Klimatanpassning i kommuner

En kommun ansvarar för en mängd funktioner och service som påverkas av ett varmare klimat. Alla dessa verksamheter behöver anpassas till klimatförändringarna.

Lathund för klimatanpassning är en webbtjänst för kommuner som vill arbeta med klimatanpassning. Ambitionen är att lathunden både ska ge inspiration för att komma igång, samt ge praktiskt stöd för arbetet. 

Med olika moment i sju steg kan lathunden hjälpa kommuner att starta upp arbetet, arbeta systematiskt - till exempel att utforma en riskanalys, integrera frågan i kommunens olika delar och att ta fram en klimatanpassningsplan.

Lathunden kan därmed användas dels för kommunens övergripande arbete med klimatanpassning och dels för att arbeta med klimatanpassning integrerat i kommunens verksamhetsområden.

I lathunden hittar du stöd för klimatanpassning inom verksamhetsområdena bygga, bo, miljö, fysisk planering och infrastruktur, kommunikation, kommunledning, kultur och fritid, näringsliv, skydd och beredskap, utbildning och barnomsorg samt vård och omsorg.

Lathunden baseras på EUs Adaptation Support Tool. Tjänsten, som är fritt tillgänglig, har utvecklats av SMHI i samarbete med kommuner och länsstyrelser.

Lathund för klimatanpassning (SMHI)