Om oss

Syftet med webbportalen Klimatanpassning.se är att stödja olika aktörer i samhället i arbetet med klimatanpassning. Bakom webbplatsen står Myndighetsnätverket för klimatanpassning och den drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Myndighetsnätverket för klimatanpassning

Myndighetsnätverket för klimatanpassning, som står bakom Klimatanpassning.se, består av ett trettiotal myndigheter med sektors- eller informationsansvar för hur samhället påverkas av nutida och framtida klimat, samt länsstyrelserna i landet, som ansvarar för samordning av klimatanpassningsarbetet på regional nivå. Utöver myndigheter ingår även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i nätverket.

Nätverkets sekretariat finns på SMHI. Vill du veta vilka myndigheter som ingår i nätverket finns de samlade på sajtens kontaktsida.
Kontakt

Myndigheterna i nätverket arbetar tillsammans för att stärka samhällets förmåga att hantera de positiva och negativa effekterna av klimatförändringarna. Det handlar till exempel om att samverka kring utveckling av data och kunskap, eller att arrangera gemensamma kurser. Arbetet sker i arbetsgrupper med olika teman. Hela nätverket träffas två gånger per år och har därtill två videomöten med informationsdelning.

Myndighetsnätverkets årshjul

Nedan kan du ta del av myndighetsnätverkets årshjul för 2024. 

Intresse av att delta i nätverket?

Samtliga myndigheter i Sverige  vars verksamhetsområde direkt eller indirekt påverkas av effekter från klimatförändringarna, kan ha nytta av att delta i myndighetsnätverket.

Intresse för deltagande meddelas till sekretariatet hos SMHI via klimatanpassning@smhi.se. Beslut om deltagande fattas vid gemensamma nätverksmöten.

Internationell samverkan

Aktörerna bakom Klimatanpassning.se har ett fortgående samarbete mellan de olika nordiska klimatanpassningsportalerna samt kontakter gentemot EUs klimatanpassningsportal.