Kalendarium klimatanpassning

Kalendariet ger en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning. 

En del av arrangemangen nedan kan vara inställda eller framflyttade på grund av coronaviruset. Vi hänvisar till aktuell information på respektive webbplats.

Förteckningen nedan länkar till evenemang kring klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt. Kontakta oss gärna med tips om fler arrangemang.

2021

Oktober

11 - 15 oktober
​​​​​​​Online: Innovate4Cities 2021 Conference​​​​​​​

19 - 20 oktober
Online: Grundkurs i klimatanpassning

19 oktober
European Urban Resilience Forum.​​​​​​​ Plats: Malmö samt online. 

20 oktober
Biologisk mångfald och människors välbefinnande.​​​​​​​
Plats: Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm samt online.

22 oktober
Online: Klimatkonferensen 2021​​​​​​​

22 oktober
Klimatanpassning: utmaningar och möjligheter för skogsbruket.​​​​​​​
Plats: ​​​​​​​Östervåla, Heby kommun (Uppsala län).

27 oktober
​​​​​​​Online: Seminarium för räddningstjänster m.fl. om klimatrisker och Sendairamverket​​​​​​​

November

17 november
Online: Klimatanpassning och etik​​​​​​​​​​​​​​

17 november
Online: Klimatanpassning – Från COP26 till Sveriges kommuner​​​​​​​