Nyhetsarkiv

Regeringen tillsätter ny ordförande i expertrådet för klimatanpassning

Regeringen beslutade den 2 mars att tillsätta klimatexperten Åsa-Britt Karlsson som ny ordförande för det Nationella expertrådet för klimatanpassning fram till december 2026. Åsa-Britt Karlsson är för närvarande klimatexpert vid den liberala tankesmedjan Fores och tidigare GD vid Statens Geotekniska Institut mellan 2012 och 2021 samt statssekreterare på Miljödepartementet mellan 2006 och 2011. Åsa-Britt Karlsson har även varit utredare för Vägen till en klimatpositiv framtid.

– Sverige är ett av de länder i världen som ligger längst fram i klimatomställningen, och det ska vi fortsätta göra. …

Publicerad:

Nya jordartsdata – för klimatanpassning, samhällsplanering och infrastrukturbyggande

SGU har tagit fram jordartsinformation för samhällsplanering i östra delarna av Jämtlands län och i Västernorrlands län längs kusten norr om Örnsköldsvik. Uppdaterad och förbättrade jordartsdata finns även för områden öster om Enköping, norr om Nyköping, runt Kungsbacka och Alingsås.

– Våra jordartsdata visar på markförhållandena och är därför viktig för planeringen av ett hållbart samhälle. Informationen kan användas av kommuner, myndigheter och konsulter för att bland annat bedöma om ett område är lämpligt att bebygga, var det finns värdefulla grundvattentillgångar eller för att göra …

Publicerad:

Ny webbtjänst visar högvattenhändelser idag och i framtiden

Vad kommer att hända med vattenståndet längs Sveriges kust i takt med klimatförändringen? Hur kan det förändras till år 2050, eller 2150? Kan vi räkna med fler översvämningar i framtiden? Det ger SMHIs nya webbtjänst för högvattenhändelser svar på.

- Med vår nya interaktiva tjänst kan man som användare spana in i framtiden för att se hur medelvattenståndet längs Sveriges kust kan komma att förändras till följd av olika utsläppsscenarier. Om medelvattenståndet höjs, så kan detta i sin tur leda till fler översvämningar vid den specifika platsen. Vi har utvecklat tjänsten …

Publicerad:

Anmälan öppen till grundkurs i klimatanpassning

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI arrangerar varje år en eller två kurser i klimatanpassning. Nu kan du anmäla dig till grundkursen som går av stapeln 9-10 maj på SMHI i Norrköping.  Kursdeltagare få möjlighet att lära sig grunderna i klimatanpassning och ta del av konkreta exempel från andra kommuner och länsstyrelser.

Publicerad:

Var tredje kommun har laddat ner standard för klimatanpassning

SMHI sponsrar ISO 14090 och 14091, två standarder som beskriver en strukturerad metod för hur man kan arbeta med klimatanpassning. Dessa är kostnadsfria för vem som helst att ladda ner och hittills har 30 procent av kommunerna utnyttjat möjligheten.

Publicerad:

Skyfallshanteringen i Göteborgs Stad behöver bli bättre

Göteborgs Stad måste förbättra arbetet med skyfallshantering.
– Klimatanpassningen är en utmaning för hela samhället och ansvaret är fördelat mellan olika parter. Det här innebär stora utmaningar, säger Bengt Bivall, ordförande för stadsrevisionen.

Publicerad:

Klimatanpassning – varför arbetar försäkringsbranschen med det?

Klimat- och hållbarhetsfrågor har under lång tid varit en prioriterad fråga hos försäkringsbranschen. Branschen är de som märker av klimatförändringarna tidigt och tanken är att i god tid kunna bidra till en omställning för ett hållbart samhälle. I podden "Försäkringssnack" berättar juristen Staffan Moberg om hur branschen jobbar med klimatanpassning.

Publicerad:

Bostadsföretag ska få hjälp med klimatanpassning

Ett förändrat klimat med höjda temperaturer och större nederbördsmängder leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden. Sveriges Allmännytta ska nu tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och fem allmännyttiga bostadsföretag ta fram en vägledning för hur bostadsföretag kan arbeta systematiskt med klimatanpassning.

Publicerad:

Fastighetsägare har små förutsättningar att hantera jordskred

Statens geotekniska institut har undersökt vilka möjligheter samhället har att hantera jordskred och ras, vilka ökar i och med klimatförändringen. Rapporten visar att fastighetsägare är en utsatt grupp i frågor om skred och ras.
– Fastighetsägare har både juridiskt och ekonomiskt ansvar att skydda sin fastighet mot effekterna av klimatförändringen. Men många fastighetsägare vet inte det, säger Yvonne Rogbeck, chef för strategi och internationella samarbeten vid Statens geotekniska institut, SGI.

Publicerad:

Är du skogsägare och funderar på klimatet?

SMHI genomför gratis grundkurser och fortsättningskurser om hur du kan anpassa din skog till den klimatförändring vi redan upplever idag, och till den förändring av klimatet som sker i framtiden. Anmälan till det första kurstillfället 7 mars är nu öppen.

Publicerad:
År
Månad