Nyheter

23 september 2019

Rapport från Röda Korset: 200 miljoner klimatflyktingar år 2050

I rapporten "The cost of doing nothing" skriver Röda Korset att år 2050 kan så många som 200 miljoner människor i världen behöva humanitärt stöd till följd av klimatrelaterade katastrofer som översvämningar, stormar, torka och skogsbränder samt klimatförändringarnas socioekonomiska effekter.

20 september 2019

Ny film om klimatanpassning

Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort en ny film om klimatanpassning. Denna gång handlar filmen om landsbygden och utmaningar och möjligheter inom lantbruket.

19 september 2019

Utmaning att kombinera resiliens med lönsamhet

Ett företags resiliens handlar om att minska den sårbarhet som följer av bland annat klimatförändringar.
"För landsbygdsföretag kan det handla om att odla flera olika grödor, att bredda sitt erbjudande till flera marknader eller att minska risken för skogsbränder", säger My Sellberg, forskare vid Stockholm Resilience Center.

18 september 2019

Nya scenarier för ökande georisker – ett verktyg i klimatanpassningsarbetet

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram nya scenarier för ökande georisker i ett föränderligt klimat. "Det är hög tid öka kunskapen och insatserna för att minska klimatrelaterade risker för ras, skred, erosion och översvämning", säger Kerstin Konitzer, SGI.

Nyheter

23 september 2019

Rapport från Röda Korset: 200 miljoner klimatflyktingar år 2050

I rapporten "The cost of doing nothing" skriver Röda Korset att år 2050 kan så många som 200 miljoner människor i världen behöva humanitärt stöd till följd av klimatrelaterade katastrofer som översvämningar, stormar, torka och skogsbränder samt klimatförändringarnas socioekonomiska effekter.

20 september 2019

Ny film om klimatanpassning

Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort en ny film om klimatanpassning. Denna gång handlar filmen om landsbygden och utmaningar och möjligheter inom lantbruket.

19 september 2019

Utmaning att kombinera resiliens med lönsamhet

Ett företags resiliens handlar om att minska den sårbarhet som följer av bland annat klimatförändringar.
"För landsbygdsföretag kan det handla om att odla flera olika grödor, att bredda sitt erbjudande till flera marknader eller att minska risken för skogsbränder", säger My Sellberg, forskare vid Stockholm Resilience Center.

18 september 2019

Nya scenarier för ökande georisker – ett verktyg i klimatanpassningsarbetet

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram nya scenarier för ökande georisker i ett föränderligt klimat. "Det är hög tid öka kunskapen och insatserna för att minska klimatrelaterade risker för ras, skred, erosion och översvämning", säger Kerstin Konitzer, SGI.

Klimatanpassningsexempel