fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter om klimatanpassning - från myndigheter och vår omvärld

09 juni 2023

Malmö satsar stort på klimat- och miljöfrågor

I budget 2023 beslutade den politiska ledningen i Malmö därför om en extra klimatstrategisk satsning på 10 miljoner kronor. Utöver det har även miljönämnden i Malmö tilldelats ytterligare 2,5 miljoner för klimatstrategiska insatser. Under onsdagen beslutade kommunstyrelsen hur de extra medlen ska fördelas mellan olika miljö- och klimatarbeten i staden.

Totalt 6,2 miljoner kronor tilldelas arbetet med klimatanpassning och resiliens. Det kommer bland annat gå till finansiering av utredningar kopplat till kring Malmö hamn och kustskydd vid Malmö hamninlopp, påverkansarbete kopplat till kustskydd, kunskapsutbyte och samverkan mellan städer angående höga havsnivåer, vidareutveckling av begreppet ”Klimatkvarter” kopplat till Nyhamnen och Rosengård samt inventering av Malmö stads trädbestånd.

09 juni 2023

Globala samhällsutmaningar diskuteras på EU-konferens i Blekinge

I samband med Sveriges EU-värdskap samlas människor från hela Europa i Blekinge för en konferens med fokus på våra största samhällsutmaningar.

Konferensen samlar deltagare från alla Europas regioner, forskningsaktörer och andra organisationer som på olika sätt arbetar med klimatanpassning och EU:s uppdrag.

09 juni 2023

Globala samhällsutmaningar diskuteras på EU-konferens i Blekinge

I samband med Sveriges EU-värdskap samlas människor från hela Europa i Blekinge för en konferens med fokus på våra största samhällsutmaningar. Den 13 juni hålls konferensen i Ronneby på Blekinge Convention Center. Temat för dagen är ”EU Missions”, så kallade EU-uppdrag. Region Blekinge var den första svenska regionen att underteckna ett av uppdragen, som handlar om klimatanpassning. 

 

Hallå där...

 
 
 

Mer att upptäcka!

Kalendarium

Tips och genvägar

 
 

Nyheter om klimatanpassning - från myndigheter och vår omvärld

09 juni 2023

Malmö satsar stort på klimat- och miljöfrågor

I budget 2023 beslutade den politiska ledningen i Malmö därför om en extra klimatstrategisk satsning på 10 miljoner kronor. Utöver det har även miljönämnden i Malmö tilldelats ytterligare 2,5 miljoner för klimatstrategiska insatser. Under onsdagen beslutade kommunstyrelsen hur de extra medlen ska fördelas mellan olika miljö- och klimatarbeten i staden.

Totalt 6,2 miljoner kronor tilldelas arbetet med klimatanpassning och resiliens. Det kommer bland annat gå till finansiering av utredningar kopplat till kring Malmö hamn och kustskydd vid Malmö hamninlopp, påverkansarbete kopplat till kustskydd, kunskapsutbyte och samverkan mellan städer angående höga havsnivåer, vidareutveckling av begreppet ”Klimatkvarter” kopplat till Nyhamnen och Rosengård samt inventering av Malmö stads trädbestånd.

09 juni 2023

Globala samhällsutmaningar diskuteras på EU-konferens i Blekinge

I samband med Sveriges EU-värdskap samlas människor från hela Europa i Blekinge för en konferens med fokus på våra största samhällsutmaningar.

Konferensen samlar deltagare från alla Europas regioner, forskningsaktörer och andra organisationer som på olika sätt arbetar med klimatanpassning och EU:s uppdrag.

09 juni 2023

Globala samhällsutmaningar diskuteras på EU-konferens i Blekinge

I samband med Sveriges EU-värdskap samlas människor från hela Europa i Blekinge för en konferens med fokus på våra största samhällsutmaningar. Den 13 juni hålls konferensen i Ronneby på Blekinge Convention Center. Temat för dagen är ”EU Missions”, så kallade EU-uppdrag. Region Blekinge var den första svenska regionen att underteckna ett av uppdragen, som handlar om klimatanpassning. 

 

Hallå där...

 
 
 

Mer att upptäcka!

Kalendarium

Tips och genvägar