Vittnesmål från de nya klimatzonerna

Här hittar du som utställare material kopplat till utställningen "Vittnesmål från de nya klimatzonerna".

Kontakter

Anna Blomqvist, SMHI - anna.blomqvist@smhi.se, 011-495 80 41
Linda Gren, SMHI - linda.gren@smhi.se, 011-495 85 02


Monteringsanvisningar

Kommer inom kort.


Pressinfo och annan marknadsföring

Pressbilder att ladda ner (zip) (38,3 MB, zip)

Pressmeddelanden eller liknande utskick till media och annan marknadsföring om utställningen ska alltid godkännas av SMHI innan distribution. SMHI behöver också veta datum/tidpunkt för utskick.

I pressmeddelanden kan citat från SMHI och fotograf/journalist användas, men komplettera gärna med citat från er som utställare. 

Vid publicering av bilder ange foto: Peter Hoelstad i samarbete med SMHI.


Filmklipp till sociala medier och liknande

Vittnesmål - kort film i mp4 (zip) (45,7 MB, zip)

Filmklippet innehåller inget speakerljud. Klippet är 42 sekunder och kan delas i sociala medier eller visas i andra kanaler som utställaren förfogar över, ex monitor i utställningslokalen. 


Textunderlag/budskap

Avsändare

Utställningen är producerad av SMHI i samarbete med länsstyrelser och myndigheter.

Denna text ska finnas med i de sammanhang utställningen marknadsförs, i eventuella pressmeddelanden, på webb och i sociala medier:

Om utställningen

Po Tidholm, skribent, och Peter Hoelstad, fotograf, har producerat bild- och textmaterial till utställningen. 

Utställningen består av bilder och berättelser som skildrar hur människor på olika sätt drabbats av klimatförändringen, och försöker att anpassa sig till den.

Varje berättelse kopplas till vetenskaplig grund och aktuell klimatforskning. Faktablad från SMHI finns i utställningen.

Fokus i utställningen är att skildra de som sett tecken på klimatförändringar - de som rör sig i skog och mark, som till exempel arbetar inom renskötselverksamhet eller jagar, fiskar och brukar naturen. 

Utställningen kommer att visas på flera platser runt om i Sverige, i samverkan med länsstyrelserna och andra aktörer. Utställningen är producerad av SMHI i samarbete med länsstyrelser och myndigheter.

Citat

Citaten nedan kan användas i pressmaterial. 

Anna Blomqvist, Nationellt Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI:

"Idén bakom utställningen är att genom berättande föra fram  människors egna erfarenheter av den pågående klimatförändringen."

"Genom utställningsmediet har vi ytterligare en möjlighet att nå ut till bredare målgrupper i samhället än bara de som yrkesmässigt arbetar med frågan."

"Vår målsättning är att besökarna ska lära sig mer om hur klimatförändringen och dess effekter redan märks, och se behovet av anpassning – och utsläppsminskningar såklart. Klimatförändringen påverkar hela samhället, och alla kan vi göra en skillnad"

Peter Hoelstad, fotograf, och Po Tidholm, journalist:

"Att jobba med den här utställningen är inte bara bland det viktigaste vi gjort, det är också oerhört lärorikt. Man kan lära sig mycket av att ta del av forskarnas scenarier, men klimatförändringarnas konsekvenser är här och nu, och människor lever med dem. Och de har verkligen mycket att berätta."