Nollgenomgångar

Ämne
  • Nollgenomgångar
  • Transport
Isig väg med tung trafik.

Temperaturen har stor inverkan inom områden som transport och jordbruk. Särskilt när temperaturen växlar omkring fryspunkten för vatten. Detta fenomen brukar kallas för nollgenomgångar.

En nollgenomgång sker då dygnets högsta temperatur två meter över marken varit över 0 ºC och den lägsta temperaturen under samma dygn varit under 0 ºC.

Nollgenomgångar är allra vanligast i mellersta Sverige där det i genomsnitt blir 100-120 tillfällen per år. Minst antal nollgenomgångar upplever man i Skåne, kring Vänern samt utmed Götalands och Svealands kust.

Generellt för landet sker det flest nollgenomgångar på våren, men de är nästan lika talrika under både hösten och vintern. Under sommaren är dock detta fenomen ovanligt i större delen av landet.

Framtiden

Enligt den senaste sammanställningen av klimatscenarier, som gjorts vid SMHI, där man specifikt studerat nollgenomgångar, pekar resultaten mot att dessa minskar till antalet i hela landet under höst och vår. Vintertid så ser vi återigen en minskning i antalet dagar med nollgenomgångar i landets södra delar men en ökning i mellersta och norra Sverige.