Skogsbrand

Tema: Brand

Klimatförändringar leder till att brandrisken ökar i skog och mark. I framtiden kan vi vänta oss både en förlängd brandrisksäsong och en ökad frekvens av så kallade högriskperioder för brandrisk. Förändringen i brandrisk drivs av den globala uppvärmningen – ju högre utsläppsnivåer, desto större blir ökningen av risken för skogsbränder.

Läs mer om brand
Tidigare publicerade temasidor hittar du här

Skogsbrand

Tema: Brand

Klimatförändringar leder till att brandrisken ökar i skog och mark. I framtiden kan vi vänta oss både en förlängd brandrisksäsong och en ökad frekvens av så kallade högriskperioder för brandrisk. Förändringen i brandrisk drivs av den globala uppvärmningen – ju högre utsläppsnivåer, desto större blir ökningen av risken för skogsbränder.

Läs mer om brand
Tidigare publicerade temasidor hittar du här


Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
13 juni 2024

Ny studie avslöjar brister i Sveriges vattenförvaltning

En nyligen avslutad studie av svenska reglerade älvar, däribland Emån, Klarälven och Ätran, har kastat ljus över hur samverkan och styrning av vattenförvaltning fungerar i Sverige. Forskare från Karlstads universitet har identifierat flera viktiga hållbarhetsutmaningar kopplade till vattenreglering, inklusive klimatarbete, översvämningsrisker och biodiversitet.

13 juni 2024

Rustad för regn? Fler översvämningar pressar kommunerna

Nederbörd känner inga gränser, men det gör lagstiftningen. När regnet nu faller i större mängd och med ökad intensitet i ett allt varmare klimat, ställs ansvarsfrågan kring översvämningar på sin spets. Regnvattnet som faller på en plats, stannar inte kvar där utan rinner vidare nedströms och påverkar fastigheter, infrastruktur och mark längs med färden.

13 juni 2024

Uppsala värdkommun för nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2025

12-13 mars 2025 står Uppsala värd för den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Senast konferensen hölls i Uppsala var 2012. Nu är det återigen dags för lärdomens stad att ta del av alla spännande VA-frågor och den kunskap som finns samlad här.

13 juni 2024

Tung agenda när Romina Pourmokhtari möter EU-kollegorna

På måndag samlas EU:s miljöministrar för att försöka komma överens om en rad viktiga hållbarhetsfrågor. Här är mötets höjdpunkter och de förväntade resultaten.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

13 juni 2024 | Transition Lab Forum Live: Rättvis energiomställning

Viable Cities och Örebro kommun hälsar varmt välkomna till Transition Lab Forum Live med tema Rättvis energiomställning!

17 juni 2024 | Megaspelet om energisystemet

Delta i Megaspelet! För alla med intresse för hållbarhet och klimatomställning, exempelvis bolag, forskare, studenter, offentliga verksamheter och medborgare. Vid detta speltillfälle utgår vi från en lokal kontext och arbetar med framtidsscenarier utifrån ett Linköpings-perspektiv. Begränsat antal platser!

18 juni 2024 | Webbinarium om klimat­anpassad skogsskötsel

Hur kommer klimatet att påverka skogens förutsättningar i framtiden? Vad kan du som skogsägare göra för att din skog ska vara rustad för klimat­förändringarna? Skogssällskapet och SMHI bjuder in till en timmes webbinarium.

22 juni-1 juli 2024 | Mitigating Flood Risk for Heritage

ICCROM är en mellanstatlig organisation för kulturvårdsfrågor. I sommar ger de en utbildning i att minska risken för översvämningsskador i kulturarvsmiljöer. Anmälan stänger 25 februari. 

Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
13 juni 2024

Ny studie avslöjar brister i Sveriges vattenförvaltning

En nyligen avslutad studie av svenska reglerade älvar, däribland Emån, Klarälven och Ätran, har kastat ljus över hur samverkan och styrning av vattenförvaltning fungerar i Sverige. Forskare från Karlstads universitet har identifierat flera viktiga hållbarhetsutmaningar kopplade till vattenreglering, inklusive klimatarbete, översvämningsrisker och biodiversitet.

13 juni 2024

Rustad för regn? Fler översvämningar pressar kommunerna

Nederbörd känner inga gränser, men det gör lagstiftningen. När regnet nu faller i större mängd och med ökad intensitet i ett allt varmare klimat, ställs ansvarsfrågan kring översvämningar på sin spets. Regnvattnet som faller på en plats, stannar inte kvar där utan rinner vidare nedströms och påverkar fastigheter, infrastruktur och mark längs med färden.

13 juni 2024

Uppsala värdkommun för nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2025

12-13 mars 2025 står Uppsala värd för den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Senast konferensen hölls i Uppsala var 2012. Nu är det återigen dags för lärdomens stad att ta del av alla spännande VA-frågor och den kunskap som finns samlad här.

13 juni 2024

Tung agenda när Romina Pourmokhtari möter EU-kollegorna

På måndag samlas EU:s miljöministrar för att försöka komma överens om en rad viktiga hållbarhetsfrågor. Här är mötets höjdpunkter och de förväntade resultaten.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

13 juni 2024 | Transition Lab Forum Live: Rättvis energiomställning

Viable Cities och Örebro kommun hälsar varmt välkomna till Transition Lab Forum Live med tema Rättvis energiomställning!

17 juni 2024 | Megaspelet om energisystemet

Delta i Megaspelet! För alla med intresse för hållbarhet och klimatomställning, exempelvis bolag, forskare, studenter, offentliga verksamheter och medborgare. Vid detta speltillfälle utgår vi från en lokal kontext och arbetar med framtidsscenarier utifrån ett Linköpings-perspektiv. Begränsat antal platser!

18 juni 2024 | Webbinarium om klimat­anpassad skogsskötsel

Hur kommer klimatet att påverka skogens förutsättningar i framtiden? Vad kan du som skogsägare göra för att din skog ska vara rustad för klimat­förändringarna? Skogssällskapet och SMHI bjuder in till en timmes webbinarium.

22 juni-1 juli 2024 | Mitigating Flood Risk for Heritage

ICCROM är en mellanstatlig organisation för kulturvårdsfrågor. I sommar ger de en utbildning i att minska risken för översvämningsskador i kulturarvsmiljöer. Anmälan stänger 25 februari.