Kalendarium klimatanpassning

Kalendariet ger en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning.

Förteckningen nedan länkar till evenemang kring klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt. Kontakta oss gärna med tips om fler arrangemang.

2020

Januari

30 januari:
Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat, Stockholm

Mars

23-30 mars:
Online-konferensen CLIMATE2020

24 -25 mars:
Rörnät & Klimat 2020, Malmö

April

1-2 april:
Grundkurs klimatanpassning, Norrköping

27 -30 april:
Adaptation Futures 2020, New Dehli

Maj

5 - 6 maj:
​​​​​​​Adapt Northern Heritage Conference 2020, Edinburgh​​​​​​​

Juni

Juli

Augusti

September

2 - 3 september:
​​​​​​​Forum för klimat och kulturarv, Jämtland​​​​​​​