Kalender

13 juni 2024 | Transition Lab Forum Live: Rättvis energiomställning

Viable Cities och Örebro kommun hälsar varmt välkomna till Transition Lab Forum Live med tema Rättvis energiomställning!

17 juni 2024 | Megaspelet om energisystemet

Delta i Megaspelet! För alla med intresse för hållbarhet och klimatomställning, exempelvis bolag, forskare, studenter, offentliga verksamheter och medborgare. Vid detta speltillfälle utgår vi från en lokal kontext och arbetar med framtidsscenarier utifrån ett Linköpings-perspektiv. Begränsat antal platser!

18 juni 2024 | Webbinarium om klimat­anpassad skogsskötsel

Hur kommer klimatet att påverka skogens förutsättningar i framtiden? Vad kan du som skogsägare göra för att din skog ska vara rustad för klimat­förändringarna? Skogssällskapet och SMHI bjuder in till en timmes webbinarium.

22 juni-1 juli 2024 | Mitigating Flood Risk for Heritage

ICCROM är en mellanstatlig organisation för kulturvårdsfrågor. I sommar ger de en utbildning i att minska risken för översvämningsskador i kulturarvsmiljöer. Anmälan stänger 25 februari. 

25-28 juni 2024 | Almedalsveckan

Här på Klimatanpassning.se har vi listat de sessioner som berör ämnet klimatanpassning under Almedalsveckan i år. Sessionerna tar upp bland annat  klimatledarskap, infrastruktur och stadsplanering kopplat till klimatanpassning. Almedalsveckan går av stapeln under vecka 26.

2 oktober 2024 | Gestaltad livsmiljö – hur ska vi räkna?

Vad kostar kvalitet? Behöver och kan vi tänka och räkna på nya sätt? På konferensen möts fastighetsägare, byggaktörer, kommuner och myndigheter för att gemensamt lyssna till inspirerande exempel och diskutera hur vi skapar och säkerställer attraktiva livsmiljöer och förvaltar befintliga värden – för dagens invånare och för framtida generationer. 

16 oktober 2024 | Boverksdagen

Boverksdagen fokuserar på framtidsfrågor inom planering, byggande och boende. Dagen vänder sig till dig som leder och fattar beslut inom samhällsbyggnadssektorn, till exempel kommuner, länsstyrelser, universitet och andra organisationer och företag.

12-13 mars 2025 | Vatten Avlopp Kretslopp

12-13 mars 2025 står Uppsala värd för den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Senast konferensen hölls i Uppsala var 2012. Nu är det återigen dags för lärdomens stad att ta del av alla spännande VA-frågor och den kunskap som finns samlad här.

13 juni 2024 | Transition Lab Forum Live: Rättvis energiomställning

Viable Cities och Örebro kommun hälsar varmt välkomna till Transition Lab Forum Live med tema Rättvis energiomställning!

17 juni 2024 | Megaspelet om energisystemet

Delta i Megaspelet! För alla med intresse för hållbarhet och klimatomställning, exempelvis bolag, forskare, studenter, offentliga verksamheter och medborgare. Vid detta speltillfälle utgår vi från en lokal kontext och arbetar med framtidsscenarier utifrån ett Linköpings-perspektiv. Begränsat antal platser!

18 juni 2024 | Webbinarium om klimat­anpassad skogsskötsel

Hur kommer klimatet att påverka skogens förutsättningar i framtiden? Vad kan du som skogsägare göra för att din skog ska vara rustad för klimat­förändringarna? Skogssällskapet och SMHI bjuder in till en timmes webbinarium.

22 juni-1 juli 2024 | Mitigating Flood Risk for Heritage

ICCROM är en mellanstatlig organisation för kulturvårdsfrågor. I sommar ger de en utbildning i att minska risken för översvämningsskador i kulturarvsmiljöer. Anmälan stänger 25 februari. 

25-28 juni 2024 | Almedalsveckan

Här på Klimatanpassning.se har vi listat de sessioner som berör ämnet klimatanpassning under Almedalsveckan i år. Sessionerna tar upp bland annat  klimatledarskap, infrastruktur och stadsplanering kopplat till klimatanpassning. Almedalsveckan går av stapeln under vecka 26.

2 oktober 2024 | Gestaltad livsmiljö – hur ska vi räkna?

Vad kostar kvalitet? Behöver och kan vi tänka och räkna på nya sätt? På konferensen möts fastighetsägare, byggaktörer, kommuner och myndigheter för att gemensamt lyssna till inspirerande exempel och diskutera hur vi skapar och säkerställer attraktiva livsmiljöer och förvaltar befintliga värden – för dagens invånare och för framtida generationer. 

16 oktober 2024 | Boverksdagen

Boverksdagen fokuserar på framtidsfrågor inom planering, byggande och boende. Dagen vänder sig till dig som leder och fattar beslut inom samhällsbyggnadssektorn, till exempel kommuner, länsstyrelser, universitet och andra organisationer och företag.

12-13 mars 2025 | Vatten Avlopp Kretslopp

12-13 mars 2025 står Uppsala värd för den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Senast konferensen hölls i Uppsala var 2012. Nu är det återigen dags för lärdomens stad att ta del av alla spännande VA-frågor och den kunskap som finns samlad här.