Brand

Ämne
  • Bebyggelse
  • Brand
  • Areella näringar
  • Skogsbruk
  • Skogsbrand

I ett förändrat klimat kan antalet skogsbränder och deras utbredning komma att öka. Brandrisksäsongen förväntas bli längre i hela Sverige. Antalet perioder med hög risk för skogsbrand förväntas öka, precis som högriskperiodernas längd. Olika slags verktyg kan underlätta åtgärder kring brand.  

Ett informationssystem om brandrisk i skog och mark drivs av SMHI på uppdrag av MSB. Informationssystemet är riktat till kommunala verksamheter och länsstyrelser och tillhandahåller brandriskprognoser året runt. 
Brandrisk skog och mark (SMHI)

Flera verktyg för brandriskprognoser och brandriskkartor finns samlade hos MSB. 
​​​​​​​Brandriskprognoser och brandriskkartor (MSB) ​​​​​​​​​​​​​​

Skogsstyrelsens karttjänster innehåller en brandkarta med kartinformation om brandområden.
Brandkarta (Skogsstyrelsen)​​​​​​​