Kalendarium klimatanpassning

Kalendariet ger en översikt av evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning.

Förteckningen nedan länkar till evenemang kring klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt. Kontakta oss gärna med tips om fler arrangemang.

2023

 

15 juni

19-21 juni

 • ECCA 2023
  Årets upplaga av ECCA hålls i Dublin, Irland. Målet med konferensen är att inspirera till anpassning genom att visa upp lösningar, utbyta kunskap, skapa kontakter och uppmuntra dialog.

28 juni

 • Hur mycket får vatten kosta? Svenskt Vattens programpunkt i Almedalen.
  "I dagsläget finns det en rad mindre statliga investeringsstöd för kommunerna att söka för klimatanpassning. Dessa investeringar gör stor nytta för kommunen när det gäller specifika projekt men på en nationell nivå skapar nuvarande ansvarsfördelning, organisering och styrmedel otillräckliga incitament för att säkerställa att nödvändiga åtgärder för Sveriges vattenförsörjning kommer till stånd."

Pågår nu –19 augusti

 • Sorg och hopp i omställning
  En konstutställning som har sin utgångspunkt i den skånska landsbygden. Besökaren får ta del av platser påverkade av klimatförändringar, landskap som används för att producera alternativ energi och platser som ger hopp till lokalt engagemang. Utställningen pågår till och med den 19 augusti. Plats: Sjöbo konsthall i Sjöbo kommun. 

28-29 augusti

30-31augusti

15 september

 • IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv
  Förmiddagen den 15 september anordnar SMHI tillsammans med Boverket, Formas, Nationella expertrådet för klimatanpassning och Naturvårdsverket en konferens där FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat sätts i ett svenskt perspektiv. Det blir en halvdag fullspäckad av inspiration, kunskap och erfarenheter.  

25-29 september

4 oktober

 • Kunskapsseminarium om klimatanpassning och renskötsel
  Save the date! Ett högintressant kunskapsseminarium om hur klimatförändringarna kan påverka renskötseln i Sverige. Samebyar, Sametinget, SMHI och länsstyrelserna i renskötselområdet bjuder in till ett webbsänt kunskapsseminarium onsdag 4 oktober kl. 9.00 till 11.30. Ytterligare information och anmälningsformulär kommer inom kort.
 • Forskning för framtidens skogsbruk
  Save the date! Den 4:e oktober anordnas ett seminarium där forskare redovisar aktuell och framåtsyftande skogsforskning på ett populärvetenskapligt och lättillgängligt sätt. Ämnen som tas upp är skogsskötsel, skogsskador, klimatanpassning och fjärranalys. Seminariet är ett samarrangemang mellan Norra Skogs forskningsstiftelse, Bo Rydins stiftelse, Brattåsstiftelsen och SLU. Delta på plats i Umeå, eller digitalt. 

17 oktober

18-19 oktober

28 november