fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

21 september 2022

Fler ras och skred att vänta

Omkring sex gånger fler ras och skred är att vänta som följd av den pågående klimatförändringen och de direkta skadekostnaderna beräknas kunna bli så mycket som 500 miljoner kronor per år fram till år 2100. Det visar en fördjupad analys som Statens geotekniska institut, SGI, låtit göra.

19 september 2022

Västra Götaland i ett förändrat klimat

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en kartberättelse – Västra Götaland i ett förändrat klimat. Kartberättelsen ger en överblick över hur klimatförändringarna påverkar olika delar av Västra Götalands län. Den beskriver också vilka de största utmaningarna är i olika delar av länet. Kartberättelsens syfte är att utgöra ett kunskapsunderlag för tjänstepersoner och förtroendevalda i länets kommuner och regionala organisationer.
 

16 september 2022

Stöd för klimatanpassning av cykel- och vandringsleder

Detta stöd hjälper personer med god kännedom om ett område att uppfatta risker för en vandrings- eller cykelled. Stödet är framtaget av Region Västmanland och Visit Umeå.

 

Aktuellt

 
 
 

Nyheter

21 september 2022

Fler ras och skred att vänta

Omkring sex gånger fler ras och skred är att vänta som följd av den pågående klimatförändringen och de direkta skadekostnaderna beräknas kunna bli så mycket som 500 miljoner kronor per år fram till år 2100. Det visar en fördjupad analys som Statens geotekniska institut, SGI, låtit göra.

19 september 2022

Västra Götaland i ett förändrat klimat

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en kartberättelse – Västra Götaland i ett förändrat klimat. Kartberättelsen ger en överblick över hur klimatförändringarna påverkar olika delar av Västra Götalands län. Den beskriver också vilka de största utmaningarna är i olika delar av länet. Kartberättelsens syfte är att utgöra ett kunskapsunderlag för tjänstepersoner och förtroendevalda i länets kommuner och regionala organisationer.
 

16 september 2022

Stöd för klimatanpassning av cykel- och vandringsleder

Detta stöd hjälper personer med god kännedom om ett område att uppfatta risker för en vandrings- eller cykelled. Stödet är framtaget av Region Västmanland och Visit Umeå.

 

Aktuellt