fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

18 maj 2022

Webbinarium 19 maj: Klimatanpassning för ökad livsmedelssäkerhet

Som en del av SMHIs seminarieserie om klimat kommer tre experter att prata om livsmedelssäkerhet ur ett klimatanpassningssperspektiv den 19 maj. Utöver SMHI kommer även Livsmedelsverket och Jordbruksverket att dela med sig av sina kunskaper på området.

17 maj 2022

Rapport lyfter prioriteringar för nordiska ländernas hantering av transnationella klimatrisker

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har en studie utförts som undersöker de transnationella klimatrisker som de nordiska länderna står inför, riskmedvetenhet, och möjliga sätt att bemöta dem. Studien framhåller 10 prioriteringar för det nordiska samarbetet om gränsöverskridande klimatrisker. Bland dessa syns ett gemensamt nordiskt forskningsprogram och samarbete med den privata sektorn.

16 maj 2022

Ny handlingsplan för klimatanpassning från Jordbruksverket

I enlighet med Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete har Jordbruksverket lanserat en ny handlingsplan för klimatanpassning. Den förra togs fram 2017 och gällde i fem år. Myndighetens mål med klimatanpassningen är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig, lönsam och ökande matproduktion, att Sverige ska nå miljömålen och produktionen ska bli mer resurseffektiv, och att Sverige ska ha en god djurhälsa, en god djurvälfärd och ett gott växtskydd.

 

Aktuellt

 
 
 
 
 

Nyheter

18 maj 2022

Webbinarium 19 maj: Klimatanpassning för ökad livsmedelssäkerhet

Som en del av SMHIs seminarieserie om klimat kommer tre experter att prata om livsmedelssäkerhet ur ett klimatanpassningssperspektiv den 19 maj. Utöver SMHI kommer även Livsmedelsverket och Jordbruksverket att dela med sig av sina kunskaper på området.

17 maj 2022

Rapport lyfter prioriteringar för nordiska ländernas hantering av transnationella klimatrisker

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har en studie utförts som undersöker de transnationella klimatrisker som de nordiska länderna står inför, riskmedvetenhet, och möjliga sätt att bemöta dem. Studien framhåller 10 prioriteringar för det nordiska samarbetet om gränsöverskridande klimatrisker. Bland dessa syns ett gemensamt nordiskt forskningsprogram och samarbete med den privata sektorn.

16 maj 2022

Ny handlingsplan för klimatanpassning från Jordbruksverket

I enlighet med Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete har Jordbruksverket lanserat en ny handlingsplan för klimatanpassning. Den förra togs fram 2017 och gällde i fem år. Myndighetens mål med klimatanpassningen är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig, lönsam och ökande matproduktion, att Sverige ska nå miljömålen och produktionen ska bli mer resurseffektiv, och att Sverige ska ha en god djurhälsa, en god djurvälfärd och ett gott växtskydd.

 

Aktuellt