Nyhetsarkiv

Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Genom att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering, bland annat grön infrastruktur och ekosystemtjänster, kan många vinster skapas.

Boverket och Naturvårdsverket har tagit fram en fördjupad vägledning om kartläggning inom grönplanering. Vägledningen presenteras på fem seminarier runt om i landet. Först ut är en träff i Bollnäs den 26 oktober. Övriga fyra träffar är i november och december.

Publicerad:

Här är rasrisken störst i Dalarna: ”Visst är man orolig”

Dalarnas vägar löper mindre risk att kollapsa av kvicklera än vad vägar i södra och västra Sverige gör. Men även här finns risk för jordskred, främst längs Dalälven.

- Hela vägen egentligen, ända från Siljan ner till Avesta, säger Eva-Karin Ljunglund, beredskapshandläggare och klimatanpassningssamordnare vid länsstyrelsen Dalarna.

Publicerad:

Bostadsbolag rustar för klimatförändringar

Extrema väderhändelser som stormen Hans och skyfallen i Bergslagen har blivit en väckarklocka. Det blir tydligt för kommuner och fastighetsägare att samhället behöver rustas för att bli mer motståndskraftigt.

Publicerad:

Seminarium: Vattenkaos och torka – så klimatanpassar vi våra städer

I projektet MuKlis (multifunktionell klimatanpassning i samverkan) har 10 projektparter från kommunal såväl som privat sektor, akademi och institut med gemensamma krafter arbetat med lösningar för hantering av extremväder. Projektet har arbetat med fallstudier från Stockholm Stad och Västerås kommun och resultatet presenteras under slutseminarium den 17 oktober. Det går att delta på plats eller digitalt via länk.

Publicerad:

Stöd till jordbruksföretag som drabbats av torka och nederbörd

Regeringen har valt att ge ett riktat stöd till mjölk- och nötköttsproduktion samt vårsådda spannmåls- och oljeväxtsgrödor då dessa produktionsgrenar drabbats särskilt hårt av väderutvecklingen under 2023. Stödet beräknas uppgå till cirka 75 kronor per djurenhet och cirka 220 kronor per hektar vårsådd gröda. Det exakta beloppet kommer fastställas inför utbetalning.

Publicerad:

Nytt nyhetsbrev om klimatanpassning

I det senaste nyhetsbrevet om klimatanpassning kan du läsa mer om ras och skred, men även få information om aktuell forskning, finansiering och kurser.

Publicerad:

Pengar till klimatanpassning dras in – Länsstyrelsen kritiska

Kollapsen av E6:an i Stenungsund kan ha med en sprängning vid en byggarbetsplats att göra, men det ligger också i ett område med stor skredrisk.

Länsstyrelsen samordnar klimatanpassningen i länet och riktar nu kritik mot att regeringen kapar stödet till deras arbete i den nya budgeten.

Men Johan Hultberg (M) säger att regeringen gör andra satsningar för att motverka naturolyckor.

Publicerad:

Stöd för kompetensutveckling inom hållbart skogsbruk 2023-2027

Skogsstyrelsen lyser ut 20 miljoner kronor för att anordna kompetensutveckling inom variationsrikt skogsbruk och miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder. Sista ansökningsdag är 18 november.

Publicerad:

MP satsar miljarder på klimatanpassning

Miljöpartiet vill satsa 3,7 miljarder på klimatanpassning i sin skuggbudget. Vi har en regering som drar åt fel håll, säger språkröret Per Bolund.

Publicerad:

I klimatets svallvågor

Sedan 1960-talet har Tylösands strandkant flyttats 30 meter inåt land. Om 60 år från nu kan det stigande havet ha tagit ytterligare 70 meter.

– Nu måste utsläppen av växthusgaser minska, säger Hanna Billmayer, klimatanpassningsstrateg på Halmstads kommun.

Publicerad:
År
Månad