassning

Enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete ska 32 nationella myndigheter och därtill alla länsstyrelser genomföra klimat- och sårbarhetsanalyser, ta fram myndighetsmål för sitt arbete med klimatanpassning samt en handlingsplan för att uppnå målen. Nedan syns de senaste versionerna av handlingsplanerna.

Förordning (2018:1428) om myndigheternas klimatanpassningsarbete gör gällande att utsedda myndigheter ska initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom sina ansvarsområden och inom ramen för sina uppdrag. De ska genomföra klimat- och sårbarhetsanalyser för verksamheten och ta fram aktuella myndighetsmål för sitt arbete med klimatanpassning. Målen ska bidra till att regeringen når sina mål för klimatanpassning och vara mätbara i den mån som det är praktiskt möjligt.

Myndigheterna ska ha en handlingsplan för arbetet med att nå dessa myndighetsmål. Arbetet enligt handlingsplanen följs upp och utvärderas i syfte att fortlöpande förbättra arbetet. Handlingsplanen uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år.

Resurser, tillvägagångssätt, tidsramar och ansvarsfördelning som gäller för arbetet ska framgå av handlingsplanen.

Nationella myndigheter

Boverket
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Jordbruksverket
Havs- och vattenmyndigheten
Lantmäteriet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Sida
Skogsstyrelsen
​​​​​​​Socialstyrelsen
Statens fastighetsverk
Statens geotekniska institut
Statens veterinärmedicinska anstalt
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Trafikverket
​​​​​​​Transportstyrelsen​​​​​​​

Länsstyrelser

Länsstyrelsen Blekinge
​​​​​​​Länsstyrelsen Dalarnas län​​​​​​​
Länsstyrelsen Gotland
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Halland
Länsstyrelsen Jämtland​​​​​​​
Länsstyrelsen Jönköping 
​​​​​​​Länsstyrelsen Kalmar​​​​​​​
Länsstyrelsen Kronoberg
Länsstyrelsen Norrbotten
​​​​​​​Länsstyrelsen Skåne​​​​​​​
​​​​​​​Länsstyrelsen Stockholm​​​​​​​
Länsstyrelsen Södermanland
Länsstyrelsen Uppsala
​​​​​​​Länsstyrelsen Värmland​​​​​​​
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västernorrland
​​​​​​​Länsstyrelsen Västmanland​​​​​​​
Länsstyrelsen Västra Götaland
​​​​​​​Länsstyrelsen Örebro​​​​​​​
Länsstyrelsen Östergötland