Storm och snöfall vid väg i en stad.
Storm och snöfall vid väg i en stad.

Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
30 november 2023

Svenskt klimatbistånd bidrar till genomförandet av Parisavtalet

På klimatkonventionens 28:e klimatmöte i Dubai samlas över 70 000 deltagare för att följa upp Parisavtalet. På plats finns offentlig och privat sektor, civila samhället, akademin, beslutsfattare och biståndsgivare. Sida är där för att lyfta fram hur utvecklingssamarbetet bidrar till genomförandet av Parisavtalet.

29 november 2023

TMF mötte branschen på Byggmaterialdagen – hållbart byggande i fokus

Under tisdagen medverkade Trä- och Möbelföretagen, TMF, på Byggmaterialdagen i Stockholm. På plats och på scen deltog representanter från TMF för att diskutera byggmaterialens centrala roll för en långsiktig hållbar samhällsbyggnad.

29 november 2023

Nationell kartläggning av trädtäckning i större tätorter

Träd i den byggda miljön har stor betydelse för många ekosystemtjänster och för klimatanpassning av städer och tätorter genom att de skapar ett gynnsammare lokalklimat och fördröjer och infiltrerar dagvatten. Boverket har tillsammans med Metria gjort en kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter. Dessa trädtäckningsdata presenteras i två karttjänster och kan också beställas från Boverket som GIS-skikt.

28 november 2023

Rapport: Europas kritiska infrastruktur klarar inte översvämningar orsakade av regn

En rad översvämningar till följd av de senaste årens extremregn har haft förödande ekonomiska konsekvenser i Europa. Samtidigt belyser det nya direktivet om kritiska entiteters motståndskraft (CER), behovet av tålig stadsinfrastruktur. I en studie från Sweco kartläggs kritisk infrastrukturs sårbarhet i 26 europeiska städer, däribland Stockholm. I Stockholm anses vägnätet vara den mest sårbara infrastrukturen, följt av järnvägen på andra plats.

28 november 2023

Klimatomställningen i fokus när klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker Italien

Den 27–29 november reser klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari till Rom och Milano. Ministern kommer bland annat att träffa energi- och miljöministern och delta i en konferens om klimatomställningen tillsammans med en delegation av svenska och italienska företag.

 

Tips och genvägar

 
 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalendarium

5 december 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Lycksele

6 december 2023 | Hur klarar skogen framtidens klimat?

En regional skogskonferens om klimatanpassning i södra Sverige. För skogsägare, forskare, studenter eller yrkesverksamma såväl inom som utanför skogssektorn.
Plats: Växjö

7 december 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Boden

8 december 2023 | Webbseminarium skyfallskartering av tätorter

MSB bjuder in till presentation av en ny vägledning om metod för skyfallskartering av tätorter. Vägledningen har tagits fram på uppdrag av regeringen.

7 februari 2024 | Programkonferens AI i klimatets tjänst

Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen har genomfört två utlysningar på temat AI i klimatets tjänst. Nu bjuder vi in till en konferens i samarbete med AI Sweden för att samla projekten och ge andra aktörer möjlighet att träffa projekten, nätverka och lyssna på ledande internationella experter och panelsamtal kring skärningspunkten mellan AI och klimat.

Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
30 november 2023

Svenskt klimatbistånd bidrar till genomförandet av Parisavtalet

På klimatkonventionens 28:e klimatmöte i Dubai samlas över 70 000 deltagare för att följa upp Parisavtalet. På plats finns offentlig och privat sektor, civila samhället, akademin, beslutsfattare och biståndsgivare. Sida är där för att lyfta fram hur utvecklingssamarbetet bidrar till genomförandet av Parisavtalet.

29 november 2023

TMF mötte branschen på Byggmaterialdagen – hållbart byggande i fokus

Under tisdagen medverkade Trä- och Möbelföretagen, TMF, på Byggmaterialdagen i Stockholm. På plats och på scen deltog representanter från TMF för att diskutera byggmaterialens centrala roll för en långsiktig hållbar samhällsbyggnad.

29 november 2023

Nationell kartläggning av trädtäckning i större tätorter

Träd i den byggda miljön har stor betydelse för många ekosystemtjänster och för klimatanpassning av städer och tätorter genom att de skapar ett gynnsammare lokalklimat och fördröjer och infiltrerar dagvatten. Boverket har tillsammans med Metria gjort en kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter. Dessa trädtäckningsdata presenteras i två karttjänster och kan också beställas från Boverket som GIS-skikt.

28 november 2023

Rapport: Europas kritiska infrastruktur klarar inte översvämningar orsakade av regn

En rad översvämningar till följd av de senaste årens extremregn har haft förödande ekonomiska konsekvenser i Europa. Samtidigt belyser det nya direktivet om kritiska entiteters motståndskraft (CER), behovet av tålig stadsinfrastruktur. I en studie från Sweco kartläggs kritisk infrastrukturs sårbarhet i 26 europeiska städer, däribland Stockholm. I Stockholm anses vägnätet vara den mest sårbara infrastrukturen, följt av järnvägen på andra plats.

28 november 2023

Klimatomställningen i fokus när klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker Italien

Den 27–29 november reser klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari till Rom och Milano. Ministern kommer bland annat att träffa energi- och miljöministern och delta i en konferens om klimatomställningen tillsammans med en delegation av svenska och italienska företag.

 

Tips och genvägar

 
 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalendarium

5 december 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Lycksele

6 december 2023 | Hur klarar skogen framtidens klimat?

En regional skogskonferens om klimatanpassning i södra Sverige. För skogsägare, forskare, studenter eller yrkesverksamma såväl inom som utanför skogssektorn.
Plats: Växjö

7 december 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Boden

8 december 2023 | Webbseminarium skyfallskartering av tätorter

MSB bjuder in till presentation av en ny vägledning om metod för skyfallskartering av tätorter. Vägledningen har tagits fram på uppdrag av regeringen.

7 februari 2024 | Programkonferens AI i klimatets tjänst

Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen har genomfört två utlysningar på temat AI i klimatets tjänst. Nu bjuder vi in till en konferens i samarbete med AI Sweden för att samla projekten och ge andra aktörer möjlighet att träffa projekten, nätverka och lyssna på ledande internationella experter och panelsamtal kring skärningspunkten mellan AI och klimat.


Hallå där... Markku Rummukainen!

Läs mer om IPCC-konferensen på SMHIs webbplats

Tidigare publicerade "Hallå där..."

Besök arkivsidan med fler Hallå där-artiklar!

Hallå där... Markku Rummukainen!

Läs mer om IPCC-konferensen på SMHIs webbplats

Tidigare publicerade "Hallå där..."

Besök arkivsidan med fler Hallå där-artiklar!