Försäkring och finans

Ämne Försäkring och finans
Närbild på ett 2 euro-mynt som någon håller i.

Ett förändrat klimat innebär nya förutsättningar för försäkrings- och finansbranscherna. Ökade klimatrelaterade risker, till exempel i form av extremväder, innebär större skadekostnader och påverkar investeringsbeslut.

Försäkring

Priserna på försäkringar styrs av hur stor risken är för att skador och olyckor ska inträffa. Därmed kan priserna gradvis höjas när extremväder som skyfall, översvämning, ras och skred ökar.

Det kan även bli omöjligt att försäkra viss egendom, till exempel i områden där havet förväntas stiga, eller i andra områden som står inför ökad översvämningsrisk.

Finans

Klimatrelaterade risker påverkar finanssektorn allt mer i valet av säkra investeringar. Med hjälp av särskilda analysverktyg har investerare och förvaltare möjlighet att göra bättre bedömningar och minska ekonomiska förluster. I och med detta kan kapital styras från riskfyllda verksamheter till företag som bättre hanterar riskerna.