Nyheter

18 juli 2019

Utlysning av medel för forskning om våtmarker

Nu utlyses medel för forskning om våtmarkers klimatanpassningsnytta. Syftet med forskningsutlysningen är att ta fram ny kunskap gällande våtmarkers ekosystemtjänster som kan användas i Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Länsstyrelsernas arbete.

15 juli 2019

Projektpengar för anpassning av jordbruket

Nya pengar finns att söka för projekt som ska bidra till att minska jordbrukets klimatpåverkan och anpassa jordbruket till förändringar av klimatet. Jordbruksverket utlyser 37 miljoner till kompetensutveckling, pilotprojekt och nya samarbeten. Sista ansökningsdag är 30 augusti.

11 juli 2019

Workshop för kulturarv i ett förändrat klimat

I augusti arrangeras en workshop på tema klimatförändringar och kulturmiljö. Här lyfts frågor om bevarande, synen på förändringar, ansvarsförhållanden, kunskaper och förmedling av allt från berättelser till byggteknik. Dagens fokus är Bartjan, det samiska sommarvistet och kulturmiljön klassad som riksintresse.

10 juli 2019

FN-rapport följer upp hållbarhetsmålen – klimatet ett av de största hoten

En ny FN rapport summerar de globala hållbarhetsmålen och slår fast att klimatförändringarna är ett av de största hoten för att målen inte nås. Här konstateras bland annat att arbetet för att uppnå målen inte är tillräckligt ambitiösa, och att det krävs ett utökat internationellt samarbete.

Nyheter

18 juli 2019

Utlysning av medel för forskning om våtmarker

Nu utlyses medel för forskning om våtmarkers klimatanpassningsnytta. Syftet med forskningsutlysningen är att ta fram ny kunskap gällande våtmarkers ekosystemtjänster som kan användas i Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Länsstyrelsernas arbete.

15 juli 2019

Projektpengar för anpassning av jordbruket

Nya pengar finns att söka för projekt som ska bidra till att minska jordbrukets klimatpåverkan och anpassa jordbruket till förändringar av klimatet. Jordbruksverket utlyser 37 miljoner till kompetensutveckling, pilotprojekt och nya samarbeten. Sista ansökningsdag är 30 augusti.

11 juli 2019

Workshop för kulturarv i ett förändrat klimat

I augusti arrangeras en workshop på tema klimatförändringar och kulturmiljö. Här lyfts frågor om bevarande, synen på förändringar, ansvarsförhållanden, kunskaper och förmedling av allt från berättelser till byggteknik. Dagens fokus är Bartjan, det samiska sommarvistet och kulturmiljön klassad som riksintresse.

10 juli 2019

FN-rapport följer upp hållbarhetsmålen – klimatet ett av de största hoten

En ny FN rapport summerar de globala hållbarhetsmålen och slår fast att klimatförändringarna är ett av de största hoten för att målen inte nås. Här konstateras bland annat att arbetet för att uppnå målen inte är tillräckligt ambitiösa, och att det krävs ett utökat internationellt samarbete.

Klimatanpassningsexempel