Finansiering

Ämne Försäkring och finans

Det finns många former av finansiering som gäller åtgärder inom eller med bäring på klimatanpassning. Här presenteras ett urval av möjligheter till finansiering. Kontakta oss gärna med tips om fler former där man kan söka medel.

Nedan beskrivs några exempel på hur och var man kan söka pengar, såväl från svenska finansiärer som från de större EU-programmen.

Vad finns det för utlysningar?

Här presenteras ett urval av möjligheter till finansiering i Sverige.

Hur kan klimatanpassning finansieras i kommuner?

Att hitta finansiering till klimatanpassningen kan vara en utmaning för många kommuner. Här ges en vägledning till hur olika områden eller frågeställningar kan finansieras inom kommunal budget, med hjälp av finansieringsinstrument som VA-taxan och gröna obligationer, eller med hjälp av projektfinansiering från nationella program och EU fonder.
Hur kan klimatanpassning finansieras i kommuner?

 

Mission Adaptation to Climate Change

Som en del av EUs klimatanpassning kommer 150 regioner och kommuner väljas ut att ingå i frontlinjen för arbetet med att implementera EU strategi för klimatanpassning. Omfattande stöttning på flera plan kommer att erbjudas de utvalda parterna. Ta chansen och ansök nu om intresse finns.
Europeiska kommissionens sida för ansökan

 

Mistra

Mistra finansierar större strategiska miljöforskningsprogram. Flera av satsningarna har direkt eller indirekt relevans för klimatfrågan, inklusive anpassning. Som exempel kan nämnas Mistra Urban Futures. Resultat från tidigare program finns att tillgå på Mistras hemsida. 
Mistra