Värmebölja

Ämne
  • Värmebölja
  • Temperatur
Litet barn cyklar i en fontän. Motljus.

Värmebölja används vanligen som ett ganska vagt begrepp för en längre period med varma förhållanden, för en aktuell plats. I framtiden kan värmeböljor i Sverige inträffa betydligt oftare jämfört med idag.

I Sverige är värmeböljor ganska ovanliga jämfört med Sydeuropa. Vi är dock anpassade till ett kallt klimat vilket innebär att normal värme i andra länder upplevs som besvärande varmt här. 

En annan viktig faktor är den så kallade värmeöeffekten i storstäder. Hur människor bor och möjligheten till att finna svalka i staden i form av parker, vattendrag och allmänt tillgängliga luftkonditionerade inomhusmiljöer är också viktiga förhållanden för värmeböljors effekter.

Senare års forskning har påvisat att varma perioder leder till ökad dödlighet även i Sverige.

Vanligare med värmeböljor i framtiden

Värmeböljor blir troligen vanligare i Sverige i framtiden. SMHI har beräknat att extremt varma tillfällen som hittills inträffat vart tjugonde år i genomsnitt, kan inträffa vart tredje till femte år i slutet av århundradet.

Temperaturer på 40°C kan bli aktuella vart tjugonde år i södra Sverige.