fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

16 april 2021

Nationell vägledning för naturbaserade lösningar i arbetet med klimatanpassning

Naturvårdsverket har nu publicerat en nationell vägledning för hur man kan använda sig av naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet. Den riktar sig till såväl kommuner som enskilda markägare och vill inspirera till att nyttja naturen som ett verktyg i arbetet med klimatanpassning.

15 april 2021

Information fick invånarna att spara på vattnet

Det senaste exemplet i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, handlar om hur vattenanvändningen på Gotland har minskat genom information till allmänheten.

14 april 2021

Lokala strategier och politiskt stöd krävs för en effektiv klimatanpassning

Få kommuner har en formell organisation för klimatanpassning, tydliga strukturer och politiskt stöd saknas ofta och specifika klimatanpassningsplaner är ovanligt – det visar en studie av 13 kommuner som gjorts av professor Mikael Granberg vid Karlstads universitet och universitetslektor Ann-Catrin Kristianssen vid Örebro universitet. För att få en effektiv klimatanpassning krävs det lokala strategier och ett politiskt stöd, enligt författarna.

 

Aktuellt

 
 
 
 
 

Nyheter

16 april 2021

Nationell vägledning för naturbaserade lösningar i arbetet med klimatanpassning

Naturvårdsverket har nu publicerat en nationell vägledning för hur man kan använda sig av naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet. Den riktar sig till såväl kommuner som enskilda markägare och vill inspirera till att nyttja naturen som ett verktyg i arbetet med klimatanpassning.

15 april 2021

Information fick invånarna att spara på vattnet

Det senaste exemplet i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, handlar om hur vattenanvändningen på Gotland har minskat genom information till allmänheten.

14 april 2021

Lokala strategier och politiskt stöd krävs för en effektiv klimatanpassning

Få kommuner har en formell organisation för klimatanpassning, tydliga strukturer och politiskt stöd saknas ofta och specifika klimatanpassningsplaner är ovanligt – det visar en studie av 13 kommuner som gjorts av professor Mikael Granberg vid Karlstads universitet och universitetslektor Ann-Catrin Kristianssen vid Örebro universitet. För att få en effektiv klimatanpassning krävs det lokala strategier och ett politiskt stöd, enligt författarna.

 

Aktuellt