Camping på Öland bytte till havsvattenpooler

Ämne
  • Dricksvatten
  • Grundvatten
  • Besöksnäring
  • Torka
  • Kalmar
  • Anpassningsexempel

På Öland kan klimatförändringarna leda till ett varmare klimat och en minskad vattentillgång. Vatten är redan en bristvara på ön och vattenrestriktioner fick införas våren 2016. Att fylla pooler med kommunalt vatten blev förbjudet vilket ledde till att Saxnäs Camping utvecklade en idé om att koppla in havsvatten till sina pooler.

Vattenbrist kan komma att bli vanligare på Öland i framtiden. Ett förändrat klimat kan leda till sämre tillgång på vatten till följd av högre temperaturer, men även till större uttag på grund av en ökad turism, till exempel om medelhavsregionen får hetare somrar så att turisterna söker sig längre norrut.

Vattenrestriktioner ledde till kreativitet

Under våren 2016 infördes vattenrestriktioner med bevattningsförbud i Mörbylånga kommun på grund av de låga grundvattennivåerna. Detta innebar bland annat att det var förbjudet att använda kommunalt vatten till att bevattna trädgårdar, tvätta bilar eller fylla pooler. Saxnäs Camping lockar sina besökare bland annat med poolbad. Oron över krisen med grundvattnet och över vad tomma pooler skulle göra för besöksantalet väckte liv i och utvecklade en gammal idé om att fylla poolerna med havsvatten.

Grönt ljus för havsvattenpool

Efter att ha fått grönt ljus av kommunen installerades en brunnspump för att pumpa upp havsvattnet till poolanläggningen. I det befintliga poolteknikhuset installerades en vattentrycksreglering (en hydropress), den resterande tekniken kunde användas som förut. Provtagning av poolvattnet visade på fina värden och inga skador på poolanläggningen hittades efter första säsongen. Gästerna tyckte att det blev behagligare att bada i poolerna efter vattenbytet.

Andra vattenbesparande åtgärder

Campingen införde även andra vattenbesparande åtgärder, till exempel snålspolande duschar, kranar och toaletter samt ett förbud mot tvätt av bil och husvagn.

Kostnader och besparingar

Kostnaden för projektet blev cirka 227 000 kronor men investeringen ledde också till stora besparingar för campingen. Runt 60 000 kronor om året sparas in genom minskade vattenkostnader.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.