fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

24 september 2020

Olivträden drabbas hårt av extremväder

Att bespruta, konstbevattna och gödsla olivträd har allt oftare blivit ett nödvändigt arbete runt Medelhavet. Fler tillfällen extremväder med frost, skyfall och torka stressar och försvagar träden. Skördarna runt Medelhavet på sina håll minskat med uppemot 20 procent senaste decenniet, enligt en branschorganisation.

23 september 2020

Åtvidaberg sanerar förorenade områden

Ett område i Åtvidaberg med tidigare sågverksindustri är förorenat och utgör en hälsorisk. Med klimatförändringen ökar risken kraftigt för att föroreningarna sprids till grundvatten och den intilliggande sjön Risten. Med stöd från Naturvårdsverket kan nu området börja saneras.  

22 september 2020

Ny kunskapssammanställning om klimat och biologisk mångfald

Den globala uppvärmningen leder till att många biologiska arter försvinner. Exempel på åtgärder kan handla om att identifiera ekosystembaserade och naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet. En ny kunskapssammanställning från Naturvårdsverket och SMHI ger ett svenskt perspektiv på hur klimatförändringar och biologisk mångfald hänger ihop.

 

Aktuellt

 
 
 
 
 

Nyheter

24 september 2020

Olivträden drabbas hårt av extremväder

Att bespruta, konstbevattna och gödsla olivträd har allt oftare blivit ett nödvändigt arbete runt Medelhavet. Fler tillfällen extremväder med frost, skyfall och torka stressar och försvagar träden. Skördarna runt Medelhavet på sina håll minskat med uppemot 20 procent senaste decenniet, enligt en branschorganisation.

23 september 2020

Åtvidaberg sanerar förorenade områden

Ett område i Åtvidaberg med tidigare sågverksindustri är förorenat och utgör en hälsorisk. Med klimatförändringen ökar risken kraftigt för att föroreningarna sprids till grundvatten och den intilliggande sjön Risten. Med stöd från Naturvårdsverket kan nu området börja saneras.  

22 september 2020

Ny kunskapssammanställning om klimat och biologisk mångfald

Den globala uppvärmningen leder till att många biologiska arter försvinner. Exempel på åtgärder kan handla om att identifiera ekosystembaserade och naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet. En ny kunskapssammanställning från Naturvårdsverket och SMHI ger ett svenskt perspektiv på hur klimatförändringar och biologisk mångfald hänger ihop.

 

Aktuellt