fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

23 maj 2022

Sverige förstärker forskningssamarbete för ökat stöd till miljö, klimat och säkerhet

Forskningssamarbetet ”Stockholm Hub on Environment, Peace and Security” har återlanserats, och kommer i fortsättningen att finansieras av Utrikesdepartementet. Satsningen ska fortsätta att främja kunskapsutveckling och policydialog gällande kopplingarna mellan klimat och säkerhet, för att förhindra geopolitisk konkurrens om naturresurser och undvika nya konflikter.

18 maj 2022

Webbinarium 19 maj: Klimatanpassning för ökad livsmedelssäkerhet

Som en del av SMHIs seminarieserie om klimat kommer tre experter att prata om livsmedelssäkerhet ur ett klimatanpassningssperspektiv den 19 maj. Utöver SMHI kommer även Livsmedelsverket och Jordbruksverket att dela med sig av sina kunskaper på området.

17 maj 2022

Rapport lyfter prioriteringar för nordiska ländernas hantering av transnationella klimatrisker

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har en studie utförts som undersöker de transnationella klimatrisker som de nordiska länderna står inför, riskmedvetenhet, och möjliga sätt att bemöta dem. Studien framhåller 10 prioriteringar för det nordiska samarbetet om gränsöverskridande klimatrisker. Bland dessa syns ett gemensamt nordiskt forskningsprogram och samarbete med den privata sektorn.

 

Aktuellt

 
 
 
 
 

Nyheter

23 maj 2022

Sverige förstärker forskningssamarbete för ökat stöd till miljö, klimat och säkerhet

Forskningssamarbetet ”Stockholm Hub on Environment, Peace and Security” har återlanserats, och kommer i fortsättningen att finansieras av Utrikesdepartementet. Satsningen ska fortsätta att främja kunskapsutveckling och policydialog gällande kopplingarna mellan klimat och säkerhet, för att förhindra geopolitisk konkurrens om naturresurser och undvika nya konflikter.

18 maj 2022

Webbinarium 19 maj: Klimatanpassning för ökad livsmedelssäkerhet

Som en del av SMHIs seminarieserie om klimat kommer tre experter att prata om livsmedelssäkerhet ur ett klimatanpassningssperspektiv den 19 maj. Utöver SMHI kommer även Livsmedelsverket och Jordbruksverket att dela med sig av sina kunskaper på området.

17 maj 2022

Rapport lyfter prioriteringar för nordiska ländernas hantering av transnationella klimatrisker

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har en studie utförts som undersöker de transnationella klimatrisker som de nordiska länderna står inför, riskmedvetenhet, och möjliga sätt att bemöta dem. Studien framhåller 10 prioriteringar för det nordiska samarbetet om gränsöverskridande klimatrisker. Bland dessa syns ett gemensamt nordiskt forskningsprogram och samarbete med den privata sektorn.

 

Aktuellt