Tema: Klimatanpassning för företag

Händer mot varandra under en världskarta som består av kugghjul

Viktigt att företag arbetar med klimatanpassning

De flesta företag och organisationer arbetar idag aktivt med sin klimatpåverkan – att minska utsläppen av växthusgaser. Men det är också viktigt att anpassa sin verksamhet till ett förändrat klimat och rusta för de utmaningar som den globala uppvärmningen medför.

Händer mot varandra under en världskarta som består av kugghjul

Viktigt att företag arbetar med klimatanpassning

De flesta företag och organisationer arbetar idag aktivt med sin klimatpåverkan – att minska utsläppen av växthusgaser. Men det är också viktigt att anpassa sin verksamhet till ett förändrat klimat och rusta för de utmaningar som den globala uppvärmningen medför.


Hur berörs företag?

Tips och verktyg

Inspiration - mer att läsa

Hur berörs företag?

Tips och verktyg

Inspiration - mer att läsa