Tema: Is och nollgenomgångar

Is och slask på cykelbana bredvid väg.

När temperaturen ofta växlar omkring noll grader får det konsekvenser för bland annat vinterväghållning, trafik och jordbruk. Fenomenet brukar kallas för nollgenomgångar. 

Is och slask på cykelbana bredvid väg.

När temperaturen ofta växlar omkring noll grader får det konsekvenser för bland annat vinterväghållning, trafik och jordbruk. Fenomenet brukar kallas för nollgenomgångar. 


Om is och nollgenomgångar

Tips och verktyg

 

Exempel

Rapporter m.m.

Nollgenomgångar i Norrbottens län nu och i framtiden – en klimatstudie (SMHI, Länsstyrelsen i Norrbottens län, pdf) Hälsokonsekvenser av klimatförändring i Sverige, kap. Nollgenomgångar (Folkhälsomyndigheten, pdf) Sveriges stora sjöar idag och i framtiden (SMHI, pdf)
 

Filmer om is och nollgenomgångar

Webbsänt kunskapsseminarium om hur klimatförändringarna påverkar renskötseln i Sverige.
Fler inspelningar från kunskapsseminariet finns på Sametingets webbplats
SMHIs meteorolog förklarar olika sorters halka; frost-, snö- och ishalka.
Vad är ett isdygn, och hur många sådana brukar inträffa i varje vinter?
Vill du veta mer om isdygn och frostdygn kan du läsa mer i Kunskapsbanken på SMHIs webbplats.
 

I media

Om is och nollgenomgångar

Tips och verktyg

 

Exempel

Rapporter m.m.

Nollgenomgångar i Norrbottens län nu och i framtiden – en klimatstudie (SMHI, Länsstyrelsen i Norrbottens län, pdf) Hälsokonsekvenser av klimatförändring i Sverige, kap. Nollgenomgångar (Folkhälsomyndigheten, pdf) Sveriges stora sjöar idag och i framtiden (SMHI, pdf)
 

Filmer om is och nollgenomgångar

Webbsänt kunskapsseminarium om hur klimatförändringarna påverkar renskötseln i Sverige.
Fler inspelningar från kunskapsseminariet finns på Sametingets webbplats
SMHIs meteorolog förklarar olika sorters halka; frost-, snö- och ishalka.
Vad är ett isdygn, och hur många sådana brukar inträffa i varje vinter?
Vill du veta mer om isdygn och frostdygn kan du läsa mer i Kunskapsbanken på SMHIs webbplats.
 

I media