Seminarium i Almedalen 2014

Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld? Det var temat för ett seminarium som hölls i Almedalen, den 1 juli 2014. Bland annat diskuterades vilka konsekvenser omvärldsförändringar får för oss i Sverige, till exempel när det gäller livsmedelsförsörjning, produktion eller säkerhetspolitik.

Många länder världen över drabbas hårt när klimatet förändras. Andra kan få förbättrade möjligheter för större skördar, skogsbruk och bioenergi. Men vilka konsekvenser får dessa omvärldsförändringar för oss i Sverige, t ex när det gäller livsmedelsförsörjning, produktion eller säkerhetspolitik? Och hur kan vi möta dessa effekter?

Under en förmiddag belystes dessa skeenden och effekter och konsekvenser diskuterades. Det blev spännande tankar om de nya utmaningar som de globala förändringarna ger.

Moderatorer:
Åsa Sjöström, Verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Björn Ola Linnér, Professor, Tema Miljöförändring och Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet.

Program

Välkomna – Gotlands läns landshövding Cecilia Schelin Seidegård, följt av Överantikvarie Knut Weibull och moderatorerna

Vad händer med klimatet: Klimatförändringar, Klimateffekter, Klimatanpassning och IPCC - Patrick Samuelsson och Gunn Persson, SMHI

Klimatanpassningsarbetet i Sverige (Deltagande myndigheter: Länsstyrelserna, HaV, RAÄ, SGI, SLV, Skogsstyrelsen)

Omvärldseffekter av klimatförändringar och konsekvenser för Sverige (korta anföranden, ca 12 min följt av korta frågor)
• Nationell säkerhet: Malin Mobjörk, forskningsledare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI
• Globaliserade klimateffekter: Karl Hallding, Stockholm Environment Institute
• Hur sårbar är Sveriges livsmedelsförsörjning? Anders M Johansson, Generalsekreterare för Civilförsvarsförbundet
• Risker för svenska företag: Emma Henningsson, Nordenchef för CDP (tidigare Carbon Disclosure Project)

Diskussion: Hur väl förberett är Sverige på att hantera risker orsakade av klimatförändringar?
• Helena Lindberg, Generaldirektör för MSB
• Anders Wijkman, samhällsdebattör
• Sasja Beslik, Chef för ansvarsfulla investeringar vid Nordea
• Stig Orustfjord, Generaldirektör för Livsmedelsverket
• Harald Svensson, Chefsekonom vid Jordbruksverket

Dessutom medverkan från de fyra talarna från föregående programpunkt.