Tema: Stigande havsnivåer

Mätsticka i vatten

I ett varmare klimat stiger havsnivån till följd av att landbaserad is smälter och att varmare vatten tar mer plats än kallare vatten. När havets medelnivå stiger påverkas i sin tur kustlinjen och bebyggelse, infrastruktur och annan markanvändning som finns där. Även naturmiljöer längs kusterna förändras av en högre havsnivå.

Mätsticka i vatten

I ett varmare klimat stiger havsnivån till följd av att landbaserad is smälter och att varmare vatten tar mer plats än kallare vatten. När havets medelnivå stiger påverkas i sin tur kustlinjen och bebyggelse, infrastruktur och annan markanvändning som finns där. Även naturmiljöer längs kusterna förändras av en högre havsnivå.


Om stigande hav

Tips och verktyg

Rapporter, artiklar m.m.

Stigande havsnivåer och ökad översvämningsrisk (MSB) Havsvattenstånd 2022 (SMHI) Översiktsplanering vid kust och hav (Boverket) Kustskydd (Boverket) Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden (Länsstyrelsen)
 

I media

Om stigande hav

Tips och verktyg

Rapporter, artiklar m.m.

Stigande havsnivåer och ökad översvämningsrisk (MSB) Havsvattenstånd 2022 (SMHI) Översiktsplanering vid kust och hav (Boverket) Kustskydd (Boverket) Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden (Länsstyrelsen)
 

I media