Kalendarium klimatanpassning

Kalendariet ger en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning. 

En del av arrangemangen nedan kan vara inställda eller framflyttade på grund av coronaviruset. Vi hänvisar till aktuell information på respektive webbplats.

Förteckningen nedan länkar till evenemang kring klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt. Kontakta oss gärna med tips om fler arrangemang.

2021

Januari

5 januari - 9 mars: 
Utställning erosion och stigande havsnivåer, Ystad

25-26 januari:
​​​​​​​CAS - Climate Adaptation Summit 2021​​​​​​​

 

Februari

8 februari:
​​​​​​​Naturvårdsverket:
Webbinarium om Klimat- och sårbarhetsanalys inom skyddade områden​​​​​​​

10 februari:
​​​​​​​Hanaholmen: Hanalys 2021 - online-event.​​​​​​​ De nordiska utrikesministrarna diskuterar fem perspektiv på klimatförändringen. Anmälan senast den 8 februari.

12 februari:
MSB/Lunds Universitet: Workshop om geodata för risk- och sårbarhetsanalyser Inbjudan workshop geodata för RSA (295 kB, pdf)

16 februari:
SGU: Webbinarium om förbättrad grundvatteninformation​​​​​​​

Mars

2 - 4 mars:
​​​​​​​Cultural Adaptations, Glasgow​​​​​​​

2 - 30 mars:
Onlinekurs: Lär dig använda klimatdata för att utveckla klimattjänster​​​​​​​

April

Maj

Juni

7 juni:
ECCA (preliminärt Bryssel samt online)​​​​​​​