Nyhetsarkiv

Tävling ska bidra till nya lösningar för grönare städer

En innovationstävling har just startat, med målet att hitta nya lösningar som bidrar både till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva och klimatanpassade utemiljöer i våra städer. – Vi behöver använda ytorna i våra städer på ett smart sätt, både för att anpassa oss till ett förändrat klimat men också för att de ska ge rekreation och välmående, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Publicerad:

Digital konferens 12 oktober: Forum för naturkatastrofer

Forumet är en mötesplats för de som arbetar med naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Eventet vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligorganisationer samt till forskare och doktorander. Forumet innehåller en svensk session på morgonen inriktad till praktiker, och en engelsk session på eftermiddagen inriktad till forskning. Sista anmälningsdatum är 4 oktober.

Publicerad:

Klimatförändringarna hotar livsmedelsförsörjningen

Forskare från Stockholm Environment Institute, SEI, har gjort en systematisk och kvantitativ bedömning av gränsöverskridande klimatrisker för handel med stora jordbruksprodukter som majs, ris, vete, soja, sockerrör och kaffe. De slår bland annat fast att produktionen av vissa råvaror riskerar att minska och att även Sverige kommer att drabbas.

Publicerad:

Klimatanpassning på ForskarFredag den 24 september

Att leva och bo med nya klimatförutsättningar - hur ställer vi om? Det är ämnet för ForskarFredag den 24 september. De livesända samtalen tar till exempel upp frågor som: ”Vad innebär klimatförändringarna och vad betyder det för oss?” samt ”Hur kan vi lösa matförsörjningen när jorden blir svårare att bruka i takt med att behovet av föda ökar?” Sändningen är ett samarbete mellan Rymdstyrelsen, SMHI, Visualiseringscenter C samt Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad:

Seminarium om klimatrisker och FN:s Sendairamverk – anmälan öppen

Den 27 oktober arrangerar MSB ett seminarium om klimatrisker och FN:s Sendairamverk. Nu är anmälan öppen. Seminariet sker digitalt, är kostnadsfritt och riktar sig främst till räddningstjänster, säkerhetssamordnare, beredskapssamordnare, klimatsamordnare och stadsplanerare.

Publicerad:

Föreslår översvämningsskydd längs Nissan

För att undvika översvämningar nu och i framtiden föreslår Halmstads kommuns klimatanpassningsstrateg att det ska byggas ett tre kilometer långt översvämningsskydd längs med Nissan. Pris: 400 miljoner kronor.

Publicerad:

Regeringen föreslår stor satsning på klimatanpassning

I regeringens budgetförslag föreslås att potten som kommunerna kan söka bidrag från till faktiska åtgärder mot klimatrelaterade olyckor ska höjas till 500 miljoner kronor. Dessutom föreslår de att stödet till myndigheter för att stötta kommuner med kunskap och planering för mer långsiktig klimatanpassning höjs till 140 miljoner kronor årligen. 

Publicerad:

Nu ska översvämningarna i Dalarna och Gävleborg utredas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg uppdraget att utreda översvämningarna som drabbade länen i augusti. Information om hur översvämningar påverkar samhället ses som ett viktigt underlag för bland annat planering av klimatanpassningsinsatser.

Publicerad:

Ökade temperaturer en arbetsmiljöfråga

”Värme är den största orsaken till dödsfall på arbetsplatsen globalt sett. Men den insikten saknas här på norra halvklotet. Därför behövs det kunskapshöjande insatser om hur värmestress påverkar kroppen”. Det säger Karin Lundgren Kownacki, analytiker inom klimatanpassning på SMHI, i en artikel i tidningen Arbetsliv.

Publicerad:

Se alla föredrag från årets ECCA-konferens

Missade du vårens konferens med ECCA (European Climate Change Adaptation), som gick av stapeln både på plats i Belgien och online? Ingen fara. Nu finns alla föredrag publicerade så du kan se dem i efterhand. Temat för Konferensen var ”Bringing adaptation solutions to life”.

Publicerad:
År
Månad